วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
456 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
QR Code วัดเหล่าขวัญ
รหัสวัด :
03650703002
ชื่อวัด :
วัดเหล่าขวัญ
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
ปี 2418
วันรับวิสุงคามสีมา :
ปี 2458
ที่อยู่ :
-
เลขที่ :
108
หมู่ที่ :
3
ซอย :
-
ถนน :
-
แขวง / ตำบล :
ท้อแท้
เขต / อำเภอ :
วัดโบสถ์
จังหวัด :
พิษณุโลก
ไปรษณีย์ :
65160
เนื้อที่ :
9 ไร่
1 งาน
57 ตารางวา
อีเมล์ :
burapa256537@gmail.com
คุณสมบัติวัด :
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
จำนวนเข้าดู :
707
ปรับปรุงล่าสุด :
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 14:21:45
ข้อมูลเมื่อ :
30 มกราคม พ.ศ. 2564 19:23:43
 
 
 
 
วัด.เหล่าขวัญ    ตั้งวัดเมื่อวันที่......-........เดือน.........-...................พ.ศ. 2418
ความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัดเหล่าขวัญ ตั้งอยู่เลขที่ 108 หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าขวัญ ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สังกัดมหานิกาย มีเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือ ยาว 75 วา ติดต่อกับที่ดินราษฎร ทิศใต้ยาว 75 วา ติดต่อกับที่ดินของราษฎร  ทิศใต้ยาว 75 วา ติดต่อกับที่ตั้งโรงเรียน ทิศตะวันออกยาว 55 วา ติดต่อกับแม่น้ำแควน้อย ทิศตะวันตก ยาว 55 วา ติดต่อกับที่ดินราษฎร
         พื้นที ่ตั้งวัดเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีบ้านเรือนประชาชนล้อมรอบวัด มีอุโบสถ 1 หลัง กว้าง 12 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2460 มีศาลาการเปรียญ 1 หลัง กว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2452 พื้นยกสูงเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 18 เมตร ยาว 26 เมตร มีกุฏิ 4 หลัง เป็นอาคารตึก 2 หลัง เป็นอาคารไม้ 2 หลัง มีปูชณียวัตถุ พระประธานในพระอุโบสถ และเจดีย์เก่า 1 องค์
         วัดเหล่าขวัญ ตั้งขึ้นเป็นวัดประมาณ พ.ศ. 2418 มีนามตามชื่อบ้าน นามเดิมเรียกว่า “วัดใน” ต่อมาเมื่อตลิ่งหน้าวัดพัง จึงได้ย้ายเสนาอาสนะหนีออกจากลำน้ำแควน้อย จึงเรียกว่า “วัดดนอก” ครั้นอยู่ต่อมาแม่น้ำแควน้อยได้เปลี่ยนทางเดินเกิดขาดแคลนน้ำ จึงได้ย้ายเสนาอาสนะในที่ปัจจุบัน ซึ่งอยู่ติดกับลำน้ำแควน้อย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. 2458 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร มีพระจำพรรษาประมาณปีละ 7 รูป การบริหารและการปกครอง
  • มีเจ้าอาวาสมาแล้ว   18  รูป ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
               ลำดับที่ 1  พระอาจารย์เขียว                                   ตั้งแต่ พ.ศ. ไม่ทราบ  ถึง พ.ศ. 2511
               ลำดับที่ 2  พระอาจารย์ปาน                                    ตั้งแต่ พ.ศ. ไม่ทราบ  ถึง พ.ศ. 2511
               ลำดับที่ 3  พระอาจารย์เย็น                                     ตั้งแต่ พ.ศ. 2457  ถึง พ.ศ. 2465
               ลำดับที่ 4  พระอาจารย์ป่วน                                    ตั้งแต่ พ.ศ. 2466 ถึง พ.ศ. 2468
               ลำดับที่ 5  พระอาจารย์ฉาย                                    ตั้งแต่ พ.ศ. 2468  ถึง พ.ศ. 2470
               ลำดับที่ 6  พระอาจารย์สวาท                                   ตั้งแต่ พ.ศ. 2470  ถึง พ.ศ. 2473
               ลำดับที่ 7  พระอาจารย์สอด                                    ตั้งแต่ พ.ศ. 2474  ถึง พ.ศ. 2476
               ลำดับที่ 8  พระอาจารย์จ่าง เดชปญฺโญ                        ตั้งแต่ พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2490
               ลำดับที่ 9  พระอาจารย์น้อย  เขมโก                           ตั้งแต่ พ.ศ. 2491  ถึง พ.ศ. 2510
               ลำดับที่ 10  พระอาจารย์สุรัตน์  จกฺกรตฺตโน (รก)            ตั้งแต่ พ.ศ. 2511  ถึง พ.ศ. 2515
               ลำดับที่ 11  พระอาจารย์ชวน  วชิรวํโส (รก)                  ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2526
               ลำดับที่  12 พระครูสถิตธรรมภิรมย์                             ตั้งแต่ พ.ศ.2526 ถึง พ.ศ. 2549
               ลำดับที่ 13  พระดิเรก  ธีรธมฺโม   ( รก.จร )                  ตั้งแต่ พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ. 2551
               ลำดับที่ 14  พระพล  กตสาโร    ( รก.จร. )                  ตั้งแต่ พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ. 2552
               ลำดับที่ 15  พระอับ  ธมฺมโชโต    ( รก.จร. )                 ตั้งแต่ พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ. 2555
               ลำดับที่ 16  พระวิทยา  ธีรปญฺโญ ( รก.จร. )                 ตั้งแต่ พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ. 2559
               ลำดับที่ 17  พระพีรพล  วิชิโต    ( รก.จร. )                  ตั้งแต่ พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ. 2562
               ลำดับที่ 18  พระปัญญาบุญฤทธิ์  สุรปญฺโญ  ( รก.จร. )     ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2564
               ปัจจุบัน       พระอธิการปัญญาบุญฤทธิ์  สุรปญฺโญ           ตังแต่ พ.ศ. 2564 ถึง ปัจจุบัน
เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 :
(743.21 kb)