บุญสรงน้ำอัฐิรวมญาติ
เนื่องด้วยเทศกาลตรุษสงกรานต์ชาวพุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองบัว  ได้สืบสานงานบุญประเพณีสรงน้้ำอัฐิรวมญาติ  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษญาติที่ล่วงลับไปแล้วภายในชุมชน พร้อมทั้งนี้เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบุพพาการีที่เสียชีวิต ซึ่งแต่ละครอบครัวลูกหลานไปหางานทำต่างจังหวัดเมื่อมีโอกาสกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์วันหยุด  จึงได้ดำเนินการจัดงานบุญประเพณีนี้ขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นประจำทุกปีและได้สืบทอดเป็นจารีตของท้องถิ่นไทยอีสานมานาน
วันที่จัดงาน :
15 เมษายน พ.ศ. 2562 - 15 เมษายน พ.ศ. 2562
โดย :
ที่อยู่ :
ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
จำนวนเข้าดู :
1431
ปรับปรุงล่าสุด :
24 มกราคม พ.ศ. 2562 10:24:44
ข้อมูลเมื่อ :
24 มกราคม พ.ศ. 2562 10:24:44