jpg
gif
png
doc
docx
xls
xlsx
csv
ppt
ptx
zip
rar
pdf
วัด
พระอารามหลวง
10 วัด
วัดราษฎร์
354 วัด
สำนักสงฆ์
6 วัด
ที่พักสงฆ์
13 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
386 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
238 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
282 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
200 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ชัยภูมิ
วันที่ 28-02-2564
จ. นครราชสีมา
วันที่ 28-02-2564
จ. สกลนคร
วันที่ 28-02-2564
จ. เชียงใหม่
วันที่ 28-02-2564
จ. พิษณุโลก
วันที่ 30-01-2564
จ. ปราจีนบุรี
วันที่ 30-01-2564
จ. นครศรีธรรมราช
วันที่ 23-01-2564
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 23-01-2564
จ. ชัยภูมิ
วันที่ 23-01-2564
จ. แพร่
วันที่ 23-01-2564
รับชมย้อนหลังธรรมยายธรรมภาคปฏิบัติhttps://www.youtube.com/channel/UCh3Ai9ROH_M3Lfj_DMN443w/videos
โดยพระอธิการคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก เจ้าอาวาสวัดชากพง
ตำบลชากพง
อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง
๒๑๑๙๐
https://www.youtube.com/channel/UCh3Ai9ROH_M3Lfj_DMN443w/videos
https://www.youtube.com/channel/UCh3Ai9ROH_M3Lfj_DMN443w/videos
ที่อยู่ :
ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
จำนวนเข้าดู :
26
ปรับปรุงล่าสุด :
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 16:03:25
ข้อมูลเมื่อ :
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 16:02:28