jpg
gif
png
doc
docx
xls
xlsx
csv
ppt
ptx
zip
rar
pdf
วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
405 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
17 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
447 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
216 รูป
ลาสิกขา
8 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
จ. ลำปาง
วันที่ 15-11-2566
จ. ภูเก็ต
วันที่ 02-11-2566
จ. นครนายก
วันที่ 13-09-2566
จ. เชียงราย
วันที่ 03-08-2566
จ. หนองคาย
วันที่ 03-08-2566
จ. ขอนแก่น
วันที่ 03-08-2566
จ. นครราชสีมา
วันที่ 03-08-2566
จ. ยะลา
วันที่ 03-08-2566
จ. แพร่
วันที่ 25-04-2566
ประเทศไทย 4.0
ที่อยู่ :
ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
จำนวนเข้าดู :
764
ปรับปรุงล่าสุด :
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 11:15:59
ข้อมูลเมื่อ :
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 11:15:59