วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
456 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
QR Code วัดสมอ
รหัสวัด :
04361101008
ชื่อวัด :
วัดสมอ
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
ปี 2468
วันรับวิสุงคามสีมา :
วันที่ 05 เดือน มิถุนายน ปี 2552
ที่อยู่ :
บ้านหนองบัว
เลขที่ :
80
หมู่ที่ :
6
ซอย :
-
ถนน :
-
แขวง / ตำบล :
บ้านแท่น
เขต / อำเภอ :
บ้านแท่น
จังหวัด :
ชัยภูมิ
ไปรษณีย์ :
36190
เนื้อที่ :
5 ไร่
- งาน
78 ตารางวา
Facebook :
มือถือ :
086873520
อีเมล์ :
phongsiri1979@gmail.com
จำนวนเข้าดู :
1361
ปรับปรุงล่าสุด :
24 มกราคม พ.ศ. 2562 09:16:21
ข้อมูลเมื่อ :
23 มกราคม พ.ศ. 2562 20:11:52
 
 
 
 
วัดสมอ     เป็นวัดราษฎร์     
ชื่อเดิม   วัดสมอ   ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว   หมู่ที่  ๖  ตำบลบ้านแท่น  อำเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ  โทรศัพท์   -สังกัดคณะสงฆ์  มหานิกาย  ได้รับพระราชวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๘ เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๒  กว้าง  ๒๑.๙๕ เมตร  ยาว ๓๒.๖๐  เมตร
อาณาเขต
ทิศเหนือ            ติดกับถนนสาธารณะ
ทิศตะวันออก      ติดกับถนนสาธารณะ
ทิศใต้                ติดกับถนนสาธารณะ
ทิศตะวันตก        ติดกับถนนสาธารณะ
เนื้อที่ดินอันเป็นที่ตั้งของวัด   มีเนื้อที่   ๕  ไร่     -    งาน    ๗๘   ตารางวา   โฉนดเลขที่  ๑๗๐๕๖
ประวัติความเป็นมาของวัด
            ในครั้งนั้นชาวบ้านหนองบัว  ได้ย้ายมาจากบ้านหัวสระ  (บ้านสว่างพัฒนา)  เมื่อมีจำนวนครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับแล้ว  ในสมัยนั้นชาวบ้านได้ไปบำเพ็ญบุญกุศลทางศาสนา   ณ  วัดสว่างบ้าง  วัดบัลลังก์  ต้องเดินทางไปทำบุญยังวัดดังกล่าว   ซึ่งยากลำบากมากในการลุยโคลนตมในช่วงฤดูฝนและอันตรายจากสิงสาราสัตว์   จึงเป็นเหตุให้ชาวบ้าน  บ้านหนองบัวได้ดำริเห็นชอบร่วมกันในการสร้างวัดขึ้น  ในเมื่อครั้งนายจันทร์  ปัญญาดี  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน   ชาวบ้านทุกครัวเรือนก็พร้อมใจกันก่อตั้งสร้างวัดสมอเมื่อวันที่  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๔๖๘   ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน   จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านว่า  ณ บริเวณที่ตั้งวัดเคยมีต้นมะขามป้อมจำนวนมากและมีต้นสมอใหญ่ต้นหนึ่ง  ณ  ตรงจุดที่ฉางข้าวในปัจจุบัน   ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อ วัดสมอ  มาจนทุกวันนี้