วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
19 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
457 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
249 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
296 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
212 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
2 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 15-05-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
😇😇 #ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญครั้งประวัติศาสตร์ "อานิสงส์มหาศาล" โดยร่วมกันสร้างโซล่าเซลล์ ขนาด 6.48 กิโลวัตต์ หรือ 6,480 วัตต์(เป็นอย่างน้อย) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าถวายวัดห้วยโรงในฯ Hiemershøj Poulsen และครอบครัว 1 กองบุญ 4. 5. อานิสงค์ร่วมกันสร้างโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าให้กับวัดห้วยโรงใน ⭐️⭐️ ขออนุญาตยกตัวอย่างของกระแสบุญ ที่หลวงปู่ดู่เคยเล่าให้ศิษย์ฟังอยู่เสมอว่า "การสร้างพระพุทธรูปนั้น จะมีอานิสงส์มาก แม้จะองค์เล็กเท่าต้นหญ้าคาก็จะมีอานิสงส์ถึง 5 กัลป์" หลวงปู่ยกตัวอย่างเช่นคนที่สร้าง หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อบ้านแหลม หลวงพ่อไร่ขิง ..."ตอนนี้เขาเหล่านั้นยังเป็นเทพบุตรเทพธิดา และพรหมในชั้นต่างๆ เสวยความสุขอย่างไม่มีจบสิ้น เพราะผลบุญที่ได้นี้มันต่อเนื่องเมื่อมีคนไปกราบไปไหว้หลวงพ่อครั้งนึงสายบุญเหล่านั้นก็จะไหลไปยังเทพบุตรเทพธิดาอย่างต่อเนื่องเหมือนสายน้ำตก" ⭐️⭐️ __________________________ 🍀แต่บุญที่สร้างหลวงพ่อโสธรถ้าในช่วงเวลาที่ทางศาลาวัดปิด(ไม่มีผู้ไดกราบไหว้) บุญที่จะส่งผลให้กับผู้ที่สร้างนั้นก็ต้องหยุดไปเพราะวิหารของทางวัดปิดทำการ แต่กระแสบุญจะไหลส่งถึงผู้สร้างใหม่อีกทีก็ต้องมาเริ่มในวันรุ่งขึ้น 🌞🌞แต่บุญการจัดสร้างโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าให้กับวัดห้วยโรงในนั้น ก็เป็นบุญที่มีอานิสงส์มาก และยังเกิดกระแสบุญตลอด 24 ชั่วโมง นาน 25 ปี เป็นอย่างน้อย (จากอายุการใช้งานของระบบ) เพราะไฟฟ้าที่ใช้งานในวัดนั้นอย่างไรจะมีการใช้ไฟฟ้าต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง อานิสงส์ไม่ใช่แค่เรื่องแสงสว่างเท่านั้น ยังคงมีอานิสงส์หลายด้านมาก เช่น... 🌷 บุญวิหารทาน ที่ทางวัดมีการก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นภายในวัด - บุญธรรมทาน(มีการเปิดเสียงหลวงพ่อทุกวัน วันละหลายเวลา) - บุญสังฆทาน กฐิน ผ้าป่า บวชพระใหม่ บุญผู้ที่มาปฏิบัติธรรม บุญพระกรรมฐาน บุญต่างๆที่เกิดขึ้นในวัดนั้นผู้ร่วมสร้างก็มีผลได้ด้วยโดยอัตโนมัติเพราะกิจกรรมแทบทุกอย่างภายในวัดจะต้องมีการใช้ไฟฟ้าสำหรับรองรับกิจการงานต่างๆภายในวัด ... จึงทำให้ผู้ร่วมบุญก็ได้อานิสงส์ทุกประการโดยปริยาย ถ้าหากบุคคลใดที่มาวัด