วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
19 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
457 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
249 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
296 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
212 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
2 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 15-05-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
ความกตัญญู
ความกตัญญู คือการรู้คุณของผู้ให้อุปการะและพร้อมที่จะตอบแทน ความกตัญญูมี ๓ อย่าง ๑.กตัญญูต่อวัตถุ ๒.กตัญญูต่อบุคคล ๓.กตัญูญูต่อตนเอง ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี วิสัยของคนดีจะต้องมีความกตัญญู ทั้งกตัญญูต่อวัตถุ กตัญญูต่อบุคคล และกตัญญูต่อตนเอง คนกตัญญูอยู่ที่ไหนก็เจริญที่นั่น ไปที่ไหนก้เป็นสุขที่นั่น ลูกกตัญญูพ่อแม่ก็ปลื้มใจ ศิษย์กตัญญูครูอาจารย์ก็ปีติ ประชาชนกตัญญู บ้านเมืองก็เจริญ ศาสนิกกตัญญู ศาสนาก็รุ่งโรจน์ คนกตัญญูไม่ว่าจะไปอยู่ในสภาพไหน ดีทั้งนั้น ไม่ว่าในลูกนี้หรือโลกหน้า ทั้งยังเป็นปฏิปทาให้ถึงพระนิพพานอีกด้วย 
ผู้แต่ง :
พระครูอาทรวรวัฒน์
ที่อยู่ :
ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
จำนวนเข้าดู :
9827
ปรับปรุงล่าสุด :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24