วัด
พระอารามหลวง
11 วัด
วัดราษฎร์
370 วัด
สำนักสงฆ์
6 วัด
ที่พักสงฆ์
14 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
404 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
250 รูป
สามเณร
32 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
295 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
204 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
2 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 01-09-2564
จ. ราชบุรี
วันที่ 06-08-2564
จ. พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 04-08-2564
จ. ยโสธร
วันที่ 18-07-2564
จ. นครราชสีมา
วันที่ 18-07-2564
จ. สมุทรปราการ
วันที่ 18-07-2564
จ. สงขลา
วันที่ 18-07-2564
จ. พิษณุโลก
วันที่ 18-07-2564
จ. อุดรธานี
วันที่ 18-07-2564
จ. ชลบุรี
วันที่ 18-07-2564
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการอบรมบันทึกข้อมูลสารสนเทศการพัฒนางานและการจัดเก็บข้อมูลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 23-24 เดือนกรกฎาคม 2561
รายละเอียด
ศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี และ สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท จัดโครงการอบรมบันทึกข้อมูลสารสนเทศการพัฒนางานและการจัดเก็บข้อมูลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 23-24 เดือนกรกฎาคม 2561 ณ หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระรูป ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โครงการอบรมบันทึกข้อมูลสารสนเทศการพัฒนางานและการจัดเก็บข้อมูลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นกิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลเพื่องานบริหารและเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญสำหรับสังคมสมัยใหม่ โดยมีสถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท เป็นผู้พัฒนาระบบ บริหาร ดูแล และอุปถัมภ์โครงการระบบทั้งหมด  ระบบทั้งหมดทำงานบนเว็บไซต์ www.buddhismdata.org และวัดต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรีเข้าใช้งานระบบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแต่อย่างใด
พระพิพิธพัชโรดม รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี, เจ้าอาวาสวัดพระรูป สถานที่จัดอบรม,  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบริหารหน่วยวิทยบริการ มจร.เพชรบุรี,  ประธานเปิดโครงการอบรมกล่าวว่า "โครงการนี้จะทำให้วัดต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี มีฐานข้อมูลวัดที่ทันสมัย เหมาะสำหรับการเผยแผ่ธรรมมากยิ่งขึ้น และสามารถเผยแผ่ธรรมะและข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดสู่ประชาชนทั่วไปผ่านโลกอินเตอร์เนตได้ดียิ่งขึ้น"
ด้านนายสาธิต เกียรติ์สุพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี เจ้าภาพผู้รับผิดชอบหลักของโครงการอบรมครั้งนี้ กล่าวว่า  "ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาเพชรบุรี เชื่อว่า โครงการอบรมบันทึกข้อมูลครั้งนี้ จะมีประโยชน์อย่างมากต่อการบริหารงานคณะสงฆ์ของจังหวัดเพชรบุรี ทางเราต้องการให้พระสงฆ์ใช้ประโยชน์จากระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ให้มากที่สุด และจะได้มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป"
โครงการการจัดอบรมดังกล่าวนี้ มีขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 นี้ มีวัดต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรีเข้าอบรมประมาณ 120 วัด อนึ่งระบบนี้เปิดให้วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศสามารถใช้งานระบบได้ด้วย
ไฟล์แนบ
จำนวนเข้าดู :
1220
ปรับปรุงล่าสุด :
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 21:27:29
ข้อมูลเมื่อ :
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 12:31:01