วัดสามารถสร้างคนที่ไม่มีศีลให้มีศีล ทำให้คนที่ไม่รู้จักพระนิพพานให้ได้รู้จักพระนิพพานหรือเป็นพระอริยะเจ้าได้เพียงแค่คนๆเดียวอานิสงส์ก็ส่งผลให้ผู้ร่วมบุญครั้งนี้มากมายหาที่สิ้นสุดไม่ได้🌞🌞 🌸บุญนี้ถือเป็นบุญหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ลูกหลาน ที่รักและเคารพ พระรัตนตรัย ได้เข้าถึงพระนิพพานโดยง่าย บารมีใดที่ยังขาดก็จะเต็มในทุกๆด้าน ฉนั้นผู้ร่วมบุญหรือโมทนาก็มีอานิสงค์มากมายดังที่กล่าวไปแล้ว หรือแม้ผู้ใดที่ปรารถนาพระโพธิญาณ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอัครสาวก พระสาวิกา ก็ส่งผลให้ได้สำเร็จสมความปรารถนาอย่างรวดเร็วและฉับพลัน ผู้ร่วมสร้างไม่ว่าท่านจะนั่งหรือจะนอนอยู่ที่ไหนก็ได้รับอานิสงส์นี้ตลอดเวลาไม่ขาดสายทั้งวันทั้งคืน ต่อเนื่องเอนกอนันต์ 🌸 ⚡️⚡️.หากมีปัญหาการไฟฟ้าฯจ่ายไฟฟ้าไม่เพียงพอ หรืออยู่ในภาวะสงคราม ภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ทางวัดก็ยังคงอยู่โดยพึ่งพาตัวเองได้เป็นอย่างดี ขออาราธนาคำสอนหลวงพ่อพระราชพรหมยานเรื่องพระอนุรุทธผู้เลิศในทิพยจักขุญาณ (ใจทิพย์) มาอีกหนึ่งตัวอย่างสั้นๆให้เข้าใจในอานิสงส์นี้กันครับ ☀️☀️เป็นการที่จะได้ทิพยจักขุญาณที่ดีจริงๆนั้นต้องทำโคมไฟเป็นต้น หลายพันต้น แต่พระสมัยนั้นท่านก็เอาเรื่องเหมือนกัน หมายความว่าหากว่าท่านต้องการจะได้ทิพยจักขุญาณจริงๆก็ต้อง บูชาพระรัตนตรัยด้วยประทีปโคมไฟ เมื่อเขาฟังอย่างนั้น เพราะอาศัยที่มีศรัทธาปรารถนาอยากจะได้ทิพยจักขุญาณ จึงได้ทำโคมไฟหลายพันต้น ล้อมไปด้วยทองอันสูงใหญ่ได้ 7 โยชน์☀️☀️ 🌺🌺นี่ความจริงพวกเราจะทำบ้าง ก็ไม่ต้องทำอย่างเขา เพียงให้กระแสไฟฟ้าให้แสงสว่าง ถ้าไม่ได้สร้างดวงโคม ก็ช่วยในเรื่องกระแสไฟฟ้าช่วยโคมไฟ ซื้อน้ำมัน ซื้อตะเกียง ซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่างถวายพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็ได้ ตามพระสูตรนี้ท่านกล่าวถึงคนรวย ในเมื่อเรารวย
😇😇 #ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญครั้งประวัติศาสตร์ "อานิสงส์มหาศาล" โดยร่วมกันสร้างโซล่าเซลล์ ขนาด 6.48 กิโลวัตต์ หรือ 6,480 วัตต์(เป็นอย่างน้อย) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าถวายวัดห้วยโรงใน 👉ซึ่งปัจจุบันวัดมีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าประมาณ 3,000-4,000 บาท และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีก อย่างต่อเนื่อง 💡💡การจัดทำโซล่าเซลล์นี้ ทางวัดจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ เดือนละไม่น้อยกว่า 3,500 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี 💰 ใช้งบจัดสร้างประมาณ199,900บาท โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ทั้งหมด เฉลี่ยแล้ว แผงละ 15,000 บาท (รวมอุปกรณ์ทุกอย่าง) หรือ วัตต์ละ 30.17 บาท 💡💡 😇😇 บุญนี้จะเป็นบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 อานิสงส์ก็มากขึ้นไปอีกมากมาย เพื่อให้วัดได้ประหยัดค่าไฟฟ้าเลย 😇😇 🙏🙏จึงขอเรียนเชิญทุกๆท่าน ร่วมกันสร้างโซล่าเซลล์กันโดยทำบุญกี่วัตต์ก็ได้ตามกำลังศรัทธา(วัตต์ละ 30.17 บาท) ร่วมรับเป็นเจ้าภาพ 1 แผง (15,000 บาท) เพียง 12 ท่าน หรือรับเป็นเจ้าภาพกองบุญ 999 บาท โดยสามารถรวมบุญได้ที่ “ธนาคาร ธ.