วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
456 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
ขอเชิญเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดเขาสมอระบัง ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นี้ เวลา ๑๙.๐๐ น.
เนื่องจากวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นสันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยการแสดงปฐมเทศนา โปรดพระปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จนพระอัญญาโกณฑัญญะ หนึ่งในปัญจวัคคีย์ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นครบองค์พระรัตนตรัย
อนึ่ง ในวันที่ ๒๘  กรกฎาคม  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ ๑๐ ในบรมราชจักรีวงศ์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดเขาสมอระบัง จึงจัดโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี ๒๕๖๑   โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การรักษาศีล เจริญจิตภาวนา การสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ บวชเนกขัม และบวชศีลจารี
ที่อยู่ :
ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
จำนวนเข้าดู :
1390
ปรับปรุงล่าสุด :
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 10:44:15
ข้อมูลเมื่อ :
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 10:43:34