วัด
พระอารามหลวง
11 วัด
วัดราษฎร์
375 วัด
สำนักสงฆ์
7 วัด
ที่พักสงฆ์
14 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
410 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
247 รูป
สามเณร
32 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
292 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
202 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. อุดรธานี
วันที่ 09-11-2564
จ. นครศรีธรรมราช
วันที่ 09-11-2564
จ. นครราชสีมา
วันที่ 09-11-2564
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 01-11-2564
จ. เชียงใหม่
วันที่ 01-11-2564
จ. อุดรธานี
วันที่ 01-11-2564
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 01-09-2564
จ. ราชบุรี
วันที่ 06-08-2564
จ. พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 04-08-2564
จ. ยโสธร
วันที่ 18-07-2564
เชิญวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ร่วมสร้างฐานข้อมูลวัดที่โครงการฐานข้อมูลพระพุทธศาสนาประเทศไทย
รายละเอียด
เชิญวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ร่วมสร้างฐานข้อมูลวัดที่โครงการฐานข้อมูลพระพุทธศาสนาประเทศไทย

ขอเชิญวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศทุกสังกัด ร่วมสมัครและบันทึกฐานข้อมูลวัด เพื่อประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม งานบุญประเพณีของวัด ณ ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนาประเทศไทย buddhismdata

โครงการฐานข้อมูลพระพุทธศาสนาประเทศไทย จัดทำขึ้นโดยชาวพุทธเพื่อคนทั้งโลก ต้องการให้ที่นี่ เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวัดในพระพุทธศาสนาประเทศไทย  โครงการฐานข้อมูลพระพุทธศาสนาประเทศไทย จัดทำ พัฒนา ดูแลระบบโดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท 

วัดทั่วประเทศ สามารถร่วมโครงการได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดไป 
ทุกวัดสามารถเสนอแนะให้เพิ่มเติมข้อมูลด้านต่าง่ ๆ ที่เหมาะสมได้ ทางโครงการจะปรับปรุงระบบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

หากกรอกข้อมูลแล้ว ยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าใช้งาน กรุณาติดต่อที่ไลน์หรือโทร 0880568629 หรืออีเมล์ staff@buddhismdata.org
 
จำนวนเข้าดู :
122
ปรับปรุงล่าสุด :
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 09:48:40
ข้อมูลเมื่อ :
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 09:48:40