วัด
พระอารามหลวง
5 วัด
วัดราษฎร์
295 วัด
สำนักสงฆ์
2 วัด
ที่พักสงฆ์
9 วัด
วัดร้าง
1 วัด
วัดทั้งหมด
312 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
214 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
258 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
183 รูป
ลาสิกขา
2 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ยโสธร
วันที่ 31-10-2561
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 27-09-2561
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18-09-2561
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 25-07-2561
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 25-07-2561
จ. นครราชสีมา
วันที่ 25-07-2561
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 23-07-2561
จ. เพชรบุรี
วันที่ 23-07-2561
จ. เพชรบุรี
วันที่ 23-07-2561
จ. เพชรบุรี
วันที่ 23-07-2561
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการอบรมบันทึกข้อมูลสารสนเทศการพัฒนางานและการจัดเก็บข้อมูลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 23-24 เดือนกรกฎาคม 2561
รายละเอียด
ศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี และ สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท จัดโครงการอบรมบันทึกข้อมูลสารสนเทศการพัฒนางานและการจัดเก็บข้อมูลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 23-24 เดือนกรกฎาคม 2561 ณ หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระรูป ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โครงการอบรมบันทึกข้อมูลสารสนเทศการพัฒนางานและการจัดเก็บข้อมูลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นกิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลเพื่องานบริหารและเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญสำหรับสังคมสมัยใหม่ โดยมีสถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท เป็นผู้พัฒนาระบบ บริหาร ดูแล และอุปถัมภ์โครงการระบบทั้งหมด  ระบบทั้งหมดทำงานบนเว็บไซต์ www.buddhismdata.org และวัดต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรีเข้าใช้งานระบบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแต่อย่างใด
พระพิพิธพัชโรดม รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี, เจ้าอาวาสวัดพระรูป สถานที่จัดอบรม,  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบริหารหน่วยวิทยบริการ มจร.เพชรบุรี,  ประธานเปิดโครงการอบรมกล่าวว่า "โครงการนี้จะทำให้วัดต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี มีฐานข้อมูลวัดที่ทันสมัย เหมาะสำหรับการเผยแผ่ธรรมมากยิ่งขึ้น และสามารถเผยแผ่ธรรมะและข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดสู่ประชาชนทั่วไปผ่านโลกอินเตอร์เนตได้ดียิ่งขึ้น"
ด้านนายสาธิต เกียรติ์สุพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี เจ้าภาพผู้รับผิดชอบหลักของโครงการอบรมครั้งนี้ กล่าวว่า  "ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาเพชรบุรี เชื่อว่า โครงการอบรมบันทึกข้อมูลครั้งนี้ จะมีประโยชน์อย่างมากต่อการบริหารงานคณะสงฆ์ของจังหวัดเพชรบุรี ทางเราต้องการให้พระสงฆ์ใช้ประโยชน์จากระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ให้มากที่สุด และจะได้มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป"
โครงการการจัดอบรมดังกล่าวนี้ มีขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 นี้ มีวัดต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรีเข้าอบรมประมาณ 120 วัด อนึ่งระบบนี้เปิดให้วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศสามารถใช้งานระบบได้ด้วย
ไฟล์แนบ
จำนวนเข้าดู :
125
ปรับปรุงล่าสุด :
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 21:27:29
ข้อมูลเมื่อ :
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 12:31:01