วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
19 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
457 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
249 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
296 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
212 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
2 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 15-05-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการอบรมบันทึกข้อมูลสารสนเทศการพัฒนางานและการจัดเก็บข้อมูลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 23-24 เดือนกรกฎาคม 2561
รายละเอียด
ศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี และ สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท จัดโครงการอบรมบันทึกข้อมูลสารสนเทศการพัฒนางานและการจัดเก็บข้อมูลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 23-24 เดือนกรกฎาคม 2561 ณ หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระรูป ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โครงการอบรมบันทึกข้อมูลสารสนเทศการพัฒนางานและการจัดเก็บข้อมูลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นกิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลเพื่องานบริหารและเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญสำหรับสังคมสมัยใหม่ โดยมีสถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท เป็นผู้พัฒนาระบบ บริหาร ดูแล และอุปถัมภ์โครงการระบบทั้งหมด  ระบบทั้งหมดทำงานบนเว็บไซต์ www.buddhismdata.org และวัดต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรีเข้าใช้งานระบบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแต่อย่างใด
พระพิพิธพัชโรดม รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี, เจ้าอาวาสวัดพระรูป สถานที่จัดอบรม,  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบริหารหน่วยวิทยบริการ มจร.เพชรบุรี,  ประธานเปิดโครงการอบรมกล่าวว่า "โครงการนี้จะทำให้วัดต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี มีฐานข้อมูลวัดที่ทันสมัย เหมาะสำหรับการเผยแผ่ธรรมมากยิ่งขึ้น และสามารถเผยแผ่ธรรมะและข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดสู่ประชาชนทั่วไปผ่านโลกอินเตอร์เนตได้ดียิ่งขึ้น"
ด้านนายสาธิต เกียรติ์สุพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี เจ้าภาพผู้รับผิดชอบหลักของโครงการอบรมครั้งนี้ กล่าวว่า  "ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาเพชรบุรี เชื่อว่า โครงการอบรมบันทึกข้อมูลครั้งนี้ จะมีประโยชน์อย่างมากต่อการบริหารงานคณะสงฆ์ของจังหวัดเพชรบุรี ทางเราต้องการให้พระสงฆ์ใช้ประโยชน์จากระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ให้มากที่สุด และจะได้มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป"
โครงการการจัดอบรมดังกล่าวนี้ มีขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 นี้ มีวัดต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรีเข้าอบรมประมาณ 120 วัด อนึ่งระบบนี้เปิดให้วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศสามารถใช้งานระบบได้ด้วย
ไฟล์แนบ
จำนวนเข้าดู :
1771
ปรับปรุงล่าสุด :
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 21:27:29
ข้อมูลเมื่อ :
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 12:31:01