วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
412 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
455 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
จ. ลำปาง
วันที่ 15-11-2566
บ่อน้ำทิพย์และศาลาประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่จันทร์ จนฺทสโร

บ่อน้ำทิพย์

ที่ตั้งหมู่ที่ 1 บ้านละแม ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ประวัติแต่เดิมเป็นสถานที่ฝังศพ ต่อมาหลวงปู่จันได้มาจำพรรษา ตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นที่สถานที่แห่งนี้ และได้ขุดบ่อน้ำขึ้นมา เพื่อใช้เป็นนำ้ศักดิ์สิทธิ์ ในการรักษาอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ และในพิธีทางไสยศาสตร์ ปัจจุบันบ่อน้ำทิพย์อยู่ในความดูแลของวัดปากน้ำละแม บริเวณของชุมชน

สิ่งสำคัญ :

1. บ่อน้ำทิพย์ปัจจุบันตั้งอยู่ภายในตลาดใต้เคี่ยมมีการปรับปรุงโดยการเทพื้นปรับระดับ ต่อเสริมท่อซีเมนต์ใหม่ขึ้นมา และสร้างหลังคาคลุม

2. ศาลาหลวงปู่จันทร์จนฺทสโร ภายในประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงปู่จันทร์ จนฺทสโร โดยนำมาประดิษฐานไว้เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2528

3. เรือไม้โบราณพบจากการขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ ได้แก่ เรือท้าวเกศรินทร์ ขนาดกว้าง 0.85 เมตร ยาว 7.80 เมตร และเรือแม่ศรีนวล ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 4.90 เมตร

อายุสมัย: สมัยรัตนโกสินทร์ (พุทธศตวรรที่ 25 - 26)

ประวัติดำเนินการ :

พ.ศ.2560สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช สำรวจ

หนังสืออ้างอิง:

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร.ศิลปกรรมสิ่งแวดล้อมในจังหวัดชุมพร. ม.ป.ท., 2534. หน้า 48 - 50

ที่มา : เนื้อหา / รูปภาพ

ภาณุวัฒน์ เอื้อสามาลย์.

โบราณสถานในจังหวัดชุมพร. –นครศรีธรรมราช : สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2563. 200 หน้า

ที่อยู่ :
ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
จำนวนเข้าดู :
753
ปรับปรุงล่าสุด :
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 04:43:19
ข้อมูลเมื่อ :
5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 19:13:13