วัด
พระอารามหลวง
10 วัด
วัดราษฎร์
360 วัด
สำนักสงฆ์
6 วัด
ที่พักสงฆ์
14 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
393 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
240 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
284 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
202 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 15-04-2564
จ. พัทลุง
วันที่ 15-04-2564
จ. เพชรบูรณ์
วันที่ 15-04-2564
จ. สกลนคร
วันที่ 15-04-2564
จ. สกลนคร
วันที่ 15-04-2564
จ. มหาสารคาม
วันที่ 15-04-2564
จ. สกลนคร
วันที่ 15-04-2564
จ. ชัยภูมิ
วันที่ 28-02-2564
จ. นครราชสีมา
วันที่ 28-02-2564
จ. สกลนคร
วันที่ 28-02-2564
ร่วมบุญตามเจตนา
ร่วมบุญกุศลตามเจตนาที่จะทำได้เลยแยกบัญชีตามความต้องการ ทำบุญ 1. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดชากพง (บูรณะ ปฏิสังขรณ์อุโบสถ) เลขที่บัญชี 223-0-44319-4 เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดชากพง เช่น บูรณะอุโบสถ แล้วก่อสร้างวิหารคต ล้อมอุโบสถ์ ศาลลาย (อานิสงส์เท่ากับวิหารทาน เป็นทานอันสูงสุด มากกว่าทำบุญสังฆทานตั้ง 100 ครั้งนะจ้า) 2. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดชากพง (กองทุนวิปัสสนาธุระ) เลขที่บัญชี 223-0-44320-8 เพื่อก่อสร้างอาคารวิปัสสนาธุระ กุฏิห้องพัก ห้องน้ำ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรม (อานิสงส์ไม่มีประมาณๆ ค่าไม่ได้ ถ้าทำกับผู้ปฏิบัติธรรมนะจ้า) 3. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดชากพง (กองทุนการศึกษา) เลขที่บัญชี 223-0-44321-6 เพื่อการศึกษาพระภิกษุ และน้อง ๆ นักเรียนที่ขาดแคลน (อานิสงส์เสริมสร้างปัญญาให้กับตนเอง และผู้ที่ได้รับทุนนะจ้า) 4. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีวัดชากพง (สำหรับค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า) เลขที่บัญชี 223-0-44346-9 เพื่อค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าโดยเฉพาะ (อานิสงส์เพื่อชำระหนี้สงฆ์นะจ้า) 5. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดชากพง เลขที่บัญชี 224-0-81663-5 เพื่อบำรุงเสนาสนะ เพื่อบำรุงวัด (อานิสงส์ไม่มีประมาณ เนื่องจากทำให้คงทนถาวร) สาธุกาลเจริญพร ดูน้อยลง

ร่วมบุญกุศลตามเจตนาที่จะทำได้เลยแยกบัญชีตามความต้องการ ทำบุญ
1. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดชากพง (บูรณะ ปฏิสังขรณ์อุโบสถ) เลขที่บัญชี 223-0-44319-4 เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดชากพง เช่น บูรณะอุโบสถ แล้วก่อสร้างวิหารคต ล้อมอุโบสถ์ ศาลลาย (อานิสงส์เท่ากับวิหารทาน เป็นทานอันสูงสุด มากกว่าทำบุญสังฆทานตั้ง 100 ครั้งนะจ้า)
2. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดชากพง (กองทุนวิปัสสนาธุระ) เลขที่บัญชี 223-0-44320-8 เพื่อก่อสร้างอาคารวิปัสสนาธุระ กุฏิห้องพัก ห้องน้ำ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรม (อานิสงส์ไม่มีประมาณๆ ค่าไม่ได้ ถ้าทำกับผู้ปฏิบัติธรรมนะจ้า)
3. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดชากพง (กองทุนการศึกษา) เลขที่บัญชี 223-0-44321-6 เพื่อการศึกษาพระภิกษุ และน้อง ๆ นักเรียนที่ขาดแคลน (อานิสงส์เสริมสร้างปัญญาให้กับตนเอง และผู้ที่ได้รับทุนนะจ้า)
4. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีวัดชากพง (สำหรับค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า) เลขที่บัญชี 223-0-44346-9 เพื่อค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าโดยเฉพาะ (อานิสงส์เพื่อชำระหนี้สงฆ์นะจ้า)
5. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดชากพง เลขที่บัญชี 224-0-81663-5 เพื่อบำรุงเสนาสนะ เพื่อบำรุงวัด (อานิสงส์ไม่มีประมาณ เนื่องจากทำให้คงทนถาวร) สาธุกาลเจริญพร

ดูน้อยลง

ที่อยู่ :
ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
จำนวนเข้าดู :
67
ปรับปรุงล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 21:28:27
ข้อมูลเมื่อ :
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 21:28:27