วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
19 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
457 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
249 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
296 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
212 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
2 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 15-05-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
QR Code วัดดอนทราย
รหัสวัด :
02760204002
ชื่อวัด :
วัดดอนทราย
นิกาย :
ธรรมยุต
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
ปี 2474
วันรับวิสุงคามสีมา :
วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2517
ที่อยู่ :
บ้านดอนทราย
เลขที่ :
90
หมู่ที่ :
1
ซอย :
-
ถนน :
เพชรเกษม
แขวง / ตำบล :
ทับคาง
เขต / อำเภอ :
เขาย้อย
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76140
เนื้อที่ :
17 ไร่
- งาน
56 ตารางวา
ที่ดินให้เช่า
- ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา
มือถือ :
081 - 199 - 1125
โทรศัพท์ :
032 - 562118
อีเมล์ :
watdonsai2558@gmail.com
คุณสมบัติวัด :
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
จำนวนเข้าดู :
2655
ปรับปรุงล่าสุด :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 19:25:03
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 
วัดดอนทราย
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย (ที่ตั้งวัด)โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๓๐๑๑ เล่ม ๒๓๑ หน้า ๑๑ อยู่บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ ๑ ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  อาณาเขตทิศเหนือ จดที่ดินสาธารณประโยชน์  ทางหลวงชนบท ( สายเพชรเกษม - เขาพระ )   ทิศใต้   จดลำห้วยหนามพรหม   ทิศตะวันออก จดถนนเพชรเกษม ทิศตะวันตก  จดทางสาธารณประโยชน์  ทางหลวงเทศบาล  จำนวน  ๑๗ ไร่  ๕๖  ตารางวา  
มีธรณีสงฆ์
จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๔๑ ตารางวา   (ที่ธรณีสงฆ์) โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๗๖๙ เล่ม ๑๐๘ หน้า ๖๙ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี    โฉนดที่ดิน ๒๕๐๔๙ เล่ม ๒๕๑ หน้า ๔๙ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี   โฉนดที่ดิน ๒๕๐๗๙ เล่ม ๒๕๑ หน้า ๗๙ (เป็นที่ตั้งศาลาฌาปนสถาน)  ที่ดินวัดดอนทราย ซื้อไว้ มีโฉนดที่ดิน เลขที่ ๘๕๒๑ เล่มที่ ๘๖ หน้า ๒๑  เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา เนื้อที่ติดเมรุวัดดอนทราย ปลูกต้นสัก ปี พ.ศ.๒๕๓๕ ฯลฯ ยังมีอีกหลายแปลง


ประวัติวัดดอนทราย
            วัดดอนทราย  ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดอนทราย  บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์  ๗๖๑๔๐  โทรศัพท์ ๐๓๒ – ๕๖๒๑๑๘
มือถือเจ้าอาวาส ๐๘๑ – ๑๙๙๑๑๒๕ ,  ๐๙๓ – ๙๓๑๖๒๕๐
            วัดดอนทรายเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๔ เดิมหมู่บ้านดอนทราย เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเขาย้อย มีประชาชนรวมกันอยู่ ๒ หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายไทยทรงดำ อาชีพทำเกษตรกรรม นับถือศาสนาพุทธ  ยึดถือประเพณีดั้งเดิม  และนับถือผีบรรพบุรุษ ผีเรือน
นายใจ  ทองก้อน  ขณะเป็นกำนันตำบลดอนทราย  ท่านจึงได้มาปรารภกับชาวบ้านดอนทราย  ถึงเรื่องการสร้างวัด  ประชาชนชาวบ้านดอนทราย  ก็เห็นดีเห็นชอบ  พร้อมใจ  ด้วยกันทุกคน โดย ๒ สามี  ภรรยา  ชื่อนายเอียง  นางฆัง  ทองก้อน ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด ๑ แปลง  จำนวน ๒๐ ไร่  ต่อจากนั้นประชาชนชาวบ้านตำบลดอนทราย  นำโดย กำนันใจ ทองก้อน ได้ร่วมแรงร่วมใจรวมกันก่อสร้างวัดนี้ขึ้นประมาณว่าขณะนั้นการสร้างวัดได้สำเร็จลงในเบื้องแรก ให้ชื่อวัดอินพรหม  (คนถวายที่ดินชื่อ อินทร์ บวก ห้วยหนามพรหม)  ต่อมาขอได้ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน ชื่อว่า วัดดอนทราย
             ถึงพ.ศ.๒๔๗๔ ชาวบ้านดอนทราย ได้พร้อมใจไปอันเชิญพระพุทธรูป หลวงพ่อปู่หิน ที่มีส่วนพระพักตร์เป็นหินอยู่ที่เขาพระ  (ปัจจุบันชื่อวัดเขาพระ) โดยจุดธูปเทียนอาราธนาเชิญมาเป็นมิ่งขวัญและมาช่วยสร้างวัดดอนทราย  ได้นำเฉพาะส่วนพระพักตร์ท่านมา จึงนำมาปั้นรูปเสร็จแล้วอัญเชิญประดิษฐานประจำอยู่ ณ วิหารของวัดดอนทราย  สืบมาประชาชนชาวบ้านดอนทราย ได้ขนานนามท่านว่าหลวงพ่อปู่หินวัดดอนทราย  เมื่อครบรอบแต่ละปี  ก็จะจัดงานประจำปีปิดทอง  ให้ทุกปีตรงกับวันเพ็ญกลาง เดือน ๕ หลวงพ่อปู่  เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  ช่วยสงเคราะห์ประชาชนตลอดมา  เป็นที่พึ่งที่เคารพ  ใครบนบานอะไรจะสมความปรารถนา  สิ่งของ และการบนบาน  นั้นมักจะใช้ พวงดอกไม้มะลิ  ปะทัด  ละคร  ลิเก ภาพยนตร์  เจ้าอาวาสวัดดอนทราย รูปที่ ๑ ชื่อพระอาจารย์สินมาอยู่วัดนี้เป็นประธานสร้างอุโบสถหลังเก่าหลังเล็กทรวดทรงไทย สำเร็จเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๙ ปัจจุบันรื้อถอนไปแล้วภายหลังที่สร้างอุโบสถหลังใหม่สำเร็จ
            รูปที่๒  ชื่อ  พระอาจารย์มั่น  ธมฺมโชโต  ครองวัด ประมาณ พ.ศ.๒๔๘๖  เป็นต้นมา วัดดอนทรายจึงอยู่ในหมู่บ้านดอนทราย  ตำบลทับคาง
            รูปที่๓ คือ พระอธิการสัมฤทธิ์  จินฺตามโย  นามสกุล  โกลาวัลย์  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนทราย เมื่อปี  พ.ศ.๒๔๘๙ในขณะนั้นได้มีการสร้างกุฏิวัดดอนทรายขึ้นใหม่ โดยยกย้ายที่หนึ่งไปสร้างอีกที่หนึ่ง   เพื่อความเหมาะสม  เดิมกุฏิสร้างด้วยไม้เป็นกุฏิชั้นเดียวมุงด้วยหญ้าคาบ้าง มุงด้วยสังกะสีบ้างกระเบื้องบ้าง  เป็นกุฏิทรงไทยปั้นหยา
            ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๔๙๖  ทางราชการได้จัดสรร  มอบเงินทุนมาสร้างโรงเรียนหนึ่งหลัง  จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  โดยมีข้อแม้ว่าให้ทางวัด  หามาสมทบอีก  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  รวมสร้างโรงเรียนหลังนี้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ประสงค์ใช้พื้นที่หน้าวัดดอนทราย  เป็นสถานที่สร้างโรงเรียน พระอธิการสัมฤทธิ์ จินฺตามโยเจ้าอาวาสวัดดอนทราย  ท่านเห็นด้วยทั้งการสร้างโรงเรียน  และสถานที่ก่อสร้างที่มีความเหมาะสม  เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้ชื่อว่าโรงเรียนวัดดอนทรายสัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์  แต่โรงเรียนอยู่ใกล้กับกุฏิและเบียดบังต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ทางวัดจึงย้ายกุฏิขึ้นไปอยู่ในที่ใหม่ ดัดแปลงใหม่  สร้างเป็นหลัง  ๆ อยู่เฉพาะรูปเดียว  สร้างกุฎิกว้างขนาด ๓ เมตรยาว ๓ เมตรจำนวน ๑๘ หลัง  แล้วสร้างหอกลางหลังใหญ่กว้าง ๘ เมตรยาว ๒๖ เมตร ๑ หลัง
พ.ศ.๒๔๘๙    เจ้าอาวาสได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูชั้นประทวน  ที่  พระครูสัมฤทธิ์  จินฺตามโย
พ.ศ. ๒๕๐๒  พระครูสัมฤทธิ์  จินฺตามโย  เจ้าอาวาสวัดดอนทราย  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์  เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี  ที่  พระครูสุนทรจินดาคุณ
พ.ศ. ๒๕๐๙  ไปรับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะตำบลเขาย้อย
พ.ศ. ๒๕๑๑  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๕  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ให้เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท
พ.ศ. ๒๕๑๖  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลเขาย้อย เขต ๓
อุโบสถหลังเก่าเดิมตั้งอยู่มุมทั้งบ้านทิศอีสาน  ของสนามหน้าวัดดอนทราย  ห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ ๖๐ เมตร สร้างด้วย เสาไม้ ครึ่งบน ไม้เนื้อแข็ง ก่ออิฐฉาบปูน  กาลต่อมาอุโบสถ ชำรุด แตกร้าว
พ.ศ. ๒๕๑๖  พระครูสุนทรจินดาคุณ   เจ้าอาวาสวัดดอนทราย  จึงได้ริเริ่มสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นสร้าง แล้วเสร็จเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๒๑  จัดงานปิดทองฝังลูกนิมิต  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ ผูกพัทธสีมา  เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๒๒
พ.ศ. ๒๕๒๔  ท่านเจ้าอาวาสได้ประชุมคณะกรรมการวัดดอนทราย  เพื่อจะสร้างหอกลางหอสวดมนต์หลังใหม่ พร้อมด้วยกุฏิ 
พ.ศ. ๒๕๒๕  ท่านเจ้าอาวาสได้เริ่มก่อสร้างหอกลาง  ซึ่งพอจะใช้งานได้บ้าง  มุงกระเบื้องยังไม่เสร็จเรียบร้อย  พระครูสุนทรจินดาคุณ  เจ้าอาวาสวัดดอนทราย  ท่านก็ถึงแก่มรณภาพ ด้วยโรคหัวใจวาย ในเวลาเช้ามืด ของวันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน  พ. ศ. ๒๕๒๕  สิริรวมอายุได้ ๖๔ ปี ๔๑ พรรษา  ด้วยความเศร้าโศก และอาลัยถึงของชาวบ้านดอนทรายทั้งหมด
พ.ศ. ๒๕๒๕วันที่ ๙ สิงหาคม  พระปลัดแสวง  ถิราโส  รองเจ้าอาวาสวัดดอนทราย  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนทราย  ต่อมาได้รับหน้าที่เป็นเจ้าคณะตำบลทับคาง – หนองหญ้าปล้อง
พ.ศ. ๒๕๒๙  ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่  พระครูสุนทรวัชรคุณ
พ.ศ. ๒๕๓๔  ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลทับคาง – สระพัง  พร้อมได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นโท
ในการบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิหลังเล็กที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙  นั้นหมดสภาพทรุดโทรมเจ้าอาวาสได้ทำการรื้อถอนและสร้างกุฏิขึ้นใหม่เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕   สืบต่อตามเจตนาของ  พระครูสุนทรจินดาคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนทราย  รูปก่อน
พ.ศ. ๒๕๒๗  อุโบสถหลังเก่าเลิกใช้แล้วจึงทำการรื้อถอนเพื่อขยายสนามหน้าวัดดอนทรายให้กว้างขวาง
พระปลัดแสวง ถิราโส เจ้าอาวาสวัดดอนทราย พร้อมด้วยคณะกรรมการชาวบ้านดอนทรายทุกท่าน ได้ช่วยกันบริจาคเงินสร้างหอกลางด้วยไม้เนื้อแข็งทรงไทยประยุกต์ขนาดกว้าง ๖ เมตรยาว ๒๔ เมตร  สำเร็จ
พร้อมกุฏิสร้างขึ้นรอบหอกลางทั้ง ๓ ด้านลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีขนาดกว้าง ๖ เมตรยาว ๒๔ เมตรทรงไทยประยุกต์ฝากุฏิด้านในเป็นฝาไม้เซี้ยมลูกฟักสร้างเสร็จเมื่อปีพ.ศ.๒๕๒๘ ปีพ.ศ.๒๕๒๙ใบสร้างโรงครัว ๑ หลังกว้าง ๖ เมตรยาว ๑๖ เมตรชั้นเดียวเป็นลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้จัดงานเฉลิมฉลองสมโภชขึ้นด้วย
ผลงานบูรณะปฏิสังขรณ์อารามยังมีสืบเนื่องต่อมาทำให้วัดดอนทรายพร้อมด้วยเสนาสนะและถาวรวัตถุใช้สอยพอเพียงกับความจำเป็นนับว่าเป็นอารามอีกแห่งที่มีศักยภาพของสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยและศาสนวัตถุใช้สอยอย่างพอเพียงเป็นระเบียบแข็งแรงมีความสวยงามดังมีรายการโดยย่อดังนี้
พ.ศ. ๒๕๓๑สร้างกุฏิแม่ชีมีจำนวนจนถึงปัจจุบันจำนวน ๑๐ หลัง
พ.ศ. ๒๕๓๒สร้างซุ้มประตูจตุรมุขที่ซุ้มทางเข้าด้านหน้าวัดดอนทราย
พ.ศ. ๒๕๓๔สร้างหอระฆังคอนกรีตเสริมเหล็กมี ๒ ชั้น
พ.ศ. ๒๕๓๕ปิดทองพระพุทธประธานและพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตรในอุโบสถ
พ.ศ. ๒๕๔๒ถมดินสร้างฌาปนสถานพร้อมเตาเผาศพ ๔มุขอย่างทันสมัยเป็นแห่งแรกของจังหวัดประดับลายปูนปั้น
พ.ศ. ๒๕๔๓ถมดินสร้างศาลาฌาปนสถาน ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๔๔ปรับพื้นที่ถมดินเพื่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขาที่ฌาปนสถาน
พ.ศ. ๒๕๔๔สร้างกำแพงเทคอนกรีตริมฝั่งคลองกันน้ำกันน้ำเซาะดินที่ห้วยหนามพรหมเขตวัด


อาคารเสนาะสนะ
ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 9.70 เมตร  ยาว 27.40 เมตร สร้าง พ.ศ.2516 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ 2525 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 6 หลัง  เป็นอาคารไม้ 5 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปูชนียวัตถุ 
มีพระประธานประจำอุโบสถ พร้อมพระสารีบุตรและโมคคัลลานะ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519
นอกจากนั้น มีพระพุทธรูปปั้นเก่าแก่พระพักตร์เป็นหิน  สร้างเมื่อ พ.ศ.2474  ประชาชนเรียกว่า หลวงพ่อปู่ศักดิ์สสิทธิ์ หรือ หลวงพ่อปู่วัดดอนทราย  เป็นพระพุทธรูปบางมารวิชัย และมีพระพุทธรูปบางสมาธิ ปางอุ้มบาตร และปางนาคปรก อีกอย่างละ 1 องค์
ปัจจุบัน พระครูจันทวชิรคุณ เป็นเจ้าอาวาส และเจ้าคณะตำบล ทับคาง