jpg
gif
png
doc
docx
xls
xlsx
csv
ppt
ptx
zip
rar
pdf
วัด
พระอารามหลวง
13 วัด
วัดราษฎร์
380 วัด
สำนักสงฆ์
7 วัด
ที่พักสงฆ์
14 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
417 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
250 รูป
สามเณร
32 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
295 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
204 รูป
ลาสิกขา
6 รูป
มรณภาพ
2 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18-06-2565
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 19-04-2565
จ. กาฬสินธุ์
วันที่ 12-04-2565
จ. สระบุรี
วันที่ 12-04-2565
จ. ฉะเชิงเทรา
วันที่ 18-03-2565
จ. แพร่
วันที่ 18-03-2565
จ. กาญจนบุรี
วันที่ 18-03-2565
จ. สงขลา
วันที่ 18-03-2565
จ. นครศรีธรรมราช
วันที่ 09-11-2564
จ. นครราชสีมา
วันที่ 09-11-2564
พิธีหล่อพระพุทธองค์ปฐม ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ที่อยู่ :
ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
จำนวนเข้าดู :
547
ปรับปรุงล่าสุด :
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 10:15:08
ข้อมูลเมื่อ :
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 08:52:58
 
 
 
 
ไฟล์แนบ :
(343.8 kb)