วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
412 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
455 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
จ. ลำปาง
วันที่ 15-11-2566
QR Code วัดเขื่อนเพชร
รหัสวัด :
02760502004
ชื่อวัด :
วัดเขื่อนเพชร
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
ปี 2499
วันรับวิสุงคามสีมา :
ปี 2510
ที่อยู่ :
วัดเขื่อนเพชร
เลขที่ :
250
หมู่ที่ :
4
ซอย :
-
ถนน :
-
แขวง / ตำบล :
ท่าคอย
เขต / อำเภอ :
ท่ายาง
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76730
เนื้อที่ :
20 ไร่
- งาน
25 ตารางวา
คุณสมบัติวัด :
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
จำนวนเข้าดู :
6188
ปรับปรุงล่าสุด :
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 10:34:45
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 
ประวัติวัดเขื่อนเพชร
ตำบลท่าคอย  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อและความหมาย
          วัดนี้มีชื่อเป็นทางการว่า วัดเขื่อนเพชร เพราะตั้งอยู่ใกล้บริเวณเขื่อนเพชร อันเป็นเขื่อนกั้นน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี มาใช้ในทางการเกษตร ส่วนความหมายเฉพาะของวัดนั้นเป็นที่รู้และยอมรับกันในหมู่บรรชิตที่อยู่ในวัดนี้ว่า
          วัด      การตรวจสอบความประพฤติของตนว่าดีหรือชั่ว.
          เขื่อน   กั้นกระแสน้ำไว้มิให้ไหลไปโดยเปล่าประโยชน์ เสมือนกั้นกระแสร์ธารแห่งชีวิตมิให้สิ้นไปโดยเปล่าประโยชน์.
          เพชร   แข็งแกร่งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง.
วัดเขื่อนเพชร จึงมีความหมายโดยอรรถว่า เป็นสถานที่ตรวจสอบความประพฤติของตนและตั้งมั่นบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง
ประชาชนโดยทั่วไปนิยมเรียกวัดนี้ว่า วัดโค้งข่อย เพราะทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวัดมีต้นข่อยใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง และตางที่ต้นข่อยขั้นอยู่นั้น อยู่ใกล้กับถนนชลประทานสายสอง และเป็นทางโค้ง คนทั่วไปจึงเรียกว่า โค้งข่อย แม้ปัจจุบันจะไม่มีต้นข่อยอยู่แล้ว แต่ประชาชนก็ยังเรียกขานชื่ออยู่เช่นเดิม
ภูมิศาสตร์
สถานที่ตั้ง      ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๐ หมู่ ๔ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
อาณาเขต       ทิศเหนือ         ติดกับที่ของราษฎร
                   ทิศใต้            ติดถนนชลประทานสายสอง
                   ทิศตะวันออก   ติดทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๑๗๐
                   ทิศตะวันตก     ติดกับที่ดินของราษฎร
เนื้อที่   ที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดทั้งหมด ๒๐ ไร่ ๒๕ ตารางวา ได้มาดังนี้
           พ.ศ. ๒๔๙๙   นายธูป  โต้ตอบ         บริจาค    ๘   ไร่    -    งาน   -    ตารางวา
                              นายเจริญ  ทองสุข     บริจาค    ๑   ไร่   ๒   งาน   -    ตารางวา
                              นายพลบ  ทองสุข      บริจาค    -    ไร่   ๒   งาน     -   ตารางวา
           พ.ศ. ๒๕๑๑   ซื้อเพิ่มเติม                            ๙   ไร่   ๒   งาน   -    ตารางวา
           พ.ศ. ๒๕๑๖   ซื้อเพิ่มเติม                            -     ไร่   -     งาน   ๒๕ ตารางวา
                              นายต๊ก  ทองมี          บริจาค    -     ไร่   ๒   งาน   -    ตารางวา
                                                           รวม        ๒๐ ไร่    -    งาน   ๒๕ ตารางวา
การก่อตั้ง     ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยมี นายธูป  โต้ตอบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่นเป็นผู้ริเริ่ม
เจ้าอาวาส    พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๐๔ พระครูสุชาติเมธาจารย์ (พระมหาชัยวัฒน์) จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๑
                 พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๔๕ พระครูสุนทรวชิรเวท (จ่าง  อเชยโย) จากวัดท่าคอย อำเภอท่ายาง เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๒
                 พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงปัจจุบัน พระครูวัชรินทขีลารักษ์ (ประเสริฐ  บุญเต็ม) เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
 
 
เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 :
(14.58 kb)