วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
414 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
19 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
458 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
249 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
296 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
212 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
2 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. อ่างทอง
วันที่ 25-05-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 15-05-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
QR Code วัดกำแพงแลง
รหัสวัด :
07032478
ชื่อวัด :
วัดกำแพงแลง
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
วันที่ 22 เดือน เมษายน ปี 2501
วันรับวิสุงคามสีมา :
ปี 2512
ที่อยู่ :
-
เลขที่ :
44
หมู่ที่ :
-
ซอย :
-
ถนน :
โพธิ์การ้อง
แขวง / ตำบล :
ท่าราบ
เขต / อำเภอ :
เมืองเพชรบุรี
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76000
เนื้อที่ :
14 ไร่
- งาน
- ตารางวา
มือถือ :
086-6053123
โทรศัพท์ :
032-425653
Fax :
032-400490
คุณสมบัติวัด :
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์การเรียน
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด
เป็นมูลนิธิ
จำนวนเข้าดู :
2910
ปรับปรุงล่าสุด :
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 14:37:59
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 
       วัดกำแพงแลงตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี มีสิ่งปลูกสร้างที่โดดเด่น คือ ปราสาทศิลาแลงเก่าแก่ตั้งตามแนวเหนือจรดใต้ 3 องค์มีกำแพงล้อมรอบ ทิศตะวันออกมี “โคปุระ” หรือซุ้มประตูทางเข้าตัวศาสนสถาน เป็นศิลปะแบบบายน ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ช่วงเวลาเดียวกับที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงครองราชย์ (พ.ศ.1724 - 1762) เมื่อทรงเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน ทรงแผ่ขยายดินแดนด้วยการสร้างศาสนสถานตามหัวเมืองสำคัญ 23 แห่ง ซึ่งเมืองเพชรบุรีเป็นหนึ่งในนั้น 

       หลังพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สวรรคตปราสาทแห่งนี้ถูกทิ้งร้างไปนานกว่า 600 ปี กระทั่งในปี พ.ศ. 2488 พระครูสุวรรณมุนี (ผัน สุวณฺโณ สมณศักดิ์ในขณะนั้น) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ให้พระสงฆ์จากวัดมาปรับปรุงสถานที่แห่งนี้เพื่อใช้เป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐาน และเริ่มสร้างเป็นวัดกำแพงแลงขึ้นในปี พ.ศ. 2497 โดยมีท่านเจ้าคุณ พระมงคลวรญาณ เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก

แม้ต่อมาวัดกำแพงแลงพัฒนาขึ้นตามลำดับ แต่ยังคงรักษาปราสาทเก่าแก่ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ภายในให้ประชาชนเคารพสักการะ ได้แก่ หลวงพ่อนิล หลวงพ่อพุทธเมตตา หลวงพ่อเพชร และพระพุทธไสยาสน์

      

ปัจจุบัน พระอธิการศราวุธ สุทฺธสีโล เป็นเจ้าอาวาส กำหนดให้พระสงฆ์ที่จำพรรษา 6 รูปปฏิบัติตามวินัยสงฆ์เคร่งครัด โดยเน้นการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนากรรมฐาน

“วัดแห่งนี้เข้มงวดเรื่องกฎระเบียบ ไม่มีอะไรใหญ่โต เงียบสงบ เรียบง่าย พระสงฆ์ ที่นี่ตื่นตีสามครึ่ง ตีสี่ภาวนา ตีห้าก็กวาดพื้นกวาดใบไม้ บ่ายสามโมงก็กวาด เมื่อกวาดตอนเย็นแล้ว ใบไม้ตอนเช้าก็ไม่เยอะ อะไรก็แล้วแต่ที่เราทำบ่อย ๆ มันก็น้อย ปล่อยให้นานแล้วทำทีมันก็เยอะ” เจ้าอาวาสกล่าว

วัดกำแพงแลงไม่มีเตาเผา ไม่เน้นพิธีกรรม ไม่จัดมหรสพ แต่มุ่งหมายให้ศาสนาเป็นที่ขัดเกลาจิตใจ จึงเปิดฝึกสอนการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานแก่ประชาชนและนักศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หลักสูตร 3 วัน (ศุกร์ - อาทิตย์) มีที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมรองรับได้ประมาณ 200 คน

ท่านใดสนใจปฏิบัติธรรม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3240-0490 หรืออยากแวะเวียนไปทำบุญถวายสังฆทาน วัดขอเป็นสิ่งของที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรม เช่น น้ำปานะ เครื่องเขียน กระดาษ น้ำยาล้างจาน อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ เป็นต้น

     สิ่งใดเกินความจำเป็นของวัด สิ่งของเหล่านั้นจะได้รับการแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลสถานศึกษา หรือบุคคลที่ขาดแคลน