วัด
พระอารามหลวง
6 วัด
วัดราษฎร์
313 วัด
สำนักสงฆ์
3 วัด
ที่พักสงฆ์
11 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
335 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
220 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
264 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
187 รูป
ลาสิกขา
2 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. พิษณุโลก
วันที่ 18-10-2562
จ. ขอนแก่น
วันที่ 27-09-2562
จ. ราชบุรี
วันที่ 25-09-2562
จ. อุทัยธานี
วันที่ 29-08-2562
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27-07-2562
จ. สมุทรสงคราม
วันที่ 10-07-2562
จ. นครปฐม
วันที่ 28-06-2562
จ. พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11-06-2562
จ. นครศรีธรรมราช
วันที่ 11-06-2562
QR Code วัดพระรูป
รหัสวัด :
02760113001
ชื่อวัด :
วัดพระรูป
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
ปี 2484
วันรับวิสุงคามสีมา :
-
ที่อยู่ :
วัดพระรูป
เลขที่ :
65
หมู่ที่ :
6
ซอย :
-
ถนน :
-
แขวง / ตำบล :
ช่องสะแก
เขต / อำเภอ :
เมืองเพชรบุรี
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76000
เนื้อที่ :
28 ไร่
- งาน
- ตารางวา
โทรศัพท์ :
032426691
จำนวนเข้าดู :
153
ปรับปรุงล่าสุด :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 
วัดพระรูป ตั้งอยู่ที่บ้านโตนดหลาย ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  ๖๕  หมู่ที่  ๖ ในอดีตเป็นวัดที่ตั้งโดดเด่นในทุ่งนาป่าสะแก และต้นตาล ห่างจากหมู่บ้านต่างๆ แต่เดิมมีวัดเกาะกลุ่มกันอยู่หลายวัด เช่น วัดยาง วัดนก วัดโตนดหลาย วัดท่าเรือ วัดเสือข้าม วัดโคกหม้อ วัดบางไผ่ รวมแล้ว ๘ วัด เป็นกลุ่มวัดนอกกำแพงเมืองทางด้านตะวันออก ปัจจุบันวัดดังกล่าวได้ร้างไปแล้ว คงเหลือวัดพระรูปเพียงวัดเดียววัดพระรูป สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี จากหลักฐานสำคัญเช่น ลักษณะของใบเสมารอบอุโบสถ เป็นใบเสมาแบบอู่ทอง-อโยธยา พระพุทธรูปหินทราย เบื้องขวาของพระประธาน ลักษณะการเรียงอิฐของฐานเจดีย์หลังอุโบสถ