วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
402 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
17 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
444 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
216 รูป
ลาสิกขา
8 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. นครนายก
วันที่ 13-09-2566
จ. เชียงราย
วันที่ 03-08-2566
จ. หนองคาย
วันที่ 03-08-2566
จ. ขอนแก่น
วันที่ 03-08-2566
จ. นครราชสีมา
วันที่ 03-08-2566
จ. ยะลา
วันที่ 03-08-2566
จ. แพร่
วันที่ 25-04-2566
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 24-01-2566
จ. เพชรบูรณ์
วันที่ 24-01-2566
จ. สระบุรี
วันที่ 11-01-2566
เชิญวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ร่วมสร้างฐานข้อมูลวัดที่โครงการฐานข้อมูลพระพุทธศาสนาประเทศไทย
รายละเอียด
เชิญวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ร่วมสร้างฐานข้อมูลวัดที่โครงการฐานข้อมูลพระพุทธศาสนาประเทศไทย

ขอเชิญวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศทุกสังกัด ร่วมสมัครและบันทึกฐานข้อมูลวัด เพื่อประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม งานบุญประเพณีของวัด ณ ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนาประเทศไทย buddhismdata

โครงการฐานข้อมูลพระพุทธศาสนาประเทศไทย จัดทำขึ้นโดยชาวพุทธเพื่อคนทั้งโลก ต้องการให้ที่นี่ เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวัดในพระพุทธศาสนาประเทศไทย  โครงการฐานข้อมูลพระพุทธศาสนาประเทศไทย จัดทำ พัฒนา ดูแลระบบโดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท 

วัดทั่วประเทศ สามารถร่วมโครงการได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดไป 
ทุกวัดสามารถเสนอแนะให้เพิ่มเติมข้อมูลด้านต่าง่ ๆ ที่เหมาะสมได้ ทางโครงการจะปรับปรุงระบบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

หากกรอกข้อมูลแล้ว ยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าใช้งาน กรุณาติดต่อทางไลน์โครงการ
จำนวนเข้าดู :
382
ปรับปรุงล่าสุด :
7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 21:45:36
ข้อมูลเมื่อ :
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 09:48:40