jpg
gif
png
doc
docx
xls
xlsx
csv
ppt
ptx
zip
rar
pdf
วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
397 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
16 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
438 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
254 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
301 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
214 รูป
ลาสิกขา
8 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. แพร่
วันที่ 25-04-2566
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 24-01-2566
จ. เพชรบูรณ์
วันที่ 24-01-2566
จ. สระบุรี
วันที่ 11-01-2566
จ. ชุมพร
วันที่ 26-12-2565
จ. กำแพงเพชร
วันที่ 27-11-2565
จ. เชียงใหม่
วันที่ 20-11-2565
จ. ลำปาง
วันที่ 13-10-2565
จ. ชัยภูมิ
วันที่ 30-09-2565
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 30-09-2565
วีดีโอเที่ยววัด
 
ที่อยู่ :
ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
จำนวนเข้าดู :
38
ปรับปรุงล่าสุด :
15 ตุลาคม พ.ศ. 2565 01:07:50
ข้อมูลเมื่อ :
15 ตุลาคม พ.ศ. 2565 01:06:21