วัด
พระอารามหลวง
6 วัด
วัดราษฎร์
324 วัด
สำนักสงฆ์
3 วัด
ที่พักสงฆ์
12 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
347 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
224 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
268 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
190 รูป
ลาสิกขา
2 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. หนองบัวลำภู
วันที่ 26-05-2563
จ. นครราชสีมา
วันที่ 22-05-2563
จ. อุทัยธานี
วันที่ 19-05-2563
จ. ศรีสะเกษ
วันที่ 19-05-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 13-05-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 29-03-2563
จ. พิษณุโลก
วันที่ 06-03-2563
จ. ขอนแก่น
วันที่ 11-02-2563
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 27-01-2563
งานนมัสการพระธาตุศรีเงินคำ ไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ล้าน บุญประจำปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563
งานนมัสการพระธาตุศรีเงินคำ ไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ล้าน บุญประจำปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วัดโพธิ์ชัย นางัว จ.นครพนม ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๑ มกราคม ๒๕๖๓
งานนมัสการพระธาตุศรีเงินคำ ไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ล้าน บุญประจำปี  ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วัดโพธิ์ชัย นางัว จ.นครพนม  ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๑ มกราคม ๒๕๖๓

กำหนดการ
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
นมัสการพระธาตุศรีเงินคำ ไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ล้าน ตลอดวัน
เวลา ๑๙.๐๐ น.
ร่วมพิธีพุทธาภิเษกอันศักดิ์สิทธิ์ เข้าร่วมพิธีสาธยายพระสูตรสำคัญเพื่อความเป็นสิริมงคล ต่ออายุ แคล้วคลาดเสริมบุญบารมี  เช่น พระธัมมจักกัปปวัตนสูตร ยอดกัณฑ์พระไตรปิฎก พระอาการวัตตสูตร พระคาถาอุณหิสสะวิชัย พระคาถาชินบัญชร พระคาถาไชยมงคล พระคาถาจุลไชยมงคล  พระคาถามงคลจักรวาลใหญ่ พระคาถามงคลจักรวาลน้อย ฯลฯ
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
– ตั้งกองบุญประทายข้าวเปลือก
– รำถวายพระธาตุศรีเงินคำ
– แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีเงินคำ
นมัสการพระธาตุศรีเงินคำ ไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ล้าน ตลอดวันตลอดคืน
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
นมัสการพระธาตุศรีเงินคำ ไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ล้าน ตลอดวันตลอดคืน
เวลา ๒๑.๐๐ น. เริ่มพิธีสวดมนต์ข้ามปีจนถึงวันใหม่
๑ มกราคม ๒๕๖๓
๐๗.๐๐ ทำบุญถวายเช้าต้อนรับวันขึ้นปีใหม่
๐๙.๐๐ ถวายข้าวเปลือก
นมัสการพระธาตุศรีเงินคำ ไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ล้าน ตลอดวัน
วัดโพธิ์ชัย นางัว บ้านนางัว ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180  โทรศัพท์ 08 3328 3295
www.sringernkam.com
ที่อยู่ :
ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
จำนวนเข้าดู :
312
ปรับปรุงล่าสุด :
15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 21:10:18
ข้อมูลเมื่อ :
15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 21:10:18