วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
19 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
457 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
249 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
296 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
212 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
2 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 15-05-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ ๑๕ วัดลิ้นช้าง
แนะนำสถานที่
ตั้งอยู่บ้านลิ้นช้าง  หมู่ที่ ๓  ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๗๖๑๖๐ 
โทรศัพท์  ๐๘-๘๔๕๖-๗๕๑๓, ๐๘-๙๘๘๒-๓๘๐๔
นามเจ้าสำนัก  พระครูสุนทรวัชรการ   ฉายา  อพโล  นามเดิม  อำพล   วณิชย์ธิติกาล อายุ  ๕๐   พรรษา  ๒๔  
วิทยฐานะ  นักธรรมเอก/ปริญญาโท (พธ.ม.) ตำแหน่งเจ้าคณะปกครองสงฆ์   เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้อง เขต ๒ 
ได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด  เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
บรรยากาศ
เงียบสงบ
สถานที่กว้างขวาง ไม่แออัด
ต้นไม้-ป่าไม้ร่มรื่น
ริมภูเขา
ใกล้น้ำตก
ติดแม่น้ำ
แนวปฏิบัติ
สัมมาอะระหัง
พระอาจารย์/อาจารย์สอนปฏิบัติ
จำนวนพระวิปัสสนาจารย์  ๓  รูป
๑ ชื่อ  พระครูสุนทรวัชรการ    ฉายา   อพโล   อายุ  ๕๐   พรรษา ๒๔ วิทยฐานะ  นักธรรมเอก/ปริญญาโท (พธ.ม.) 
๒ ชื่อ  พระอาจารย์สุทัน         ฉายา   ทันฺตจิตฺโต   อายุ  ๖๘   พรรษา ๒๔ วิทยฐานะ  นักธรรมโท/ปริญญาตรี
๓ ชื่อ  พระใบฎีกานาวาเรศ     ฉายา   ชินวโร   อายุ  ๔๐   พรรษา ๑๑ วิทยฐานะ  นักธรรมเอก/ปริญญาตรี (วท.บ.)
วัน เวลา ปฏิบัติธรรม
รอบเช้า  เวลา 09.00 น. - 10.30 น.
รอบบ่าย เวลา 13.30 น. - 15.30 น.
รอบดึก  เวลา 19.00 น. - 21.00 น.

 
รับผู้มาปฏิบัติธรรม
รับผู้ปฏิบัติธรรมได้สูงสุด
150
รับพระภิกษุสามเณร
รับแม่ชี
รับชาย
รับหญิง
อายุผู้มาปฏิบัติธรรม 6 ปี ขึ้นไปและไม่เกิน 70 ปี
สุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้
ผู้บกพร่องด้านการเดิน
รับถ้ามีรถเข็นส่วนตัว
ผู้บกพร่องด้านการเห็น
รับ
ผู้บกพร่องด้านการได้ยิน
รับ
ระยะเวลาปฏิบัติธรรม
ตามสะดวก
พักอยู่ปฏิบัติได้นานสุด
ตามสะดวก วัน
สถานที่ปฏิบัติ
ลานปฏิบัติส่วนตัว
ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม
ห้องพักรวม (แยกชาย-หญิง)
มีเครื่องปรับอากาศ
มีพัดลม
มีมุ้งลวด
ห้องพักส่วนตัว (แยกชาย-หญิง)
มีเครื่องปรับอากาศ
มีพัดลม
มีมุ้งลวด
ค่าใช้จ่าย (บำรุงอาคารสถานที่)
ตามสะดวก
ข้อมูล/บริการอื่น ๆ
ชุดปฏิบัติธรรม
ไม่มี
อาสนะรองนั่ง
มี
ผ้าคลุมตัก
ไม่มี
อาหาร
อาหารปกติ
เครื่องดื่ม
ชา
กาแฟ
ห้องพยาบาล มีเจ้าหน้าที่พยาบาลตลอดเวลา
ไม่มี
บริการนวดเพื่อสุขภาพ
ไม่มี
ห้องอบสมุนไพร/สปา
ไม่มี
บริการอินเตอร์เนต WIFI
ไม่มี
บริการหนังสือธรรม
มี
สื่อธรรมะ ไฟล์เสียง
มี
สื่อธรรมะ ไฟล์วีดีโอ
มี
สัญญาณโทรศัพท์มือถือ
 
เอไอเอส
ดี
ดีแทค
ไม่มีสัญญาณ
ทรูมูฟ
ไม่มีสัญญาณ
ติดต่อสำนักปฏิบัติธรรม
Line
wlc2560
Facebook
เว็บไซต์
-
มือถือ
0898918854
โทรศัพท์
-
โทรสาร
-
อีเมล์
-
ที่อยู่ :
ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
จำนวนเข้าดู :
623
ปรับปรุงล่าสุด :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24