ถวายทานสลากภัต ปีที่ ๓ ณ ที่พักสงฆ์บ้านพอบล้าคี ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ. ตาก
#กำหนดการทำบุญประจำปี ๒๕๖๕ ถวายทานสลากภัต ปีที่ ๓
ณ ที่พักสงฆ์บ้านพอบล้าคี ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ. ตาก
วัน อังคาร ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
#ที่พักสงฆ์บ้านพอบล้าคี ขอแจ้งข่าวการบำเพ็ญกุศลงานทำบุญประจำปีถวายทานสลากภัต มายังบรรดาศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย เพื่อร่วมกันจัดวัตถุไทยทานสลากภัต เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลแด่ผู้มีพระคุณทั้งหลายมีมารดามารดา เป็นต้น ที่ล่วงลับไปแล้ว
#แสดงความจำนงเป็นเจ้าภาพและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สามเณรอนุชิต ครรลองวิเศษ ผู้ดูแลที่พักสงฆ์ เลขโทรศัพท์ 0988563742
ร่วมทำบุญได้ที่ กรุงไทย
ชื่อบัญชี สามเณรอนุชิต ครรลองวิเศษ
เลขที่บัญชี 5400333982
 
วันที่จัดงาน :
16 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ที่อยู่ :
ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
จำนวนเข้าดู :
171
ปรับปรุงล่าสุด :
15 ตุลาคม พ.ศ. 2565 01:14:10
ข้อมูลเมื่อ :
15 ตุลาคม พ.ศ. 2565 00:39:57