วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
19 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
457 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
249 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
296 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
212 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
2 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 15-05-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
พระธาตุศรีเงินคำ
เมื่อปี พ.ศ. 2544 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยได้ไปปฏิบัติธรรมในสำนักหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ วัดธาตุมหาชัย อ. ปลาปาก จ. นครพนม ได้ความคิดว่า การจะสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวได้ จะต้องมีการบูชาพระรัตนตรัย ตามหลักพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการบูชามี 2 อย่าง คือ

อามิสบูชา คือ การบูชาด้วยสิ่งของ มีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น
ปฏิบัติบูชา คือ การบูชาด้วยการปฏิบัติ มีให้ทาน รักษาศีล ภาวนา เพื่อส่งเสริมให้มีการบูชาทั้ง 2 อย่าง จึงได้สร้างสถานที่สำหรับทำการบูชาขึ้น คือ 1. สร้างสำนักปฏิบัติธรรม คือป่าห้วยหวาย ห่างจากวัดประมาณ 2 หลักกิโลเมตร 2. สร้างเจดีย์พระธาตุศรีเงินคำ เพื่อบรรจุระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดโพธิ์ชัย

ก่อนสร้างมีการประชุมชาวบ้านนางัวทั้งหมู่1 , หมู่ 2 , หมู่ 8 ได้แจ้งจุดประสงค์ของการสร้างเจดีย์ให้ทราบ ทุกคนต่างมีความปลื้มปิติยินดีอนุโมทนาสาธุการ จะพร้อมเพียงกันช่วยสร้างให้สำเร็จ และพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ทราบข่าวก็ได้อนุโมทนาร่วมทำบุญด้วย

พระธาตุศรีเงินคำ ได้วางศิลาฤกษ์ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2545 โดยท่านเจ้าคุณหลวงปู่คำพันธ์โฆสปัญโญ หรือพระสุนทรธรรมมากร วัดธาตุมหาชัย อ. ปลาปาก จ. นครพนม เป็นประธานวางศิลาฤกษ์  วันที่ 12 สิงหาคม 2547 ขุดฐานกว้าง 12 เมตร ลึก 3 เมตร ลงหินศิลาแรงก้อนใหญ่ โดยรถสิบล้อ จำนวน 25 เที่ยว วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2547 ทำการตอกเสาเข็ม หน้า 50 ยาว 10 เมตร จำนวน 12 ต้น เหลือหัวเสาเข็มจากใต้ดิน 1 เมตร 50 เซ็น ธันวาคม พ.ศ.2547 ช่าง ได้ขุดหลุมกว้าง 1 เมตร จากหัวเสาเข็ม ทำเสาตอหม้อขึ้นมาบนดินแล้วเดินคานสานกัน ก่อฐานเอวขันธ์ สูง 2 เมตร ปีพ.ศ.2548 และปีพ.ศ.2549 หยุดการก่อสร้างไว้ 2 ปี  ปีพ.ศ.2550  สร้างต่อจากเอวขันธ์เดิม 2 เมตร ขึ้นไปเป็น 8 เมตร ถึงซุ้มหลังคาองค์พระ ชั้น 2 รวมเป็น 10 เมตร ปีพ.ศ.2551 สร้างจากซุ้มองค์พระชั้น 2 จากเดิม 10 เมตร ขึ้นไปถึงยอดเจดีย์ รวม 29 เมตร รวมความสูงจากพื้นดิน ถึงยอดที่เป็นปูน 45 เมตร ไม่รวมยอดฉัตร

ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ลักษณะเป็นเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมมีซุ้มประดิษฐานพระปางประจำวันเกิด จำนวน 11 ซุ้ม เป็นพระจำวันเกิด 7 ซุ้ม และข้างบนเป็น พระปางประทานพร 4 ซุ้ม องค์เจดีย์มี 4 ชั้นทุกชั้น มีการประดิษฐานพระพุทธรูปไว้บนยอดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ห้องชั้น 3 ก่อนถึงเต้าปลีกล้วยประดิษฐานพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ เป็นพระเก่าแก่คู่บ้านคู่วัดมานาน

สาเหตุที่ตั้งชื่อว่าพระธาตุศรีเงินคำ

คือตั้งแต่เริ่มวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างเจดีย์ มีคนเอาเงินเอาทองมาให้เพื่อร่วมสร้าง จึงตั้งชื่อว่าศรีเงินคำ หมายถึงพระธาตุที่เจริญรุ่งเรืองด้วยเงินคำแก่ผู้มาทำบุญและเคารพสักการบูชา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระบรมสารีริกธาตุ วันที่ 19 ธันวาคม 2551 ทางวัดได้มีหนังสือกราบทูลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขอเป็นประทานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานบรรจุไว้ ณ พระมหาเจดีย์ พระธาตุศรีเงินคำ

สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยพระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้มีหนังสือที่ พ 907 /2551 ลง วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.251 ความว่า……..ได้นำความขึ้นกราบทูลทรงทราบฝ่าพระบาทแล้ว ทรงอนุโมทนาและประทานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานบรรจุไว้ ณ พระมหาเจดีย์ วัดโพธิ์ชัย วันที่ 27 ธันวาคม 2551 ทางวัดโพธิ์ชัยจึงได้เดินทางไปรับพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีบุคคลเดินทางไปรับด้วยดังนี้
1. พระมหาชัยวุฒิ พุทฺธวโร               เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
2.  นายสมบูรณ์   วะชุม       ผู้ใหญ่บ้านนางัว  หมู่ 1
3.  นายบุญมี   อินทริง
4.  นายวงศกร   นิวงษา
5.  นายแบ้งค์   อินทริง
6.  นางดอกไม้   อินทริง
7.  นางวารี   ธวัชวะชุม
8.  นางชุม   วงศ์ศรีชู
9.  นางสมหมาย    อุสาพรหม
10.  นางอุไร   ลาวิลาส
11.  นางนวย   อุสาพรหม
12.  นางเสนอ   อุสาพรหม
ที่อยู่ :
ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
จำนวนเข้าดู :
820
ปรับปรุงล่าสุด :
6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 20:15:39
ข้อมูลเมื่อ :
6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 20:12:23