jpg
gif
png
doc
docx
xls
xlsx
csv
ppt
ptx
zip
rar
pdf
วัด
พระอารามหลวง
13 วัด
วัดราษฎร์
393 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
16 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
433 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
249 รูป
สามเณร
32 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
294 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
204 รูป
ลาสิกขา
8 รูป
มรณภาพ
2 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. กำแพงเพชร
วันที่ 27-11-2565
จ. เชียงใหม่
วันที่ 20-11-2565
จ. ลำปาง
วันที่ 13-10-2565
จ. ชัยภูมิ
วันที่ 30-09-2565
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 30-09-2565
จ. เพชรบูรณ์
วันที่ 30-09-2565
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 30-09-2565
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 14-09-2565
จ. ปราจีนบุรี
วันที่ 14-09-2565
จ. ฉะเชิงเทรา
วันที่ 14-09-2565
พิธีหล่อพระพุทธองค์ปฐม ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ที่อยู่ :
ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
จำนวนเข้าดู :
591
ปรับปรุงล่าสุด :
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 10:15:08
ข้อมูลเมื่อ :
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 08:52:58
 
 
 
 
ไฟล์แนบ :
(343.8 kb)