วัด
พระอารามหลวง
6 วัด
วัดราษฎร์
324 วัด
สำนักสงฆ์
3 วัด
ที่พักสงฆ์
12 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
347 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
224 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
268 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
190 รูป
ลาสิกขา
2 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. หนองบัวลำภู
วันที่ 26-05-2563
จ. นครราชสีมา
วันที่ 22-05-2563
จ. อุทัยธานี
วันที่ 19-05-2563
จ. ศรีสะเกษ
วันที่ 19-05-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 13-05-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 29-03-2563
จ. พิษณุโลก
วันที่ 06-03-2563
จ. ขอนแก่น
วันที่ 11-02-2563
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 27-01-2563
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ ๓ (ธ) วัดสหธรรมิการาม
แนะนำสถานที่
ชื่อสำนัก     สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี   แห่งที่  ๓ (ธ)  วัด    สหธรรมิการาม 
                   ได้รับการจัดตั้งตามมติ มส. ครั้งที่   ๑๗  /๒๕๔๗           สังกัด  (     ) มหานิกาย  (      )  ธรรมยุต
                   ตั้งอยู่บ้าน        หนองแขม         เลขที่      ๘        หมู่ที่      ๘         ตำบล               ท่ายาง             
                   อำเภอ                  ท่ายาง               จังหวัด             เพชรบุรี           รหัสไปรษณีย์    ๗๖๑๓๐        
                   โทร          ๐๓๒-๔๖๑-๓๓๑ ,๐๓๒-๔๖๓-๗๘๘  โทรสาร                                    -                                    
                   นามเจ้าสำนัก       พระครูวินิจสมณการ   ฉายา    อินฺทโชโต        นามเดิม           บุญเสริม         
                   อายุ    ๕๖    พรรษา        ๓๕        วิทยฐานะ         ป.๔ , นักธรรมชั้นเอก                                    
                   ตำแหน่งเจ้าคณะปกครองสงฆ์                เจ้าคณะอำเภอท่ายาง(ธรรมยุต)                                  
                   ได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เมื่อวันที่    ๙   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗
บรรยากาศ
สถานที่กว้างขวาง ไม่แออัด
ต้นไม้-ป่าไม้ร่มรื่น
แนวปฏิบัติ
กรรมฐานอื่น ๆ
พระอาจารย์/อาจารย์สอนปฏิบัติ
ที่ ชื่อ / สมณศักดิ์ ฉายา อายุ พรรษา วิทยฐานะ หมายเหตุ
พระครูวินิจสมณการ อินฺทโชโต ๕๖ ๓๕ นธ.เอก,ป.๔ เจ้าสำนักฯ
พระวิชา วฑฺฒโน ๔๒ ๒๑ นธ.เอก นอก
พระมหาทวีศักดิ์ ติกฺขปญฺโŸ ๔๐ ๒๐ นธ.เอก,ปธ.๓ ใน/เลขาฯ
พระครูจันทรธรรมโชติ จนฺทโชโต ๕๖ ๑๒ นธ.เอก นอก
พระปลัด ทน รุจิธมฺโม ๕๔ ๑๐ นธ.เอก,ป.ตรี นอก
พระไวกูณฐ์ พุทฺธŸาโณ ๖๘ นธ.เอก,ปธ.๕,ป.เอก นอก
 
              
วัน เวลา ปฏิบัติธรรม
วันเฉลิมพระเกียรติ์ ๑.วันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๐ - ๑๓ สค ของทุกปี ๒.วันพ่อ วันที่ ๓ - ๖ ธค ทุกปี
ตารางปฏิบัติธรรม
ไฟล์แนบ :
(562.5 kb)
รับผู้มาปฏิบัติธรรม
รับผู้ปฏิบัติธรรมได้สูงสุด
50-100
รับพระภิกษุสามเณร
สถานที่ปฏิบัติ
ห้องประชุมรวม
ค่าใช้จ่าย (บำรุงอาคารสถานที่)
ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูล/บริการอื่น ๆ
ชุดปฏิบัติธรรม
ฟรี
อาสนะรองนั่ง
มี
ผ้าคลุมตัก
มี
อาหาร
อาหารปกติ
ห้องพยาบาล มีเจ้าหน้าที่พยาบาลตลอดเวลา
มี
บริการอินเตอร์เนต WIFI
มี
บริการหนังสือธรรม
มี
สื่อธรรมะ ไฟล์เสียง
มี
สัญญาณโทรศัพท์มือถือ
 
เอไอเอส
ดี
ดีแทค
ดี
ทรูมูฟ
ดี
ติดต่อสำนักปฏิบัติธรรม
Line
-
Facebook
-
เว็บไซต์
-
มือถือ
-
โทรศัพท์
-
โทรสาร
-
อีเมล์
-
ที่อยู่ :
ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
จำนวนเข้าดู :
479
ปรับปรุงล่าสุด :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24