วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
396 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
16 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
437 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
253 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
300 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
213 รูป
ลาสิกขา
8 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 24-01-2566
จ. เพชรบูรณ์
วันที่ 24-01-2566
จ. สระบุรี
วันที่ 11-01-2566
จ. ชุมพร
วันที่ 26-12-2565
จ. กำแพงเพชร
วันที่ 27-11-2565
จ. เชียงใหม่
วันที่ 20-11-2565
จ. ลำปาง
วันที่ 13-10-2565
จ. ชัยภูมิ
วันที่ 30-09-2565
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 30-09-2565
จ. เพชรบูรณ์
วันที่ 30-09-2565
QR Code วัดปากน้ำละแม
รหัสวัด :
05860501001
ชื่อวัด :
วัดปากน้ำละแม
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 2475
วันรับวิสุงคามสีมา :
วันที่ 24 เดือน มกราคม ปี 2501
ที่อยู่ :
หมู่บ้านปากน้ำละแม
เลขที่ :
60
หมู่ที่ :
1
ซอย :
วัดปากน้ำละแม
ถนน :
ืชุมชนปากน้ำละแม-ทางหลวงชนบทสาย ชพ4019
แขวง / ตำบล :
ละแม
เขต / อำเภอ :
ละแม
จังหวัด :
ชุมพร
ไปรษณีย์ :
86170
เนื้อที่ :
32 ไร่
- งาน
44 ตารางวา
มือถือ :
0895942308
โทรศัพท์ :
0838345595
อีเมล์ :
akesuk7@gmail.com
คุณสมบัติวัด :
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
จำนวนเข้าดู :
827
ปรับปรุงล่าสุด :
5 มีนาคม พ.ศ. 2566 22:02:16
ข้อมูลเมื่อ :
21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 08:05:54
 
 
 
 

เกี่ยวกับวัดปากน้ำละแม

ประวัติโดยสังเขป

        วัดปากน้ำละแม เป็นวัดดั้งเดิมของชาวละแม และเป็นวัดแรกของอำเภอ ประกาศตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ เดิมชื่อ "วัดปากแม" ตามชื่อหมู่บ้านที่ตั้งวัด คือ บ้านปากแม ตำบลละแม อำเภอขันเงิน(ในขณะนั้น)มีอดีตเจ้าอาวาสปกครองวัด รูปแรก คือ พระอธิการเคลื่อน จนฺทสโร (พ.ศ.๒๔๗๕ - พ.ศ.๒๔๙๗) ต่อมาพระอธิการเคลื่อน ถึงแก่มรณะภาพลงในปี พ.ศ.๒๔๙๗  ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ พระอธิการชม ฐานวุฑฺโฒ (ภายหลังเป็นพระครูประสิทธิ์สุทธิมนต์) หรือที่ชาวบ้านและศิษยานุศิษย์เรียกขานกันว่า "หลวงพ่อชม นิ้วเพชร" ได้ถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากแม
     ลักษณะที่โดดเด่นของวัดในขณะนั้น คือ ลักษณะของพระอุโบสถ ซึ่งหลวงพ่อชม นิ้วเพชร ได้ทำการออกแบบและก่อสร้างพระอุโบสถแบบปล่อยโล่งทั้ง ๔ ด้าน มีฐาน กว้าง ๗ วา ๓ ศอก ยาว ๕ วา สูง ๑๒ วา ในสมัยนั้นถือเป็นพระอุโบสถที่แปลกตา โดยอาจารย์ชม นิ้วเพชรได้บอกกับชาวบ้านถึงสาเหตุที่สร้างพระอุโบสถบบปล่อยโล่งก็เพื่อให้ชาวพุทธได้เห็นการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ได้อย่างกว้างขวาง ก่อสร้างแล้วเสร็จช่วงปลาย ปี พ.ศ.๒๕๐๐ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๑
       ต่อมาเมื่อพื้นที่ตั้งวัดได้เปลี่ยนแปลงเขตปกครองใหม่ เป็นบ้านปากน้ำละแม ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร และเปลี่ยนชื่อเรียกจากวัดปากแมแต่เดิม เป็น "วัดปากน้ำละแม" มาจนถึงปัจจุบัน


ผู้ให้ข้อมูล       พระครูประสิทธิ์สุทธิมนต์ (ชม ฐานวุฑโฒ)
ผู้จดบันทึกถ้อยคำ  พระเสนอ ปภากโร
วันที่บันทึก       ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๑