วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
19 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
457 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
249 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
296 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
212 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
2 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 15-05-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรีแห่งที่ 3 (ดีเด่น) วัดกำแพงแลง
แนะนำสถานที่
 สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรีแห่งที่ 3 (ดีเด่น)
          วัดกำแพงแลง ได้รับการจัดตั้งตามมติ มส. ครั้งที่ 4/2549  
บรรยากาศ
เงียบสงบ
สถานที่กว้างขวาง ไม่แออัด
ต้นไม้-ป่าไม้ร่มรื่น
แนวปฏิบัติ
มหาสติปัฏฐานภาวนา
อานาปานสติ
ยุบหนอพองหนอ
พระอาจารย์/อาจารย์สอนปฏิบัติ
ด้านพระวิปัสสนาจารย์/แนวการสอน
     ๓.๑  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งนี้ มีพระวิปัสสนาจารย์ ..........๓......คน  ดังนี้
     (๑)  ชื่อ พระอธิการ ศราวุธ ฉายา สุทฺธสีโล             อายุ  ๕๐ ปี      พรรษา ๒๐
     วิทยาฐานะ นักธรรมเอก /ปริญญาโท         ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ 
         -พ.ศ.๒๕๔๖  ได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมกัมมัฏฐาน รุ่นที่ ๓  ณ สถาบันส่งเสริมและพัฒนา
                           พระพุทธศาสนา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
         -พ.ศ.๒๕๕๒  ได้ผ่านโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์คณะสงฆ์ภาค ๑๕ รุ่นที่ ๒
                           ณ  วัดใหญ่สุวรรณาราม  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
     (๒)  ชื่อ พระอาจารย์หนู ฉายา ฐานิสฺสโร                อายุ  ๙๔ ปี       พรรษา ๕๑
     วิทยาฐานะ นักธรรมเอก /ป.๖  อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อบุญ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
      ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ เป็นนักปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น สายธรรมยุต
      ฝึกปฏิบัติมา ๕๑ ปี
     (๓)  ชื่อ นาวาเอก กฤษ   นามสกุล  บุญเอี่ยม           อายุ  ๕๐ ปี 
     วิทยาฐานะ ธรรมศึกษาชั้นเอก /ปริญญาตรี /รับราชการทหาร
      ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ อาจารย์สอนนายร้อยทหารและฝึกปฏิบัติจากสำนัก
      อาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัน เวลา ปฏิบัติธรรม
# ปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ  สัปดาห์สุดท้าย ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ของทุกๆเดือน
# ปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
# ปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ  วันสำคัญแห่งชาติ  เช่น วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

 
รับผู้มาปฏิบัติธรรม
รับผู้ปฏิบัติธรรมได้สูงสุด
200
รับแม่ชี
รับชาย
รับหญิง
อายุผู้มาปฏิบัติธรรม 12 ปี ขึ้นไปและไม่เกิน 80 ปี
สุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้
ผู้บกพร่องด้านการเดิน
รับถ้ามีรถเข็นส่วนตัว
ระยะเวลาปฏิบัติธรรม
อยู่ปฏิบัติเป็นรุ่น ๆ
พักอยู่ปฏิบัติได้นานสุด
9 วัน
สถานที่ปฏิบัติ
ห้องประชุมรวม
ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม
ห้องพักรวม (แยกชาย-หญิง)
มีพัดลม
มีมุ้งลวด
ห้องพักส่วนตัว (แยกชาย-หญิง)
มีพัดลม
มีมุ้งลวด
การสอบอารมณ์ (ตรวจเช็คความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม)
      #ลักษณะการสอบอารมณ์กัมมัฏฐาน
           เมื่อปฏิบัติกรรมฐานด้วยตนเองไปได้ระยะหนึ่งแล้ว พระวิปัสสนาจารย์จะเรียกผู้ปฏิบัติใหม่ทุกคนมา
     ประชุมและซักถามถึงวิธีกำหนดอารมณ์ และวิธีพิจารณากรรมฐานของผู้ปฏิบัติแต่ละคน ผู้ปฏิบัติต้องเล่า
     ประสบการณ์ความรู้สึกในการสังเกตพฤติกรรมของตน ขณะแสดงพฤติกรรม หรืออิริยาบถต่าง ๆ ตามที่
     สังเกตได้จริง เป็นการสอบถามและแก้ไขความเข้าใจในขณะนั้น ระหว่างวิปัสสนาจารย์และผู้ปฏิบัติตรวจ
     สอบว่าผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจในการเจริญวิปัสสนาได้ถูกต้องตามที่สอนหรือไม่ ถ้าผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าใจหรือ
     ปฏิบัติยังไม่ถูกต้อง จะได้แนะนำวิธีการที่ถูกต้อง พร้อมทั้งย้ำถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ
ค่าใช้จ่าย (บำรุงอาคารสถานที่)
ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
การเดินทาง
# การเดินทางสะดวก
     -ทางรถไฟ
​     -ทางรถส่วนตัว
​     -ทางรถตู้โดยสาร
​     -ทางรถบัส
ข้อมูล/บริการอื่น ๆ
ชุดปฏิบัติธรรม
ไม่มี
อาสนะรองนั่ง
มี
ผ้าคลุมตัก
ไม่มี
อาหาร
อาหารปกติ
มังสวิรัติ
เจ
เครื่องดื่ม
ชา
กาแฟ
สมุนไพร
ความปลอดภัย
กล้องวงจรปิด
ห้องพยาบาล มีเจ้าหน้าที่พยาบาลตลอดเวลา
มี
บริการนวดเพื่อสุขภาพ
มี
บริการหนังสือธรรม
มี
สื่อธรรมะ ไฟล์เสียง
มี
สื่อธรรมะ ไฟล์วีดีโอ
มี
สัญญาณโทรศัพท์มือถือ
 