ก.ส วัดห้วยโรงใน ม.4 #เลขที่ 020-1-8769247-3 🙏 #รายชื่อเจ้าภาพหลัก (1แผง) 1. 2. 3. 4. 5 #รายชื่อร่วมบุญ 999 บาท 1.ท่านสหวิสส์ ปิ่นมงคล 2 กองบุญ 2.ท่านเมตตา จากนอร์เวย์ 1 กองบุญ 3.คุณศุภมาศ ไชยเรือน คุณRené Hiemershøj Poulsen และครอบครัว 1 กองบุญ 4. 5. อานิสงค์ร่วมกันสร้างโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าให้กับวัดห้วยโรงใน ⭐️⭐️ ขออนุญาตยกตัวอย่างของกระแสบุญ ที่หลวงปู่ดู่เคยเล่าให้ศิษย์ฟังอยู่เสมอว่า "การสร้างพระพุทธรูปนั้น จะมีอานิสงส์มาก แม้จะองค์เล็กเท่าต้นหญ้าคาก็จะมีอานิสงส์ถึง 5 กัลป์" หลวงปู่ยกตัวอย่างเช่นคนที่สร้าง หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อบ้านแหลม หลวงพ่อไร่ขิง ..."ตอนนี้เขาเหล่านั้นยังเป็นเทพบุตรเทพธิดา และพรหมในชั้นต่างๆ เสวยความสุขอย่างไม่มีจบสิ้น เพราะผลบุญที่ได้นี้มันต่อเนื่องเมื่อมีคนไปกราบไปไหว้หลวงพ่อครั้งนึงสายบุญเหล่านั้นก็จะไหลไปยังเทพบุตรเทพธิดาอย่างต่อเนื่องเหมือนสายน้ำตก" ⭐️⭐️ __________________________ 🍀แต่บุญที่สร้างหลวงพ่อโสธรถ้าในช่วงเวลาที่ทางศาลาวัดปิด(ไม่มีผู้ไดกราบไหว้) บุญที่จะส่งผลให้กับผู้ที่สร้างนั้นก็ต้องหยุดไปเพราะวิหารของทางวัดปิดทำการ แต่กระแสบุญจะไหลส่งถึงผู้สร้างใหม่อีกทีก็ต้องมาเริ่มในวันรุ่งขึ้น 🌞🌞แต่บุญการจัดสร้างโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าให้กับวัดห้วยโรงในนั้น ก็เป็นบุญที่มีอานิสงส์มาก และยังเกิดกระแสบุญตลอด 24 ชั่วโมง นาน 25 ปี เป็นอย่างน้อย (จากอายุการใช้งานของระบบ) เพราะไฟฟ้าที่ใช้งานในวัดนั้นอย่างไรจะมีการใช้ไฟฟ้าต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง อานิสงส์ไม่ใช่แค่เรื่องแสงสว่างเท่านั้น ยังคงมีอานิสงส์หลายด้านมาก เช่น... 🌷 บุญวิหารทาน ที่ทางวัดมีการก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นภายในวัด - บุญธรรมทาน(มีการเปิดเสียงหลวงพ่อทุกวัน วันละหลายเวลา) - บุญสังฆทาน กฐิน ผ้าป่า บวชพระใหม่ บุญผู้ที่มาปฏิบัติธรรม บุญพระกรรมฐาน บุญต่างๆที่เกิดขึ้นในวัดนั้นผู้ร่วมสร้างก็มีผลได้ด้วยโดยอัตโนมัติเพราะกิจกรรมแทบทุกอย่างภายในวัดจะต้องมีการใช้ไฟฟ้าสำหรับรองรับกิจการงานต่างๆภายในวัด ... จึงทำให้ผู้ร่วมบุญก็ได้อานิสงส์ทุกประการโดยปริยาย ถ้าหากบุคคลใดที่มาวัด วัดสามารถสร้างคนที่ไม่มีศีลให้มีศีล ทำให้คนที่ไม่รู้จักพระนิพพานให้ได้รู้จักพระนิพพานหรือเป็นพระอริยะเจ้าได้เพียงแค่คนๆเดียวอานิสงส์ก็ส่งผลให้ผู้ร่วมบุญครั้งนี้มากมายหาที่สิ้นสุดไม่ได้🌞🌞 