วัด
พระอารามหลวง
7 วัด
วัดราษฎร์
337 วัด
สำนักสงฆ์
4 วัด
ที่พักสงฆ์
12 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
362 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
240 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
284 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
202 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ขอนแก่น
วันที่ 26-06-2563
จ. ศรีสะเกษ
วันที่ 26-06-2563
จ. ปราจีนบุรี
วันที่ 26-06-2563
จ. นครพนม
วันที่ 22-06-2563
จ. ชุมพร
วันที่ 21-06-2563
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 19-06-2563
จ. ขอนแก่น
วันที่ 19-06-2563
จ. ลพบุรี
วันที่ 18-06-2563
จ. ขอนแก่น
วันที่ 11-06-2563
จ. อ่างทอง
วันที่ 11-06-2563
พระคุณแม่ ๕๘
            พระคุณแม่,เหนือใคร,ในโลกนี้               หาใดมี,เทียมถึง,ซึ่งคุณแม่
คุณเหนือฟ้า,ล้นสมุทร,สุดตาแล                         แผ่นดินแผ่,กว้างใหญ่,ไม่ไกลเกิน
            แม่เป็นพระ,ประเสริฐ,เลิศสูงล้ำ              ทุกน้ำคำ,แจ่มชัด,ไม่ขัดเขิน
อันเมตตา,ปราณี,ไม่มีเมิน                                 แม่ดำเนิน,วิถี,ลูกมีชัย
            หลั่งหยาดเหงื่อ,เปียกเนื้อ,ชุ่มเสื้อผ้า       เพื่อเงินตรา,เลี้ยงลูก,สุขสดใส
ทั้งส่งเสีย,ศึกษา,พาวิไล                                  จบแล้วได้,ปริญญา,ปัญญามี
            ได้งานดี,มียศ,แม่หมดห่วง                    ไม่เคยทวง,บุญคุณ,ทุนก่อนนี้
พระคุณแม่,มากล้น,ผลทวี                                 แม้ชีพพลี,ยังไม่หมด,ทดแทนคุณ
            ลูกนี้ขอ,สัญญา,บูชาแม่                        จะดูแล,ช่วยเหลือ,เพื่อเกื้อหนุน
ปฏิบัติ,อาทร,ขอพรบุญ                                     ทดแทนทุน,มุ่งมั่น,กตัญญู....ฯ
                                                            ๑๒  ส.ค.  ๕๘  อิสฺสโรภิกฺขุ
ผู้แต่ง :
พระครูอุดมธรรมปโชติ
ที่อยู่ :
ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
จำนวนเข้าดู :
428
ปรับปรุงล่าสุด :
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 09:52:58
ข้อมูลเมื่อ :
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 09:52:58