งานทำบุญประจำปี หลวงพ่อชม นิ้วเพชร และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2566
           งานทำบุญประจำปีหลวงพ่อชม นิ้วเพชร เป็นงานทำบุญประจำปีของวัดปากน้ำละแม ได้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัถตุประสงค์ในการประกอบพิธีทักษิณานุปทาน อุทิศถวายแด่พระครูประสิทธิ์สุทธิมนต์ หรือหลวงพ่อชม นิ้วเพชร อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำละแม และอดีตเจ้าอาวาสทุกรูป  เพื่อเป็นการน้อมบูชาสักการะต่อบูรพาจารย์คู่วัดคู่ชุมชนที่ได้ยึดถือปฏิบัติการมาให้คงอยู่สืบต่อสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป
                ในโอกาสพร้อมกันนี้ ทางวัดฯ พร้อมด้วยคณะดำเนินงานและศิษยานุศิษย์ ได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยที่ได้
รวบรวมสมทบเป็นทุนทรัพย์ในการบูรณะอุโบสถของวัดที่ได้สร้างและใช้งานมาตั้งแต่ พ.ศ.2500 และได้ชำรุดทรุโทรมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาโดยในปัจจุบันทางวัดกำลังดำเนินการรื้นถอนและเปลี่่ยนในส่วนโครงสร้างหลังคาและแผ่นกระเบื้องมุงหลังคาใหม่ จึงได้ดำเนินการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ขึ้นเพื่อนำปัจจัยที่ได้มาเป็นทุนค่าใช้จ่ายในการนี้ให้สำเร็จลุล่วงเพื่อให้พระสงฆ์สามเณรสามารถใช้อาคารอุโบสถในการปฏิบัติกิจต่อไป

                   กำหนดการ
วันจันทร์ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๘.๓๐ น.        ต้อนรับคณะเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสาย ๆ 
เวลา ๑๙.๐๐ น.                          ประกอบพิธีสมโภชน์กองผ้าป่า พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

วันอังคาร ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ น.                          พิธีประกอบทักษิณานุปทาน อุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสฯ
                                                พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตร/ ทอดผ้าบังสุกุลจีวร
เวลา ๑๑.๐๐ น.                          ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์สามเณร
เวลา ๑๑.๓๐ น.                          เปิดโรงทาน ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารพร้อมกัน
เวลา ๑๓.๐๐ น.                          พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเจ้าอาวาสวัดปากน้ำละแม
หรือโทรติดต่อได้ที่ เบอร์มือถือ ๐๘-๙๕๙๔-๒๓๐๘ พระครูเนกขัมมธรรมธาร, ดร. เจ้าอาวาสวัดปากน้ำละแม
                                             ๐๘-๓๘๓๔-๕๕๙๕ พระปกรณ์เกียรติ อนงฺคโณ
                                             ๐๘-๑๔๗๖-๒๙๕๘ โยมบรรจง แก้วกรูด ไวยาวัจกร
วันที่จัดงาน :
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ที่อยู่ :
ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
จำนวนเข้าดู :
166
ปรับปรุงล่าสุด :
5 มิถุนายน พ.ศ. 2566 07:10:39
ข้อมูลเมื่อ :
5 มิถุนายน พ.ศ. 2566 07:10:39