🌸บุญนี้ถือเป็นบุญหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ลูกหลาน ที่รักและเคารพ พระรัตนตรัย ได้เข้าถึงพระนิพพานโดยง่าย บารมีใดที่ยังขาดก็จะเต็มในทุกๆด้าน ฉนั้นผู้ร่วมบุญหรือโมทนาก็มีอานิสงค์มากมายดังที่กล่าวไปแล้ว หรือแม้ผู้ใดที่ปรารถนาพระโพธิญาณ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอัครสาวก พระสาวิกา ก็ส่งผลให้ได้สำเร็จสมความปรารถนาอย่างรวดเร็วและฉับพลัน ผู้ร่วมสร้างไม่ว่าท่านจะนั่งหรือจะนอนอยู่ที่ไหนก็ได้รับอานิสงส์นี้ตลอดเวลาไม่ขาดสายทั้งวันทั้งคืน ต่อเนื่องเอนกอนันต์ 🌸 ⚡️⚡️.หากมีปัญหาการไฟฟ้าฯจ่ายไฟฟ้าไม่เพียงพอ หรืออยู่ในภาวะสงคราม ภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ทางวัดก็ยังคงอยู่โดยพึ่งพาตัวเองได้เป็นอย่างดี ขออาราธนาคำสอนหลวงพ่อพระราชพรหมยานเรื่องพระอนุรุทธผู้เลิศในทิพยจักขุญาณ (ใจทิพย์) มาอีกหนึ่งตัวอย่างสั้นๆให้เข้าใจในอานิสงส์นี้กันครับ ☀️☀️เป็นการที่จะได้ทิพยจักขุญาณที่ดีจริงๆนั้นต้องทำโคมไฟเป็นต้น หลายพันต้น แต่พระสมัยนั้นท่านก็เอาเรื่องเหมือนกัน หมายความว่าหากว่าท่านต้องการจะได้ทิพยจักขุญาณจริงๆก็ต้อง บูชาพระรัตนตรัยด้วยประทีปโคมไฟ เมื่อเขาฟังอย่างนั้น เพราะอาศัยที่มีศรัทธาปรารถนาอยากจะได้ทิพยจักขุญาณ จึงได้ทำโคมไฟหลายพันต้น ล้อมไปด้วยทองอันสูงใหญ่ได้ 7 โยชน์☀️☀️ 🌺🌺นี่ความจริงพวกเราจะทำบ้าง ก็ไม่ต้องทำอย่างเขา เพียงให้กระแสไฟฟ้าให้แสงสว่าง ถ้าไม่ได้สร้างดวงโคม ก็ช่วยในเรื่องกระแสไฟฟ้าช่วยโคมไฟ ซื้อน้ำมัน ซื้อตะเกียง ซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่างถวายพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็ได้ ตามพระสูตรนี้ท่านกล่าวถึงคนรวย ในเมื่อเรารวยไม่ถึงก็ไม่จำเป็น เอาเป็นแต่เพียงว่าทำอย่างเขา อย่างบรรดาวัดทั้งหลายท่านต้องเสียค่ากระแสไฟฟ้า เราไม่มีโอกาสจะสร้างโคมไฟ ก็ให้ค่ากระแสไฟฟ้า วัดไหนที่ต้องใช้ตะเกียง น้ำมัน ก็ให้ค่าตะเกียง ค่าน้ำมัน เป็นค่าใช้จ่าย เนื่องด้วยแสงสว่างอย่างนี้ใช้ได้🌺🌺 🌻🌻🌻ทางวัดห้วยโรงในฯ ขอน้อมจิตโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ประสงค์ร่วมบุญ และยินดีในบุญครั้งนี้ด้วยทุกประการเทอญ สาธุ🙏🙏🙏
😇😇 #ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญครั้งประวัติศาสตร์ "อานิสงส์มหาศาล" โดยร่วมกันสร้างโซล่าเซลล์ ขนาด 6.48 กิโลวัตต์ หรือ 6,480 วัตต์(เป็นอย่างน้อย) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าถวายวัดห้วยโรงใน 👉ซึ่งปัจจุบันวัดมีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าประมาณ 3,000-4,000 บาท และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีก อย่างต่อเนื่อง 💡💡การจัดทำโซล่าเซลล์นี้ ทางวัดจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ เดือนละไม่น้อยกว่า 3,500 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี 💰 ใช้งบจัดสร้างประมาณ199,900บาท โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ทั้งหมด เฉลี่ยแล้ว แผงละ 15,000 บาท (รวมอุปกรณ์ทุกอย่าง) หรือ วัตต์ละ 30.17 บาท 💡💡 😇😇 บุญนี้จะเป็นบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 อานิสงส์ก็มากขึ้นไปอีกมากมาย เพื่อให้วัดได้ประหยัดค่าไฟฟ้าเลย 😇😇 🙏🙏จึงขอเรียนเชิญทุกๆท่าน ร่วมกันสร้างโซล่าเซลล์กันโดยทำบุญกี่วัตต์ก็ได้ตามกำลังศรัทธา(วัตต์ละ 30.17 บาท) ร่วมรับเป็นเจ้าภาพ 1 แผง (15,000 บาท) เพียง 12 ท่าน หรือรับเป็นเจ้าภาพกองบุญ 999 บาท โดยสามารถรวมบุญได้ที่ “ธนาคาร ธ.ก.ส วัดห้วยโรงใน ม.4 #เลขที่ 020-1-8769247-3 🙏 #รายชื่อเจ้าภาพหลัก (1แผง) 1. 2. 3. 4. 5 #รายชื่อร่วมบุญ 999 บาท 1.ท่านสหวิสส์ ปิ่นมงคล 2 กองบุญ 2.ท่านเมตตา จากนอร์เวย์ 1 กองบุญ 3.คุณศุภมาศ ไชยเรือน คุณRené Hiemershøj Poulsen และครอบครัว 1 กองบุญ 4. 5. อานิสงค์ร่วมกันสร้างโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าให้กับวัดห้วยโรงใน ⭐️⭐️ ขออนุญาตยกตัวอย่างของกระแสบุญ ที่หลวงปู่ดู่เคยเล่าให้ศิษย์ฟังอยู่เสมอว่า "การสร้างพระพุทธรูปนั้น จะมีอานิสงส์มาก แม้จะองค์เล็กเท่าต้นหญ้าคาก็จะมีอานิสงส์ถึง 5 กัลป์" หลวงปู่ยกตัวอย่างเช่นคนที่สร้าง หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อบ้านแหลม หลวงพ่อไร่ขิง ..."ตอนนี้เขาเหล่านั้นยังเป็นเทพบุตรเทพธิดา และพรหมในชั้นต่างๆ เสวยความสุขอย่างไม่มีจบสิ้น เพราะผลบุญที่ได้นี้มันต่อเนื่องเมื่อมีคนไปกราบไปไหว้หลวงพ่อครั้งนึงสายบุญเหล่านั้นก็จะไหลไปยังเทพบุตรเทพธิดาอย่างต่อเนื่องเหมือนสายน้ำตก" ⭐️⭐️ __________________________ 🍀แต่บุญที่สร้างหลวงพ่อโสธรถ้าในช่วงเวลาที่ทางศาลาวัดปิด(ไม่มีผู้ไดกราบไหว้) บุญที่จะส่งผลให้กับผู้ที่สร้างนั้นก็ต้องหยุดไปเพราะวิหารของทางวัดปิดทำการ แต่กระแสบุญจะไหลส่งถึงผู้สร้างใหม่อีกทีก็ต้องมาเริ่มในวันรุ่งขึ้น 🌞🌞แต่บุญการจัดสร้างโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าให้กับวัดห้วยโรงในนั้น ก็เป็นบุญที่มีอานิสงส์มาก และยังเกิดกระแสบุญตลอด 24 ชั่วโมง นาน 25 ปี เป็นอย่างน้อย (จากอายุการใช้งานของระบบ) เพราะไฟฟ้าที่ใช้งานในวัดนั้นอย่างไรจะมีการใช้ไฟฟ้าต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง อานิสงส์ไม่ใช่แค่เรื่องแสงสว่างเท่านั้น ยังคงมีอานิสงส์หลายด้านมาก เช่น... 🌷 บุญวิหารทาน ที่ทางวัดมีการก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นภายในวัด - บุญธรรมทาน(มีการเปิดเสียงหลวงพ่อทุกวัน วันละหลายเวลา) - บุญสังฆทาน กฐิน ผ้าป่า บวชพระใหม่ บุญผู้ที่มาปฏิบัติธรรม บุญพระกรรมฐาน บุญต่างๆที่เกิดขึ้นในวัดนั้นผู้ร่วมสร้างก็มีผลได้ด้วยโดยอัตโนมัติเพราะกิจกรรมแทบทุกอย่างภายในวัดจะต้องมีการใช้ไฟฟ้าสำหรับรองรับกิจการงานต่างๆภายในวัด ... จึงทำให้ผู้ร่วมบุญก็ได้อานิสงส์ทุกประการโดยปริยาย