วัด
พระอารามหลวง
7 วัด
วัดราษฎร์
337 วัด
สำนักสงฆ์
4 วัด
ที่พักสงฆ์
12 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
362 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
240 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
284 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
202 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ขอนแก่น
วันที่ 26-06-2563
จ. ศรีสะเกษ
วันที่ 26-06-2563
จ. ปราจีนบุรี
วันที่ 26-06-2563
จ. นครพนม
วันที่ 22-06-2563
จ. ชุมพร
วันที่ 21-06-2563
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 19-06-2563
จ. ขอนแก่น
วันที่ 19-06-2563
จ. ลพบุรี
วันที่ 18-06-2563
จ. ขอนแก่น
วันที่ 11-06-2563
จ. อ่างทอง
วันที่ 11-06-2563
QR Code วัดห้วยกวางจริง
รหัสวัด :
02760805001
ชื่อวัด :
วัดห้วยกวางจริง
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
วันที่ 28 เดือน มกราคม ปี 2542
วันรับวิสุงคามสีมา :
-
ที่อยู่ :
บ้านห้วยกวางจริง
เลขที่ :
4
หมู่ที่ :
6
ซอย :
-
ถนน :
-
แขวง / ตำบล :
พุสวรรค์
เขต / อำเภอ :
แก่งกระจาน
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76160
เนื้อที่ :
100 ไร่
- งาน
- ตารางวา
มือถือ :
0657879299
คุณสมบัติวัด :
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
จำนวนเข้าดู :
1455
ปรับปรุงล่าสุด :
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 22:38:40
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 
ประวัติวัดห้วยกวางจริง
            วัดห้วยกวางจริง  ตั้งอยู่หมู่บ้านในคลอง   เลขที่ ๔  หมู่  ๖  ตำบล พุสวรรค์  อำเภอ แก่งกระจาน  จังหวัด เพชรบุรี มีเนื้อที่ทั้งสิ้น  ๑๐๐ ไร่  พื้นที่มีลักษณะเป็นเนินลาดปกคลุมด้วยผืนป่าไม้เบญจพรรณ  พื้นที่มีลักษณะคล้ายกับหูช้าง  ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า  “เขาหูช้าง”
            เมื่อก่อนเป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์  มีชาวบ้านจำนวนเข้ามาทำไร่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น   แต่ไม่มีสถานที่ทำบุญ  จึงต้องเดินทางกลับไปทำบุญยังถิ่นเดิม    ต่อมาเมื่อ  ปีพ.ศ. ๒๕๐๙  ได้มีพระครูทัสนียคุณ(หลวงพ่อรวม)  อดีตเจ้าคณะอำเภอท่ายาง อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าคอย  ได้เดินทางมาในหมู่บ้านเพื่อจะเจริญพระพุทธมนต์  ทำบุญบ้านให้ญาติโยม  แต่ด้วยหนทางที่ทุรกันดาร  การเดินทางต้องใช้ระยะเวลานาน   ทำให้ได้รับความลำบาก  เมื่อหลวงพ่อกลับไปวัดได้ปรึกษาหารือว่าจะให้สร้างที่พักและพระมาจำวัดในเขตหมู่บ้านเพื่อให้ญาติโยมได้ทำบุญเป็นที่พึ่งด้านจิตวิญญาณ  จึงให้หลวงตาเผียน  วัดท่าคอย มาอยู่  แต่มาอยู่ได้ไม่นานก็ขอกลับวัดเดิม   ที่พักสงฆ์จึงไม่มีผู้ที่ดูแล  ถูกปล่อยให้รกร้างไประยะหนึ่ง  จึงได้มีคุณตาเลื่อน  ท่านเดินมาพำนักอยู่ระยะหนึ่งก็ไป  และได้มีพระสงฆ์มาพักอาศัยเป็นช่วงๆ  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.๒๕๒๗  มีพระอาจารย์  บุญส่ง  อุปสโม  เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีได้เห็นสถานที่  เห็นว่าเหมาะแก่การสร้างวัด  จึงได้เริ่มบูรณปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่า  สำนักสงฆ์ป่าพลภูเขียว  ชักชวนชาวบ้านมาถือศีลไหว้พระสวดมนต์  ทำให้เป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชน  พระอาจารย์บุญส่ง  ได้ว่ารากฐานในการก่อสร้างและดำเนินการขอสร้างวัดให้ถูกต้อง  แต่ท่านอยู่ได้ไม่นานประมาณ ๕ ปี  ก็ไปสร้างวัดใหม่  จึงมอบให้หลวงตาชิต   เป็นผู้ดูแลวัดต่อไป  ระยะหนึ่ง  ก็ลาสิกขา   ชาวบ้านจึงรวมตัวกันไปขอพระจากวัดเขาปากช่อง  ซึ่งมีพระครูปัญญาวัชราธร  ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลแก่งกระจาน  จึงส่งพระ ประจักร  ปจฺจกฺโข  มาดูแลต่อไป  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๑  ได้ทำเรื่องขอตั้งวัดไปยังกรมศาสนา  และได้ประกาศตั้งวัดเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๔๒  โดยมีนายชู   ทิมเพชร  เป็นผู้ขอ   เมื่อวันที่ ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๒  ได้ตั้งพระประจักร   ฉายา  ปจฺจกฺโข  เป็นเจ้าอาวาส  ได้พัฒนาวัดสร้างศาสนสถานต่าง ๆ ดังนี้
ปี พ.ศ. 2539  สร้างกุฏิสงฆ์ทรงไทยก่ออิฐถือปูน ขนาด  31x20 เมตร
ปี พ.ศ. 2540  สร้างถังกักเก็บน้ำ 8000 ลบ.ม.
ปี พ.ศ. 2545  สร้างศาลา อเนกประสงค์ ชั้นเดียวขนาด14x22 เมตร
ปี พ.ศ. 2550  สร้างโบสถ์ทรงไทย ก่ออิฐถือปูน ขนาด10x25 เมตร
ปี พ.ศ. 2558 บูรณะฌาปณสถาน ขนาด 29x61 เมตร
 และได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์
ปี พ.ศ. 2542   ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดห้วยกวางจริง
ปี พ.ศ. 2547  ดำรงตำแห่นงเจ้าคณะตำบลวังจันทร์
ปี พ.ศ. 2556  ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
ปี พ.ศ. 2559  ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอแก่งกระจาน  มาจนถึงปัจจุบัน