การแข่งเรือยาว ๘ ฝีพาย ขึ้นโขนชิงธง งานประเพณีลอยกระทง ทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๖๕
ด้วยวัดปากน้ำละแม ร่วมกับ ผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนราชการต่าง ๆ ผู้ปกครองท้องที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ กลุ่มองค์กร สมาคม ชมรมต่าง ๆ พ่อค้า ประชาชนตำบลละแมและตำบลใกล้เคียงในอำเภอได้ร่วมกันจัดการแข่งเรือยาว ประเภทเรือขนาดไม่เกิน ๘ ฝีพาย ขึ้นโขนชิงธง จัดขึ้นภายในงานประเพณีลอยกระทง วัดปากน้ำละแม ประจำปี ๒๕๖๕ กำหนดวันจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณแม่น้ำหลังวัดปากน้ำละแม
วันที่จัดงาน :
31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ที่อยู่ :
ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
จำนวนเข้าดู :
199
ปรับปรุงล่าสุด :
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 22:07:42
ข้อมูลเมื่อ :
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 22:07:42