วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
19 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
457 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
249 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
296 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
212 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
2 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 15-05-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
สาระธรรมนำชีวิต
เจริญสุข  สวัสดี  ท่านผุ้ฟังรายการธรรมะ  ในรายการ  ใจสบาย  กายเป็นสุข  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดเพชรบุรี  เช้าวันนี้อาตมภาพจะได้นำสาระคำสอนในทางพระพุทธศาสนา  เรื่อง  โลกสดใส  เพราะใจเมตตา  มาบรรยายให้ท่านได้สดับ  เพื่อเป็นข้อคิดนำไปเป็นแนวปฏิบัติ  ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา  
ธรรม  คื่อ  เมตตานั้นทรงคุณอันใหญ่หลวง  อาจค้ำจุนให้สรรพสัตว์ทั้งปวงทั่วไปให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตามฐานะ  แห่งตนทุกทั่วหน้า  เพราะปราศจาคการเบียดเบียน  อาฆาต  พยาบาท  ต่อกัน
ผู้แต่ง :
พระพิพิธพัชโรดม
ที่อยู่ :
ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
จำนวนเข้าดู :
397
ปรับปรุงล่าสุด :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24