วัด
พระอารามหลวง
5 วัด
วัดราษฎร์
295 วัด
สำนักสงฆ์
2 วัด
ที่พักสงฆ์
9 วัด
วัดร้าง
1 วัด
วัดทั้งหมด
312 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
214 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
258 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
183 รูป
ลาสิกขา
2 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ยโสธร
วันที่ 31-10-2561
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 27-09-2561
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18-09-2561
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 25-07-2561
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 25-07-2561
จ. นครราชสีมา
วันที่ 25-07-2561
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 23-07-2561
จ. เพชรบุรี
วันที่ 23-07-2561
จ. เพชรบุรี
วันที่ 23-07-2561
จ. เพชรบุรี
วันที่ 23-07-2561
ชาติหน้ามีจริงหรือเปล่า

ชาติหน้ามีจริงหรือเปล่า

จนป่านนี้ยังมีคนสงสัยว่าชาติหน้ามีจริงหรือเปล่า สวรรค์มีจริงหรือเปล่า นรกมีจริงๆ หรือ บางคนบอกงมงาย เรื่องเหลวใหลทั้งนั้น อย่าไปเชื่อหากวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ บางคนมีเหตุผลสนับสนุนด้วยว่าถ้าเป็นชาวพุทธต้องเชื่อกาลามสูตรของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ก็น่าแปลกใจนะ พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรไว้มากมาย แต่เชื่อแค่หลักกาลามสูตรเรื่องเดียว อย่างอื่นไม่เชื่อเลย แบบนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าจริงๆ หรอก แต่เลือกเชื่อในสิ่งที่อยากเชื่อเท่านั้นแล้วไปอ้างว่าเชื่อพระพุทธเจ้า 
ตกลงพระพุทธเจ้าตรัสถึงสวรรค์หรือพรหมโลกน่ะไม่เชื่อใช่ไหม ?
พระพุทธเจ้าตรัสถึงชาตินี้ชาติหน้าน่ะไม่เชื่อใช่ไหม ?
พระพุทธเจ้าตรัสถึงกรรมวิบากน่ะไม่เชื่อใช่ไหม ?
แล้วมิจฉาทิฏฐิ หรือ การหลงผิดเป็นชอบ ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงน่ะ เชื่อกันหรือเปล่า
"...ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มิจฉาทิฐิเป็นไฉน
#มิจฉาทิฏฐิ คือ ความเห็นผิดดังนี้ว่า ทานที่ให้แล้วไม่มีผล ยัญที่บูชาแล้วไม่มีผล สังเวยที่บวงสรวงแล้วไม่มีผล ผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วแล้วไม่มี โลกนี้ไม่มี โลกหน้าไม่มี มารดาไม่มี บิดาไม่มี สัตว์ที่เป็นอุปปาติกะไม่มี ฯ..."

ผู้แต่ง :
ที่อยู่ :
ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
จำนวนเข้าดู :
34
ปรับปรุงล่าสุด :
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 22:06:25
ข้อมูลเมื่อ :
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 22:03:41