วัด
พระอารามหลวง
4 วัด
วัดราษฎร์
287 วัด
สำนักสงฆ์
1 วัด
ที่พักสงฆ์
7 วัด
วัดร้าง
1 วัด
วัดทั้งหมด
300 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
176 รูป
สามเณร
30 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
219 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
147 รูป
ลาสิกขา
3 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 07-06-2561
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 07-06-2561
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 07-06-2561
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 07-06-2561
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 07-06-2561
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 07-06-2561
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 07-06-2561
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 07-06-2561
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 07-06-2561
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 07-06-2561