วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
456 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
สังเวชนียสถาน 4 ตําบล (จำลอง)
สังเวชนียสถานจำลอง 4 ตำบล ได้แก่
1.ปางประสูตร
2.ปางตรัสรู้
3.ปางปฐมเทศนา
4.ปางปรินิพพาน
ได้ถูกสร้างขึ้นโดยพระครูพิพัฒวัชราภรณ์ เพื่อให้เป็นปูชนียสถานสำหรับให้ผู้มีศรัทธาได้มากราบไหว้สักการะบูชา
และให้เป็นสถานที่ระรึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่อยู่ :
ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
จำนวนเข้าดู :
1227
ปรับปรุงล่าสุด :
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 14:10:12
ข้อมูลเมื่อ :
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 14:10:12