วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
412 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
455 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
จ. ลำปาง
วันที่ 15-11-2566
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ ๓ (ธ) วัดสหธรรมิการาม
แนะนำสถานที่
ชื่อสำนัก     สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี   แห่งที่  ๓ (ธ)  วัด    สหธรรมิการาม 
                   ได้รับการจัดตั้งตามมติ มส. ครั้งที่   ๑๗  /๒๕๔๗           สังกัด  (     ) มหานิกาย  (      )  ธรรมยุต
                   ตั้งอยู่บ้าน        หนองแขม         เลขที่      ๘        หมู่ที่      ๘         ตำบล               ท่ายาง             
                   อำเภอ                  ท่ายาง               จังหวัด             เพชรบุรี           รหัสไปรษณีย์    ๗๖๑๓๐        
                   โทร          ๐๓๒-๔๖๑-๓๓๑ ,๐๓๒-๔๖๓-๗๘๘  โทรสาร                                    -                                    
                   นามเจ้าสำนัก       พระครูวินิจสมณการ   ฉายา    อินฺทโชโต        นามเดิม           บุญเสริม         
                   อายุ    ๕๖    พรรษา        ๓๕        วิทยฐานะ         ป.๔ , นักธรรมชั้นเอก                                    
                   ตำแหน่งเจ้าคณะปกครองสงฆ์                เจ้าคณะอำเภอท่ายาง(ธรรมยุต)                                  
                   ได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เมื่อวันที่    ๙   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗
บรรยากาศ
สถานที่กว้างขวาง ไม่แออัด
ต้นไม้-ป่าไม้ร่มรื่น
แนวปฏิบัติ
กรรมฐานอื่น ๆ
พระอาจารย์/อาจารย์สอนปฏิบัติ
ที่ ชื่อ / สมณศักดิ์ ฉายา อายุ พรรษา วิทยฐานะ หมายเหตุ
พระครูวินิจสมณการ อินฺทโชโต ๕๖ ๓๕ นธ.เอก,ป.๔ เจ้าสำนักฯ
พระวิชา วฑฺฒโน ๔๒ ๒๑ นธ.เอก นอก
พระมหาทวีศักดิ์ ติกฺขปญฺโŸ ๔๐ ๒๐ นธ.เอก,ปธ.๓ ใน/เลขาฯ
พระครูจันทรธรรมโชติ จนฺทโชโต ๕๖ ๑๒ นธ.เอก นอก
พระปลัด ทน รุจิธมฺโม ๕๔ ๑๐ นธ.เอก,ป.ตรี นอก
พระไวกูณฐ์ พุทฺธŸาโณ ๖๘ นธ.เอก,ปธ.๕,ป.เอก นอก
 
              
วัน เวลา ปฏิบัติธรรม
วันเฉลิมพระเกียรติ์ ๑.วันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๐ - ๑๓ สค ของทุกปี ๒.วันพ่อ วันที่ ๓ - ๖ ธค ทุกปี
ตารางปฏิบัติธรรม
ไฟล์แนบ :
(562.5 kb)
รับผู้มาปฏิบัติธรรม
รับผู้ปฏิบัติธรรมได้สูงสุด
50-100
รับพระภิกษุสามเณร
สถานที่ปฏิบัติ
ห้องประชุมรวม
ค่าใช้จ่าย (บำรุงอาคารสถานที่)
ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูล/บริการอื่น ๆ
ชุดปฏิบัติธรรม
ฟรี
อาสนะรองนั่ง
มี
ผ้าคลุมตัก
มี
อาหาร
อาหารปกติ
ห้องพยาบาล มีเจ้าหน้าที่พยาบาลตลอดเวลา
มี
บริการอินเตอร์เนต WIFI
มี
บริการหนังสือธรรม
มี
สื่อธรรมะ ไฟล์เสียง
มี
สัญญาณโทรศัพท์มือถือ
 
เอไอเอส
ดี
ดีแทค
ดี
ทรูมูฟ
ดี
ติดต่อสำนักปฏิบัติธรรม
Line
-
Facebook
-
เว็บไซต์
-
มือถือ
-
โทรศัพท์
-
โทรสาร
-
อีเมล์
-
ที่อยู่ :
ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
จำนวนเข้าดู :
1572
ปรับปรุงล่าสุด :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24