วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
456 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
คำพระสอน
"ผู้ไม่มีสติก็คือคนประมาท คนประมาทนั้นก็คือคนตาย"
แม้มีชีวิตอยู่ก็เรียกว่าตายแล้่ว เพราะจิตใจมันตาย ไม่มีอะไรแล้ว เป็นผู้ประมาท
"ปมาโท มจฺจุโนปทํ คนประมาทแล้วเหมือนคนตาย"
นี่ตายในภาษาธรรมะ ตายในภาษาด้านปรมัตถ์ ไม่ใช่ตายในร่างกายของเรา


พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

“กรรมทั้งหลายไม่ได้มาจากอื่นไกล
มาจากกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมของเราเท่านี้”

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
วัดป่าอุดมสมพร - จังหวัดสกลนคร“ผู้ทรงศีลด้วยความบริสุทธิ์ ก็เท่ากับว่านานั้นมีคันนา 
ฝนตกลงมาน้ำก็ขัง เอาปุ๋ยใส่มันก็ขัง
ถ้าใครไม่มีศีลบริสุทธิ์ ก็เท่ากับนาไม่มีหัวคันนา
ฝนตกลงมาน้ำในนาไหลหนีหมด ใครจะไปหว่านปุ๋ยก็ไม่อยู่ เมล็ดข้าวก็ไม่อยู่”

พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) 
วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ


“เราเกิดมาเป็นมนุษย์ มีความสูงศักดิ์มาก 
อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติ มนุษย์เราจะต่ำลงกว่าสัตว์
และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากมาย อย่าพากันทำ
ให้พากันละบาป บำเพ็ญบุญ ทำแต่คุณความดี
อย่าให้เสียชีวิตเปล่าที่มีวาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์”

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
วัดป่าสุทธาวาส  จังหวัดสกลนคร


“คนทำบุญเหมือนน้ำเย็น
คนรักษาศีล ภาวนา เย็นเหมือนน้ำ
คนไม่ทำบุญให้ทาน ไม่รักษาศีล ไม่ภาวนา มันเป็นไฟ
เหมือนไฟ มันร้อน มันไหม้เรื่อยไป”

พระญาณสิทธาจารย์  (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่


รู้แล้วอย่าหลงรู้ รับว่ารู้ แล้ววางรู้ รู้จึงไม่มีพันธะ
จิตก็บริสุทธิ์ได้ ละบุญละบาปใดๆ ก็ได้ 

หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร“ในทางโลก  การได้มามากๆ เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา
แต่ในทางธรรม  การสละสิ่งที่มีมากๆ ให้หมดไป
แม้แต่สิ่งละเอียดอ่อนภายในใจได้
ท่านว่า ประเสริฐสุด

พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป)
วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานีการปฏิบัตินั้น ให้พยายามทำ มันจะสงบหรือไม่สงบก็ช่าง ปล่อยไว้ก่อน
เอาเรื่องเราปฏิบัติเป็นเรื่องแรก เอาเรื่องเราได้สร้างเหตุนี้แหละ ถ้าทำแล้วผลจะเป็นอย่างไรก็ได้
เราทำได้แล้วอย่ากลัวว่าจะไม่ได้ผล มันไม่สงบเราก็ได้ทำ ทีนี้ถ้าเราไม่ทำใครเล่าจะได้ ใครเล่าจะเห็น 
"คนหานั่นแหละจะเห็น คนกินนี่แหละจะอิ่ม"

หลวงปู่ชา สุภัทโท
วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


กายเดียว จิตเดียว หนังแผ่นเดียว
เรียนเท่านี้ไปนิพพานได้

หลวงปู่บุดดา ถาวโร
วัดกลางชูศรีเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
 

มันจะมีนรก มีสวรรค์อย่างไร
นั่นมันกิเลสต่างหากเล่า
กิเลสหมด มันก็หมดนรก หมดสวรรค์ซิ

หลวงปู่บุดดา ถาวโร
วัดกลางชูศรีเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี


 
ผู้แต่ง :
ที่อยู่ :
ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
จำนวนเข้าดู :
1933
ปรับปรุงล่าสุด :
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 12:18:33
ข้อมูลเมื่อ :
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 12:18:33