เอไอเอส
ดีมาก
ดีแทค
ดีมาก
ทรูมูฟ
ดีมาก
คำแนะนำในการเตรียมตัวมาปฏิบัติธรรม

#คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
1. สามารถรักษาศีล และอยู่ในกฎระเบียบเป็นอย่างดี 
2. มีศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ยินดีรับฟังและปฏิบัติตามวิธีที่วิทยากรแนะนำให้ 
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ อยู่ในสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติธรรม 
4. สามารถปฏิบัติตามเวลาที่วิทยากรกำหนดให้ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หลบเลี่ยงออกจากการปฏิบัติ ขณะที่ยังไม่ถึงเวลาพัก 
5. สามารถปฏิบัติได้ตลอดจนสิ้นสุดโครงการ 
6. วางภารกิจการงาน ฐานะ ตำแหน่งหน้าที่ และตัดความกังวลออกไป

#การเตรียมของใช้ 
1. เตรียมชุดแบบและสีสุภาพจำนวนพอใช้ตลอดโครงการ (ไม่สวมกางเกงขาสั้น ไม่สวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อไม่มีแขน เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง) 
2. ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว 
3. ยาประจำตัวที่จำเป็น และของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น 
4. ไม่ควรสวมเครื่องประดับใดๆ และไม่นำทรัพย์สินมีค่าไปให้กังวล

#ระเบียบการปฏิบัติ 
1. ติดป้ายชื่อที่อกเสื้อตลอดเวลาเมื่อออกจากห้องพัก 
2. เข้าร่วมปฏิบัติตรงตามเวลา และไม่ออกนอกสถานที่ 
3. ตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของวิทยากร 
4. งดเว้นการพูดคุยสนทนาในระหว่างปฏิบัติ และไม่ควรพูดคุยเสียงดังในช่วงเวลาพัก 
5. สำรวมสายตารักษาใจ อยู่ในอาการสงบ ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการรบกวนสมาธิของผู้อื่น ทั้งในเวลาปฏิบัติและเวลาพักผ่อน 
6. งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดระหว่างการอบรม/ปฏิบัติธรรม 
7. งดสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดทุกชนิด 
8. งดนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดขึ้นห้องพัก 
9. รักษาความสะอาดสถานที่ และช่วยประหยัดไฟฟ้าและน้ำประปา

ติดต่อสำนักปฏิบัติธรรม
Line
-
Facebook
-
เว็บไซต์
-
มือถือ
-
โทรศัพท์
-
โทรสาร
-
อีเมล์
-
ที่อยู่ :
ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
จำนวนเข้าดู :
1831
ปรับปรุงล่าสุด :
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 13:16:42
ข้อมูลเมื่อ :
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 10:58:13