วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
456 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
QR Code วัดเขมาภิรัติการาม
รหัสวัด :
02760118001
ชื่อวัด :
วัดเขมาภิรัติการาม
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน ปี 2453
วันรับวิสุงคามสีมา :
ปี 2456
ที่อยู่ :
ม.10
เลขที่ :
130
หมู่ที่ :
10
ซอย :
-
ถนน :
-
แขวง / ตำบล :
หัวสะพาน
เขต / อำเภอ :
เมืองเพชรบุรี
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76000
เนื้อที่ :
17 ไร่
3 งาน
45 ตารางวา
มือถือ :
0890753465
คุณสมบัติวัด :
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
จำนวนเข้าดู :
2836
ปรับปรุงล่าสุด :
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 14:34:40
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 
เดิมเรียกว่าวัด ท้องคุ้ง  เพราะสร้างขนานยาวตามแนวคุ้งลำคลอง สมัยนั้นมีบ้านเรือนประมาณ ๑๕ หลังคาเรือนปลูกสร้างอยู่สองฟากคลอง ด้านทิศเหนือที่สร้างวัดเป็นท่าเรือสำหรับขนสินค้าต่างๆ เช่นของสวน ของทะเล ของป่า ตลอดถึงน้ำตาลโตนดต้องนำมาซื้อที่ท่าเรือหัวสะพาน วัดได้เริ่มสร้างเมื่อปี  ๒๔๕๓ โดยมีหลวงพ่อสอน  เจ้าอาวาสวัดเม็ง ตำบลบางน้อย อำเภอบางครนที จังหวัดสมุทรสงคราม และพระอาจารย์ปลื้ม เดินทางมาเห็นสถาพภูมิลำเนาแห่งนี้ว่าสมควรจัดสร้างอาราม จึงได้ประชุมปรึกษาหารือกับประชาชนที่อาศัยตามบริเวณนั้น โดยมี่กำนันผ่องเป็นหัวนาและได้อาราธนาพระครูเกษมะรรรมาภิรัติ (ผล ธมฺมโชโต) จากวัดทองนพคุณ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มาร่วมด้วย และได้ซื้อที่ดินจากนายฉัน  คล้ายเคลื่อน และได้ทำสร้างเสนาสนะเป็นสำนักสงฆ์ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๕ พระครุเกษมธรรมาภิรัติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส และได้รับการแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์และอนุสาวนาจาย์ในปี ในปี เดียวกัน ในปี ๒๔๕๖ ไดจัดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต และได้ทำการจัดสร้างกุฏิให้ถาวร ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ ะันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลหัวสะพาน จากพระครูสุวรรณมุณี (ชิต สุวณฺณโชโต) เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี และได้แต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์จากท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกเจ้าคณะมณฑลราชบุรี  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๔๗๗  พระครูเกษมธรรมาภิรัติ ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมา ๓๗ ปี (พ.ศ.๒๔๕๖ - ๒๔๙๓ )ลำดับเจ้าอาวาส ในปี พ.ศ .๒๕๐๐ ได้มีการแต่งตั้ง พระครูเกษมวชิรคุณ เป็นเจ้าอาวา่ส ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๓ - พ.ศ. ๒๕๒๒ ) (๒๙ ปี) ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้แต่งตั้งพระอธิการน้อย วิธุโร เป็นเจ้าอาวาส  (พ.ศ. ๒๕๒๒ - พ.ศ. ๒๕๒๘ ) (๕ ปี )ต่อมา ในปี  พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้แต่งตั้งพระครูมงคลวัชรกิจ (ชั้น เขมิโย ) พ.ศ. ๒๕๒๙- พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ๒๘ ปี  ) ต่อมาในปี ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งพระสมุห์อำนวย พุทฺธญาโณ เป็นเจ้าอาวาส จนถึงปัจจุบัน วัดเขมาภิรัติการาม ได้ปรับปรุงก่อสร้างเสนาสนะมาอยู่เสมอ จนในขณะนี้ มี อุโบสถ กุฏิสงฆ์ทรงไทย หอสวดมนต์ หอฉันน์ ศาลาการเปรียญที่มีปูนปั้นลวยลายรามเกียรติ์อันสวยงามหาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วซึ่งวัดยังคงดอนุรักษ์ไว้เหมือนเดิม  หอพระปริยัติธรรม ศาลาบำเพ็ญกุศล ที่มีภาพวาดจิตตกรรมฝาผนังอันสวยงาม ทาวัดยังจัดให้มีการเข้าวัดปฎิบัติธรรมทุกวันธรรมสวนะ ในเวลา ๑๗.๐๐ น. ถึง ๑๙. ๐๐ น