วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
412 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
455 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
จ. ลำปาง
วันที่ 15-11-2566
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
พระครูปลัดคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก, ดร. เจ้าอาวาสวัดชากพง จังหวัดระยอง
คิดกำลังจะสร้างบุญใหญ่ หล่อพระสมเด็จองค์ปฐม
1. องค์พระใหญ่ขนาดองค์พระ หน้าตัก 10.50 เมตร × สูง 15 เมตร ฐาน 12×8 เมตร น้ำหนัก 300 ตัน พร้อม
2. หอพระไตรปิฎก พร้อม
3. หอเกจิบูรพาจารย์ พร้อม
4. ศาลาปฏิบัติธรรม ขนาด 24×40 เมตร
#บุญใหญ่อานิสงฆ์แรงกล้า ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างศาลาปฏิบัติธรรม เจริญสติปัฏฐาน 4 การสะสมบุญย่อมนำสุขมาให้
ณ วัดชากพง
ตำบลชากพง
อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง
กองบุญละ 84,000 พระธรรมขันธ์ กองทุน 1 ธรรมขันธ์ 99 บาท
ประธานกรรมการใหญ่ 999,999 บาท เท่ากับ 10,000 พระธรรมขันธ์
รองประธานกรรมกาใหญ่ 99,999 บาท เท่ากับ 1,000 พระธรรมขันธ์
กรรมการใหญ่ 9,999 บาท เท่ากับ 100 พระธรรมขันธ์
ประธาน 999 บาท เท่ากับ 10 พระธรรมขันธ์
รองประธาน 99 บาท เท่ากับ 1 พระธรรมขันธ์
กรรมการ 9 บาท หรือ ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา
สามารถร่วมบุญได้ที่!!
➡️ ธนาคาร กรุงไทย
➡️ ชื่อบัญชี วัดชากพง (กองทุนวิปัสสนาธุระ)
➡️ เลขบัญชี 223 0 44320 8
สามารถแจ้งความประสงค์รับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีได้
ติดต่อสอบถามได้ที่
นายประสิทธิ์ สำราญรณศักดิ์
นายนเรศวร เครือแส
นายรักสิทธิ์ รักเชื้อชาติ
หรือ
พระปลัดจิรวัฒน์ อตฺตทนฺโต น.ธ.เอก.,พธ.ม.วิ.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชากพง
0910870977
ติดต่อสอบถาม
พระครูปลัดคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก, ดร.
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดชากพง
เจ้าอาวาสวัดชากพง จังหวัดระยอง
0955696448
#วิหารทาน คือการทำบุญถวายหรือร่วมสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ถวายไว้เป็นสมบัติพระศาสนา เช่น การสร้างพระอุโบสถ (โบสถ์) กุฏิ ศาลา วิหาร หอฉัน หอระฆัง ห้องน้ำ เป็นต้น ฯ
องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสไว้ว่า “การถวายวิหารทานมีอานิสงส์มาก”
โดยมีพุทธดำรัสตรัสเอาไว้ว่า"แม้ถวายทานแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 100 ครั้ง ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายสังฆทานครั้งเดียว"
"แม้การถวายสังฆทาน 100 ครั้ง ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการถวายวิหารทานครั้งเดียว"
#ภาพต้นแบบถ่ายจากวัดท่ามะนาว สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 22/02/2022
ที่อยู่ :
ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
จำนวนเข้าดู :
361
ปรับปรุงล่าสุด :
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 17:22:52
ข้อมูลเมื่อ :
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 17:22:52