วัด
พระอารามหลวง
9 วัด
วัดราษฎร์
343 วัด
สำนักสงฆ์
5 วัด
ที่พักสงฆ์
12 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
371 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
239 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
283 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
201 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สระบุรี
วันที่ 12-09-2563
จ. หนองคาย
วันที่ 12-09-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12-09-2563
จ. บุรีรัมย์
วันที่ 12-09-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12-09-2563
จ. หนองคาย
วันที่ 12-09-2563
จ. มหาสารคาม
วันที่ 08-08-2563
จ. ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 08-08-2563
จ. ร้อยเอ็ด
วันที่ 08-08-2563
จ. ขอนแก่น
วันที่ 26-06-2563
QR Code วัดสหธรรมิการาม
รหัสวัด :
02760501004
ชื่อวัด :
วัดสหธรรมิการาม
นิกาย :
ธรรมยุต
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
วันที่ 25 เดือน ตุลาคม ปี 2510
วันรับวิสุงคามสีมา :
วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2511
ที่อยู่ :
ม.8
เลขที่ :
8
หมู่ที่ :
8
ซอย :
-
ถนน :
-
แขวง / ตำบล :
ท่ายาง
เขต / อำเภอ :
ท่ายาง
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76130
เนื้อที่ :
45 ไร่
- งาน
- ตารางวา
มือถือ :
0833142356
โทรศัพท์ :
032463788
คุณสมบัติวัด :
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
จำนวนเข้าดู :
1733
ปรับปรุงล่าสุด :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 
 วัดสหธรรมิการาม (หนองแขม) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อยู่ริมถนนเพชรเกษม ห่างจากตลาดท่ายางไปทางทิศใต้ ๕ กิโลเมตร เป็นวัดใหญ่วัดหนึ่งของอำเภอท่ายาง และของจังหวัดเพชรบุรี มีความเจริญรุ่งเรืองและได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันมีเสนาสนะและถาวรสถานครบครันทั้งกุฏิ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ หอฉัน ศาลาบำเพ็ญกุศลและโรงเรียนปริยัติธรรมมีพระสงฆ์สามเณรจำพรรษาในกาลพรรษาแต่ละปีประมาณ ๖๐ -๗๐ รูปมีประวัติความเป็นมาโดยย่อดังนี้
            วัดสหธรรมิการาม (หนองแขม) ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยพระครูโสภิตธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อทอง) วัดบรรพตาวาส (เขากระจิว) เป็นผู้ริเริ่มตั่งขึ้นร่วมกับชาวบ้านหนองแขม เนื่องจากสมัยนั้นชาวบ้านหนองแขมต้องเดินทางไปทำบุญและอุปสมบทที่วัดเขากระจิว ซึ่งอยู่ห่างประมาณ ๕ กิโลเมตร พอถึงฤดูฝนการเดินทางค่อนข้างลำบากจึงจัดตั้งสำนักสงฆ์ชั่วคราวขึ้นในที่ดินของนายจัน นางปู   ธรรมกถึก และที่ดินของนายลับ นางเสริม ธรรมกถึก ซึ่งยกให้เป็นที่สร้างวัด เนื้อที่ประมาณ ๔๐ ไร่ โดยนายสกนธ์ ศรีเจริญ หัวหน้าหน่วยสหกรณ์ที่ดินท่ายาง นำรถมาปรับพื้นที่ และร่วมกันร้างศาลา       ขึ้นหนึ่งหลัง พระครูโสภิตธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อทอง) เป็นผู้อุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ ส่งพระภิกษุมาจำพรรษาปีละประมาณ ๑๐ รูป ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านหนองแขมและใกล้เคียงช่วยสร้างกุฏิ เสนาสนะอื่นๆ และทำนุบำรุงจนเจริญรุ่งเรืองสืบมา
            ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามวาสีจัดตั่งเป็นวัด ใช้ชื่อ “วัดสหธรรมมิการาม” เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
            พ.ศ. ๒๕๑๖พระครูวิวิตสมาจาร (หลวงพ่อผล) ได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนี้ได้ร่วมกับชาวบ้านก่อสร้างเสนาสนะถาวรต่างๆ เช่น อุโบสถ กุฏิ ศาลาการเปรียญ หอฉัน หอสวดมนต์ ศาลาบำเพ็ญกุศล และอื่นๆ อีกมากมาย จนเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรือง ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั่วไป