วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
456 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
ปาสาทศิลาแลง
     วัดกำแพงแลงตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี มีสิ่งปลูกสร้างที่โดดเด่น คือ ปราสาทศิลาแลงเก่าแก่ตั้งตามแนวเหนือจรดใต้ 3 องค์มีกำแพงล้อมรอบ ทิศตะวันออกมี “โคปุระ” หรือซุ้มประตูทางเข้าตัวศาสนสถาน เป็นศิลปะแบบบายน ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ช่วงเวลาเดียวกับที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงครองราชย์ (พ.ศ.1724 - 1762) เมื่อทรงเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน ทรงแผ่ขยายดินแดนด้วยการสร้างศาสนสถานตามหัวเมืองสำคัญ 23 แห่ง ซึ่งเมืองเพชรบุรีเป็นหนึ่งในนั้น

     หลังพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สวรรคตปราสาทแห่งนี้ถูกทิ้งร้างไปนานกว่า 600 ปี กระทั่งในปี พ.ศ. 2488 พระครูสุวรรณมุนี (ผัน สุวณฺโณ สมณศักดิ์ในขณะนั้น) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ให้พระสงฆ์จากวัดมาปรับปรุงสถานที่แห่งนี้เพื่อใช้เป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐาน และเริ่มสร้างเป็นวัดกำแพงแลงขึ้นในปี พ.ศ. 2497 โดยมีท่านเจ้าคุณ พระมงคลวรญาณ เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก

แม้ต่อมาวัดกำแพงแลงพัฒนาขึ้นตามลำดับ แต่ยังคงรักษาปราสาทเก่าแก่ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ภายในให้ประชาชนเคารพสักการะ ได้แก่ หลวงพ่อนิล หลวงพ่อพุทธเมตตา หลวงพ่อเพชร และพระพุทธไสยาสน์

     
ที่อยู่ :
ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
จำนวนเข้าดู :
1551
ปรับปรุงล่าสุด :
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 10:46:46
ข้อมูลเมื่อ :
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 10:46:46