jpg
gif
png
doc
docx
xls
xlsx
csv
ppt
ptx
zip
rar
pdf
วัด
พระอารามหลวง
6 วัด
วัดราษฎร์
307 วัด
สำนักสงฆ์
3 วัด
ที่พักสงฆ์
10 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
328 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
218 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
262 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
186 รูป
ลาสิกขา
2 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. แพร่
วันที่ 11-06-2562
จ. พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11-06-2562
จ. นครศรีธรรมราช
วันที่ 11-06-2562
จ. ศรีสะเกษ
วันที่ 11-06-2562
จ. ศรีสะเกษ
วันที่ 22-03-2562
จ. ลพบุรี
วันที่ 06-03-2562
จ. ลพบุรี
วันที่ 06-03-2562
จ. ปราจีนบุรี
วันที่ 23-02-2562
จ. ยโสธร
วันที่ 22-02-2562
จ. ชัยภูมิ
วันที่ 13-02-2562
แนวทางการนักธรรมศึกษา
แนวทางการนักธรรมศึกษา
ที่อยู่ :
ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
จำนวนเข้าดู :
107
ปรับปรุงล่าสุด :
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 11:17:37
ข้อมูลเมื่อ :
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 11:15:23