วัด
พระอารามหลวง
12 วัด
วัดราษฎร์
380 วัด
สำนักสงฆ์
7 วัด
ที่พักสงฆ์
14 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
416 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
250 รูป
สามเณร
32 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
295 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
204 รูป
ลาสิกขา
6 รูป
มรณภาพ
2 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 19-04-2565
จ. กาฬสินธุ์
วันที่ 12-04-2565
จ. สระบุรี
วันที่ 12-04-2565
จ. ฉะเชิงเทรา
วันที่ 18-03-2565
จ. แพร่
วันที่ 18-03-2565
จ. กาญจนบุรี
วันที่ 18-03-2565
จ. สงขลา
วันที่ 18-03-2565
จ. นครศรีธรรมราช
วันที่ 09-11-2564
จ. นครราชสีมา
วันที่ 09-11-2564
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 01-11-2564
โบสถ์วิหารกลางน้ำ
โบสถ์กลางน้ำ ถูกสร้างขึ้นเมื่อหลวงพ่อโต(น้อย)จุนฺโต อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยทรายใต้ ยังมีชีวิตอยู่ เนื่องจากวัดห้วยทรายใต้ในขณะนั้นเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ ยังไม่มีอุโบสถสำหรับเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมต่างๆ เช่น ใช้เป็นสถานที่ในการบรรพชาและอุปสมบทแก่เหล่ากุลบุตรผู้มีศรัทธาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาและใช้เป็นสถานที่ทำอุโบสถสังฆกรรม หลวงพ่อโตจึงได้ทำการก่อสร้างอุโบสถกลางน้ำขึ้น ๑ หลัง ด้วยไม้เนื้อแข็งหลังคามุงสังกะสี ซึ่งอุโบสถกลางน้ำหลังดังกล่าวยังปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และด้านในอุโบสถกลางน้ำยังประดิษบ์สถานพระหินอันศักสิทธิ์ 
 
ที่อยู่ :
ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
จำนวนเข้าดู :
541
ปรับปรุงล่าสุด :
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 12:53:43
ข้อมูลเมื่อ :
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 12:53:43