วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
414 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
19 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
458 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
249 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
296 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
212 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
2 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. อ่างทอง
วันที่ 25-05-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 15-05-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
QR Code วัดชีสระอินทร์
รหัสวัด :
58
ชื่อวัด :
วัดชีสระอินทร์
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
ปี 2484
วันรับวิสุงคามสีมา :
-
ที่อยู่ :
วัดชีสระอินทร์
เลขที่ :
58
หมู่ที่ :
-
ซอย :
-
ถนน :
ชีสระอินทร์
แขวง / ตำบล :
คลองกระแซง
เขต / อำเภอ :
เมืองเพชรบุรี
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76000
เนื้อที่ :
12 ไร่
1 งาน
24 ตารางวา
Facebook :
มือถือ :
0819864016
โทรศัพท์ :
0819864016
Fax :
-
อีเมล์ :
jnewlove_love@hotmail.com
คุณสมบัติวัด :
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
จำนวนเข้าดู :
2789
ปรับปรุงล่าสุด :
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 14:27:07
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
วัดชีสระอินทร์น่าจะเป็นวัดเก่า  ตามหลักฐานของกรมศาสนาบอกว่าตั้งมาตั้งแต่  พ.ศ.  2484    วัดชีสระอินทร์เป็นวัดหนึ่งที่ได้รับถวายผ้ากฐิน  จากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในปี  2402  ในจำนวน  40  วัด  ซึ่งน่าจะสันนิฐานได้ว่าวัดชีสระอินทร์น่าจะมีมาก่อนรัชกาลที่  ๔  หรือสมัยรัชกาลที่  ๔
ตั้งอยู่เลขที่ 58 ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 14830 อาณาเขต ทิศเหนือจดศาลจังหวัด ทิศใต้จดที่ดินขอบคริสตจักร ทิศตะวันออกจดโรงเรียนอนุบาลจังหวัด ทิศตะวักตกจดสำนักงานที่ดินจังหวัด มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 26 ไร่ 34 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 2652 และ 4783 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 9.13 เมตร ยาว 17 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 9 เมตร ยาว 15.11 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2497 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง 9 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2524 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง วิหาร กว้าง 6.98 เมตร ยาว 13.92 เมตร เป็นอาคารไม้ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 6.38 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2531 เป็นอาคารไม้ นอกจากนี้มี โรงครัว ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ พระปรางค์ 1 องค์ และ เจดีย์ 1 องค์ วัดชีสระอินทร์ ตั้งเมื่อ พ.ศ.2484 วัดนี้สร้างเมื่อใดไม่ปรากฏชัดแจ้ง แต่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในราวปี พ.ศ.2472 โดยกำนันตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี และชาวบ้านร่วมกันพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระครูอโศกธรรมสาร (กิ่ง) พ.ศ.2472 – 2514 รูปที่ 2 พระครูอโศกธรรมสาร (เลียง) พ.ศ.2514 – 2554  รูปที่ 3  พระครูสังฆกิจวิมล  พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2528 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2539 เกร็ดความรู้จากงานวิจัย ที่มาของชื่อวัดในอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดย อรรถวิทย์ รอดเจริญ วัดชีสระอินทร์มีชื่อเดิมว่า “วัดชีตาอิน” ซึ่งนายอินเป็นผู้สร้างวัด ลักษณะการตั้งชื่อลักษณะนี้เห็นได้จาก วัดชีป้าเกิด (ปัจจุบันชื่อ วัดชีว์ประเสริฐ) วัดน้อยนางมุก (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น วัดไชยสุรินทร์) ในอักขราภิธานศรับท์ของหมอบรัดเล (2541, หน้า 168) พบคำที่น่าจะเป็นคำเดียวกับวัดชีสระอินทร์ คือคำว่า “ชีสอื้น, เปนชื่อวัดแห่งหนึ่ง, มีอยู่ในแขวงเมืองเพชร์บูรี” สำหรับชื่อวัดชีสระอินทร์ ผู้วิจัยคาดว่า เดิมน่าจะชื่อ “วัดชีตาอิน” ภายหลังเปลี่ยนมาเป็น “วัดชีสะอื้น” และกลายมาเป็น “วัดชีสระอินทร์” ในปัจจุบัน
 
เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 :
(32.68 kb)
เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 :
(88.92 kb)
เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 :
(138.5 kb)