ถ้าหากบุคคลใดที่มาวัด วัดสามารถสร้างคนที่ไม่มีศีลให้มีศีล ทำให้คนที่ไม่รู้จักพระนิพพานให้ได้รู้จักพระนิพพานหรือเป็นพระอริยะเจ้าได้เพียงแค่คนๆเดียวอานิสงส์ก็ส่งผลให้ผู้ร่วมบุญครั้งนี้มากมายหาที่สิ้นสุดไม่ได้🌞🌞 🌸บุญนี้ถือเป็นบุญหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ลูกหลาน ที่รักและเคารพ พระรัตนตรัย ได้เข้าถึงพระนิพพานโดยง่าย บารมีใดที่ยังขาดก็จะเต็มในทุกๆด้าน ฉนั้นผู้ร่วมบุญหรือโมทนาก็มีอานิสงค์มากมายดังที่กล่าวไปแล้ว หรือแม้ผู้ใดที่ปรารถนาพระโพธิญาณ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอัครสาวก พระสาวิกา ก็ส่งผลให้ได้สำเร็จสมความปรารถนาอย่างรวดเร็วและฉับพลัน ผู้ร่วมสร้างไม่ว่าท่านจะนั่งหรือจะนอนอยู่ที่ไหนก็ได้รับอานิสงส์นี้ตลอดเวลาไม่ขาดสายทั้งวันทั้งคืน ต่อเนื่องเอนกอนันต์ 🌸 ⚡️⚡️.หากมีปัญหาการไฟฟ้าฯจ่ายไฟฟ้าไม่เพียงพอ หรืออยู่ในภาวะสงคราม ภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ทางวัดก็ยังคงอยู่โดยพึ่งพาตัวเองได้เป็นอย่างดี ขออาราธนาคำสอนหลวงพ่อพระราชพรหมยานเรื่องพระอนุรุทธผู้เลิศในทิพยจักขุญาณ (ใจทิพย์) มาอีกหนึ่งตัวอย่างสั้นๆให้เข้าใจในอานิสงส์นี้กันครับ ☀️☀️เป็นการที่จะได้ทิพยจักขุญาณที่ดีจริงๆนั้นต้องทำโคมไฟเป็นต้น หลายพันต้น แต่พระสมัยนั้นท่านก็เอาเรื่องเหมือนกัน หมายความว่าหากว่าท่านต้องการจะได้ทิพยจักขุญาณจริงๆก็ต้อง บูชาพระรัตนตรัยด้วยประทีปโคมไฟ เมื่อเขาฟังอย่างนั้น เพราะอาศัยที่มีศรัทธาปรารถนาอยากจะได้ทิพยจักขุญาณ จึงได้ทำโคมไฟหลายพันต้น ล้อมไปด้วยทองอันสูงใหญ่ได้ 7 โยชน์☀️☀️ 🌺🌺นี่ความจริงพวกเราจะทำบ้าง ก็ไม่ต้องทำอย่างเขา เพียงให้กระแสไฟฟ้าให้แสงสว่าง ถ้าไม่ได้สร้างดวงโคม ก็ช่วยในเรื่องกระแสไฟฟ้าช่วยโคมไฟ ซื้อน้ำมัน ซื้อตะเกียง ซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่างถวายพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็ได้ ตามพระสูตรนี้ท่านกล่าวถึงคนรวย ในเมื่อเรารวยไม่ถึงก็ไม่จำเป็น เอาเป็นแต่เพียงว่าทำอย่างเขา อย่างบรรดาวัดทั้งหลายท่านต้องเสียค่ากระแสไฟฟ้า เราไม่มีโอกาสจะสร้างโคมไฟ ก็ให้ค่ากระแสไฟฟ้า วัดไหนที่ต้องใช้ตะเกียง น้ำมัน ก็ให้ค่าตะเกียง ค่าน้ำมัน เป็นค่าใช้จ่าย เนื่องด้วยแสงสว่างอย่างนี้ใช้ได้🌺🌺 🌻🌻🌻ทางวัดห้วยโรงในฯ ขอน้อมจิตโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ประสงค์ร่วมบุญ และยินดีในบุญครั้งนี้ด้วยทุกประการเทอญ สาธุ🙏🙏🙏
ที่อยู่ :
ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
จำนวนเข้าดู :
155
ปรับปรุงล่าสุด :
27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 11:36:03
ข้อมูลเมื่อ :
27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 11:36:03
 
 
 
 
ไฟล์แนบ 1 :
(148.13 kb)
ไฟล์แนบ 2 :
(16.15 kb)
ไฟล์แนบ 3 :
(47.2 kb)
ไฟล์แนบ 4 :
(67.65 kb)
ไฟล์แนบ 5 :
(35.95 kb)