วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
414 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
19 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
458 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
249 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
296 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
212 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
2 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. อ่างทอง
วันที่ 25-05-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 15-05-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
QR Code วัดห้วยทรายใต้
รหัสวัด :
02760401008
ชื่อวัด :
วัดห้วยทรายใต้
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
วันที่ 25 เดือน กันยายน ปี 2538
วันรับวิสุงคามสีมา :
วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2539
ที่อยู่ :
ห้วยทรายใต้
เลขที่ :
1310
หมู่ที่ :
-
ซอย :
-
ถนน :
จอมพล
แขวง / ตำบล :
ชะอำ
เขต / อำเภอ :
ชะอำ
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76120
เนื้อที่ :
- ไร่
- งาน
- ตารางวา
Line :
krittin25
Facebook :
มือถือ :
095-392-5845
โทรศัพท์ :
032-890-177 032-890-615
Fax :
-
อีเมล์ :
wathuaisaitai59@gmail.com
คุณสมบัติวัด :
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
จำนวนเข้าดู :
5920
ปรับปรุงล่าสุด :
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 13:39:57
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 
ประวัติวัดห้วยทรายใต้
      วัดห้วยทรายใต้ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๐ โดยหลวงพ่อโต (น้อย) จุนฺโท เป็นผู้สร้างขึ้น ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน บ้านห้วยทรายใต้ ในเนื้อที่ดิน ๓๒ ไร่ ซึ่งโยมมารดาของหลวงพ่อโต ได้มีศรัทธาจิตมอบถวายเพื่อสร้างวัด
       หลวงพ่อโตท่านได้ทำการปลูกสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆ เช่น ศาลาบำเพ็ญกุศล ขนาดกลาง ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศลของศรัทธาสาธุชนในวันสำคัญต่างๆ
       ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๑ หลวงพ่อโตได้สร้างกุฏิขึ้นด้วย ไม้เนื้อแข็ง ๑ หลัง ๙ ห้อง เพราะทุกๆปีจะมีกุลบุตรในท้องที่มาอุปสมบทอยู่จำพรรษาในความปกครองดูแลของท่านมากพอสมควร
       แต่เนื่องจากวัดห้วยทรายใต้ในขณะนั้นเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ ยังไม่มีอุโบสถสำหรับเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมต่างๆ เช่น ใช้เป็นสถานที่ในการบรรพชาและอุปสมบทแก่เหล่ากุลบุตรผู้มีศรัทธาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาและใช้เป็นสถานที่ทำอุโบสถสังฆกรรม หลวงพ่อโตจึงได้ทำการก่อสร้างอุโบสถกลางน้ำขึ้น ๑ หลัง ด้วยไม้เนื้อแข็งหลังคามุงสังกะสี ซึ่งอุโบสถกลางน้ำหลังดังกล่าวยังปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้
       ปัจจุบันนี้ วัดห้วยทรายใต้ โดยการนำของหลวงพ่อพระครูฌานวัชราภรณ์
(หลวงพ่อห่วย จกฺกวโร) ได้ทำการก่อสร้างอาคารเสนาสนะถาวรวัตถุต่างๆอันประกอบด้วย
 1. ศาลาการเปรียญด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
 2. กุฏิสงฆ์ลักษณะตึก สูง ๕ ชั้น จำนวน ๖๐ ห้อง จำนวน ๑ หลัง
 3. โรงเรียนพระปริยัติธรรม สหบาลีศึกษา จำนวน ๑ หลัง
 4. อุโบสถปูพื้นด้วยหินอ่อน จำนวน ๑ หลัง  ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่ออู่แสนสุข ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐๐ นิ้ว สูง  ๑๖๘ นิ้ว ซึ่งเป็นพระประธานประจำอุโบสถพร้อมด้วยพระอัครสาวกซ้าย-ขวา คือ พระโมคคัลลาและพระสาลีบุตร
 5. วิหารหลวงพ่อหยกขาว
 6. วิหารเจ้าแม่กวนอิม
 7. หอระฆัง หอกลอง
 8. วิหารหลวงพ่อโต (น้อย) จุนฺโท
 9. ถังเก็บน้ำฝน
 10. โรงครัว
 11. ศูนย์ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อโต(วัดห้วยทรายใต้)