วัด
พระอารามหลวง
9 วัด
วัดราษฎร์
343 วัด
สำนักสงฆ์
5 วัด
ที่พักสงฆ์
12 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
371 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
239 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
283 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
201 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สระบุรี
วันที่ 12-09-2563
จ. หนองคาย
วันที่ 12-09-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12-09-2563
จ. บุรีรัมย์
วันที่ 12-09-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12-09-2563
จ. หนองคาย
วันที่ 12-09-2563
จ. มหาสารคาม
วันที่ 08-08-2563
จ. ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 08-08-2563
จ. ร้อยเอ็ด
วันที่ 08-08-2563
จ. ขอนแก่น
วันที่ 26-06-2563
ร่วมบุญบูรณะอุโบสถ์วัดชากพง
เชิญร่วมบูรณะอุโบสถ วัดชากพง จะดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถภายนอกใหม่เอี่ยม ท่านผู้ใจบุญร่วมสมทบทุนร่วมบุญการนี้เพื่อบูรณะองค์อุโบสถ มีรายการ ดังนี้ 1. ทำสีภายนอกสีขาวล้วน 2. ซ่อมแซมภายนอกตัวอุโบสถ 3. ภาพวาดภายในอุโบสถ เจ้าภาพ 1.พระพิไชยลักษณ์ สุธมฺโม (วิ.10) 10,000 บาท ภาพพุทธประวัติ เจ้าภาพ 2. ท่านส.จ.ภัคพิภพ นิธิขวัญจิตร์ 10,000 บาท ภาพตรัสรู้ ร่วมบุญหรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก รักษาการเจ้าอาวาสวัดชากพง 0955-696-448, 088-960-9896 หรือ พระจิรวัฒน์ อตฺตทนฺโต ผู้อำนวยการเลขานุการรก.เจ้าอาวาสวัดชากพ 091-087-0977 ร่วมบุญสามารถโอนเงินเข้า บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ ชื่อบัญชี วัดชากพง (บูรณะ ปฏิสังขรณ์อุโบสถ) เลขที่บัญชี 223-0-44319-4 เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดชากพง เช่น บูรณะอุโบสถ ก่อสร้างวิหารคต ล้อมอุโบสถ์ ศาลหน้าอุโบสถ ฯลฯ. ขอท่านผู้ใจบุญ มีศรัทธาทั้งหลาย ด้วยคุณพระรัตนตรัย เจริญพรชัยมงคล จงเจริญด้วยพร 4 ประการ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ มนุษย์สมบัติ สวรรคสมบัติ พระนิพพาน เทอญ สาธุกาล สาธุเจริญพร
เชิญร่วมบูรณะอุโบสถ วัดชากพง
จะดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถภายนอกใหม่เอี่ยม
ท่านผู้ใจบุญร่วมสมทบทุนร่วมบุญการนี้เพื่อบูรณะองค์อุโบสถ
มีรายการ ดังนี้
1. ทำสีภายนอกสีขาวล้วน
2. ซ่อมแซมภายนอกตัวอุโบสถ
3. ภาพวาดภายในอุโบสถ
เจ้าภาพ 1.พระพิไชยลักษณ์ สุธมฺโม (วิ.10) 10,000 บาท ภาพพุทธประวัติ
เจ้าภาพ 2. ท่านส.จ.ภัคพิภพ นิธิขวัญจิตร์ 10,000 บาท ภาพตรัสรู้
ร่วมบุญหรือ ติดต่อสอบถามได้ที่
พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก
รักษาการเจ้าอาวาสวัดชากพง
0955-696-448, 088-960-9896 หรือ
พระจิรวัฒน์ อตฺตทนฺโต
ผู้อำนวยการเลขานุการรก.เจ้าอาวาสวัดชากพ
091-087-0977
ร่วมบุญสามารถโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ
ชื่อบัญชี วัดชากพง (บูรณะ ปฏิสังขรณ์อุโบสถ)
เลขที่บัญชี 223-0-44319-4
เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดชากพง
เช่น บูรณะอุโบสถ ก่อสร้างวิหารคต ล้อมอุโบสถ์ ศาลหน้าอุโบสถ ฯลฯ.
ขอท่านผู้ใจบุญ มีศรัทธาทั้งหลาย ด้วยคุณพระรัตนตรัย เจริญพรชัยมงคล จงเจริญด้วยพร 4 ประการ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ มนุษย์สมบัติ สวรรคสมบัติ พระนิพพาน เทอญ สาธุกาล
สาธุเจริญพร
ที่อยู่ :
ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
จำนวนเข้าดู :
149
ปรับปรุงล่าสุด :
23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 21:34:31
ข้อมูลเมื่อ :
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 10:11:12