วัด
พระอารามหลวง
13 วัด
วัดราษฎร์
390 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
16 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
430 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
251 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
295 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
207 รูป
ลาสิกขา
6 รูป
มรณภาพ
2 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ชัยภูมิ
วันที่ 30-09-2565
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 30-09-2565
จ. เพชรบูรณ์
วันที่ 30-09-2565
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 30-09-2565
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 14-09-2565
จ. ปราจีนบุรี
วันที่ 14-09-2565
จ. ฉะเชิงเทรา
วันที่ 14-09-2565
จ. ศรีสะเกษ
วันที่ 19-08-2565
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 28-07-2565
จ. เชียงราย
วันที่ 25-07-2565
เชิญวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ร่วมสร้างฐานข้อมูลวัดที่โครงการฐานข้อมูลพระพุทธศาสนาประเทศไทย
รายละเอียด
เชิญวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ร่วมสร้างฐานข้อมูลวัดที่โครงการฐานข้อมูลพระพุทธศาสนาประเทศไทย

ขอเชิญวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศทุกสังกัด ร่วมสมัครและบันทึกฐานข้อมูลวัด เพื่อประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม งานบุญประเพณีของวัด ณ ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนาประเทศไทย buddhismdata

โครงการฐานข้อมูลพระพุทธศาสนาประเทศไทย จัดทำขึ้นโดยชาวพุทธเพื่อคนทั้งโลก ต้องการให้ที่นี่ เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวัดในพระพุทธศาสนาประเทศไทย  โครงการฐานข้อมูลพระพุทธศาสนาประเทศไทย จัดทำ พัฒนา ดูแลระบบโดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท 

วัดทั่วประเทศ สามารถร่วมโครงการได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดไป 
ทุกวัดสามารถเสนอแนะให้เพิ่มเติมข้อมูลด้านต่าง่ ๆ ที่เหมาะสมได้ ทางโครงการจะปรับปรุงระบบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

หากกรอกข้อมูลแล้ว ยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าใช้งาน กรุณาติดต่อที่ไลน์หรือโทร 0880568629 หรืออีเมล์ staff@buddhismdata.org
 
จำนวนเข้าดู :
267
ปรับปรุงล่าสุด :
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 09:48:40
ข้อมูลเมื่อ :
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 09:48:40