วัด
พระอารามหลวง
9 วัด
วัดราษฎร์
343 วัด
สำนักสงฆ์
5 วัด
ที่พักสงฆ์
12 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
371 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
241 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
285 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
201 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สระบุรี
วันที่ 12-09-2563
จ. หนองคาย
วันที่ 12-09-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12-09-2563
จ. บุรีรัมย์
วันที่ 12-09-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12-09-2563
จ. หนองคาย
วันที่ 12-09-2563
จ. มหาสารคาม
วันที่ 08-08-2563
จ. ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 08-08-2563
จ. ร้อยเอ็ด
วันที่ 08-08-2563
จ. ขอนแก่น
วันที่ 26-06-2563
QR Code วัดหนองหญ้าปล้อง
รหัสวัด :
02760301001
ชื่อวัด :
วัดหนองหญ้าปล้อง
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม ปี 2519
วันรับวิสุงคามสีมา :
วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2520
ที่อยู่ :
วัดหนองหญ้าปล้อง
เลขที่ :
44
หมู่ที่ :
9
ซอย :
-
ถนน :
หนองหญ้าปล้อง-หนองควง
แขวง / ตำบล :
หนองหญ้าปล้อง
เขต / อำเภอ :
หนองหญ้าปล้อง
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76160
เนื้อที่ :
- ไร่
- งาน
- ตารางวา
โทรศัพท์ :
032494341
คุณสมบัติวัด :
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
จำนวนเข้าดู :
2181
ปรับปรุงล่าสุด :
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 10:32:43
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 
ประวัติวัดหนองหญ้าปล้อง
            วัดหนองหญ้าปล้อง ได้เริ่มสร้างเป็นที่พักสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๖ โดยพระอธิการสด เจ้าอาวาสวัดเทพประชุมนิมิต (วัดทับคาง) มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่เศษ โดยมี นายเลียบ  คนบุญ ซึ่งเป็นโยมบิดา พระครูบรรพตประชาวสัย ขณะนั้นดำรงตำแหน่งกำนันตำบลหนองหญ้าปล้อง เป็นผู้อุปถัมภ์ และได้นิมนต์หลวงตาแดง เป็นเจ้าสำนัก มีพระภิกษุจำพรรษาในปีแรกจำนวน ๔ รูป
            ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๗๗ โรงเรียนถูกไฟไหม้ ชาวบ้านจึงพร้อมใจอนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตพื้นที่พักสงฆ์บางส่วนสร้างโรงเรียนขึ้นแทนโรงเรียนเดิมที่ถูกไฟไหม้ และต่อมาทางราชการได้สร้างอาคารเรียนให้ ๑ หลัง นักเรียนจึงได้ย้ายสถานที่เรียนไปเรียนในโรงเรียนแห่งใหม่คือ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) ที่อยู่ในปัจจุบัน
            ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๑ ชาวบ้านได้พากันไปนิมนต์พระภิกษุหมี  นาควโร วัดเทพประชุมนิมิต (วัดทับคาง) ซึ่งท่านมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ ตำบลหนองหญ้าปล้อง และไปอุปสมบท ณ วัดเทพประชุมนิมิต     (วัดทับคาง) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ ขณะนั้นพระคุณท่านสำเร็จนักธรรมชั้นเอก มาเป็นเจ้าสำนักสงฆ์หนองหญ้าปล้อง รูปต่อมา
            ต่อมาเมื่อชุมชนขยาย และมีความเจริญมากขึ้น ประกอบกับที่ดินที่พักสงฆ์เดิมมีข้อจำกัด ในที่ดินที่ลดลง จากการอนุญาตให้ตั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) ไปแล้วส่วนหนึ่ง หมู่บ้าน ที่ดินที่ตั้งวัดคับแคบ ไม่เหมาะต่อการพัฒนาวัดในอนาคตและไม่เป็นสถานที่ที่สงบ จึงได้พากันย้ายที่พักสงฆ์มาตั้งในที่ดินเอกชน และมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินประมาณ ๕๑ ไร่ ๓ งาน
            พร้อมทั้งรื้อย้ายอาคารเสนาสนะสงฆ์ มาบูรณะ และพัฒนา พร้อมทั้งได้รับอนุญาตให้ และตั้งวัดสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา อุโบสถวัดหนองหญ้าปล้องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๐ ต่อมาอุโบสถชำรุดและคับแคบ พระครูบรรพตประชาวสัย จึงได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ พร้อมขอพระราชทานวิสุงคามสีมาเพื่อปิดทองฝังลูกนิมิตในโอกาสต่อไป แต่ท่านถึงแก่มรณภาพเสียก่อน
            ปัจจุบันวัดหนองหญ้าปล้อง ตั้งอยู่ เลขที่ ๔๔ หมู่ ๙ ตำบลหนองหญ้าปล้อง  อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดมหานิกาย มีที่ดิน   ไร่  งาน  ทิศเหนือ และทิศตะวันตก จรดที่ดินของชาวบ้าน  ทิศตะวันออกและทิศใต้  จรดที่ดินสาธารณะ
เจ้าอาวาส ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
เจ้าอาวาสรูปแรก         พระครูบรรพตประชาวสัย (หมี  นาควโร) อดีตเจ้าอาวาส และอดีตเจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าปล้อง ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๐ – มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๔
เจ้าอาวาสรูปที่ ๒         พระปลัดผง  จนฺทสุวณฺโณ อดีตเจ้าอาวาส และอดีตเจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้อง ระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๔ – พ.ศ. ๒๕๔๕
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน   พระครูพิทักษ์วัชรกิจ (หมื่น ถาวโร) เจ้าอาวาส และเจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๔๖ – ปัจจุบัน