วัด
พระอารามหลวง
5 วัด
วัดราษฎร์
295 วัด
สำนักสงฆ์
2 วัด
ที่พักสงฆ์
9 วัด
วัดร้าง
1 วัด
วัดทั้งหมด
312 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
214 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
258 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
183 รูป
ลาสิกขา
2 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ยโสธร
วันที่ 31-10-2561
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 27-09-2561
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18-09-2561
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 25-07-2561
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 25-07-2561
จ. นครราชสีมา
วันที่ 25-07-2561
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 23-07-2561
จ. เพชรบุรี
วันที่ 23-07-2561
จ. เพชรบุรี
วันที่ 23-07-2561
จ. เพชรบุรี
วันที่ 23-07-2561
สิบสองสิงหาพระราชินี
     ที่สิบสอง,สิงหา,มาบรรจบ                   ขอน้อมนบ,เคารพองค์,พระทรงศรี
แปดสิบสาม,พรรษา,ราชินี                        พระทรงมี,เกษม,สุขสำราญ
     พระพลานามัย,ใสสุดซึ้ง                      ทรงคำนึง,สิ่งใด,ได้สืบสาน
ทั้งพระชนม์,มายุ,ยิ่งยืนนาน                      ทุกถิ่นฐาน,ทั่วไทย,ถวายพระพร
     ขอพระองค์,ทรงอยู่,คู่พระบาท              ภูวนาถ,ภูมิพล,ผลนุสรณ์
อยู่คู่ครอง,แผ่นดิน,ปิ่นนคร                        อันถาวร,เกษม,เปรมปรีดา
     ทรงเป็นมิ่ง,มงคล,เมื่อยลพักตร์             ปวงราษฎร์ภักดิ์,เหนือเกล้า,เท่าเกศา
ทั้งสิบนิ้ว,กราบไหว้,ใสทุกครา                   น้อมบูชา,จริงใจ,ไม่คลายคืน
     สิบสอง,สิงหา,มหามงคล                     พระเปี่ยมล้น,กายใจ,ใสสดชื่น
ทรงประทับ,ที่ใด,ใสยั่งยืน                         หลับและตื่น,รื่นรมย์,สมดังปอง
     แปดสิบสาม,พรรษา,พระสมภพ             มาบรรจบ,วันนี้,สีนวลผ่อง
ทรงประสงค์,สิ่งใด,ได้เนืองนอง                 บุญสนอง,โรคา,มิมาเยือน
     ขอถวาย,พระพร,ยอกรกราบ                 ทรงอยู่ตราบ,ดินฟ้า,ดาราเกลื่อน
คู่บารมี,ล้นเกล้า,ดุจดาวเดือน                    ไม่ลบเลือน,คู่ไทย,วิไลเทอญ...ฯ
     ขอถวายพระพรทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน๑๒  สิงหาคม  ๕๘  อิสฺสโรภิกฺขุ
ผู้แต่ง :
พระครูอุดมธรรมปโชติ
ที่อยู่ :
ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
จำนวนเข้าดู :
42
ปรับปรุงล่าสุด :
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 09:48:26
ข้อมูลเมื่อ :
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 09:48:26