วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
19 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
457 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
249 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
296 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
212 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
2 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 15-05-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
พระพุทธรูปหลวงพ่อวัดเขาตะเครา
พระพุทธรูปหลวงพ่อวัดเขาตะเคราหรือหลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา ที่เห็นปรากฎภายนอกเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สูง 29 นิ้ว หน้าตักกว้าง 21 นิ้ว ภายนอกเป็นเนื้อปูนปั้นลาย นัยว่าภายในองค์พระเป็นเนื้อทองคำหรือทองสัมฤทธิ์ มีประวัติสังเขปดังนี้ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2302 สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ก่อนเสียกรุงต่อพม่า ชาวบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้อพยพหนีข้าศึกพม่าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ปากคลองแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ใกล้วัดร้างวัดหนึ่ง ชื่อ วัดศรีจำปา หมดสภาพเป็นวัดแล้วชาวบ้านแหลมอพยพไปอยู่บริเวณนั้นได้ช่วยกันก่อสร้างขึ้นมาใหม่ ชื่อว่า "วัดแหลมหรือวัดบ้านแหลม" ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง วันหนึ่งได้ออกไปลากอวนหาปลานำ้ตื้นบริเวณชายฝั่งทะเลปากอ่าว บังเอิญปากอวนไปสะดุดติดกับวัตถุใต้น้ำซึ่งทุกครั้งเข้าใจว่าเป็นตอไม้แต่ครั้งนี้ได้ช่วยกันลงไปงมวัตถุที่ติดกับปากอวนขึ้นมาปรากฎว่าสิ่งที่งมได้นั้น เป็นพรพุทธรูป 2 องค์ เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรสูง 6 ฟุต 1 องค์ อีกองค์หนึ่งเป็นพระพุทธูปปางมารวิชัยสูง 29 นิ้ว หน้าตักกว้าง 21 นิ้ว จึงได้นำพระพุทธรูปทั้งสององค์ ไปประดิษฐานไว้ที่โรงมุงด้วยจากข้างหมู่บ้านก่อน ต่อมาเมื่อสร้างวัดเสร็จจึงนำพระพุทธรูปองค์ยืนปางอุ้มบาตร ประดิษฐานที่วัดนั้นและเรียกชื่อพระพุทธรูปว่า "หลวงพ่อวัดบ้านแหลม หรือหลวงพ่อบ้านแหลม" ตามชื่อของชาวบ้านนั้น ต่อมาวัดบ้านแหลมได้รับสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชื่อว่า "วัดเพชรสมุทรวรวิหาร" ส่วนพระพุทธรูปองค์นั่งปางมารวิชัยชาวบ้านแหลมได้มอบให้ชาวบางตะบูนนำมาประดิษฐานไว้ที่วิหารบนยอดเขาตะเครา และเรียกกันว่า "หลวงพ่อวัดเขาตะเครา" ตั้งแต่นั้นเป็นเวลานานกว่าสองร้อยปี
ที่อยู่ :
ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
จำนวนเข้าดู :
748
ปรับปรุงล่าสุด :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24