วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
456 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
QR Code วัดพระรูป
รหัสวัด :
02760113001
ชื่อวัด :
วัดพระรูป
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
ปี 2484
วันรับวิสุงคามสีมา :
-
ที่อยู่ :
วัดพระรูป
เลขที่ :
65
หมู่ที่ :
6
ซอย :
-
ถนน :
-
แขวง / ตำบล :
ช่องสะแก
เขต / อำเภอ :
เมืองเพชรบุรี
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76000
เนื้อที่ :
28 ไร่
- งาน
- ตารางวา
โทรศัพท์ :
032426691
จำนวนเข้าดู :
427
ปรับปรุงล่าสุด :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 
วัดพระรูป ตั้งอยู่ที่บ้านโตนดหลาย ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  ๖๕  หมู่ที่  ๖ ในอดีตเป็นวัดที่ตั้งโดดเด่นในทุ่งนาป่าสะแก และต้นตาล ห่างจากหมู่บ้านต่างๆ แต่เดิมมีวัดเกาะกลุ่มกันอยู่หลายวัด เช่น วัดยาง วัดนก วัดโตนดหลาย วัดท่าเรือ วัดเสือข้าม วัดโคกหม้อ วัดบางไผ่ รวมแล้ว ๘ วัด เป็นกลุ่มวัดนอกกำแพงเมืองทางด้านตะวันออก ปัจจุบันวัดดังกล่าวได้ร้างไปแล้ว คงเหลือวัดพระรูปเพียงวัดเดียววัดพระรูป สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี จากหลักฐานสำคัญเช่น ลักษณะของใบเสมารอบอุโบสถ เป็นใบเสมาแบบอู่ทอง-อโยธยา พระพุทธรูปหินทราย เบื้องขวาของพระประธาน ลักษณะการเรียงอิฐของฐานเจดีย์หลังอุโบสถ