วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
412 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
455 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
จ. ลำปาง
วันที่ 15-11-2566
QR Code วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร
รหัสวัด :
02760101003
ชื่อวัด :
วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
พระอารามหลวง
วันตั้งวัด :
ปี 2240
วันรับวิสุงคามสีมา :
ปี 2250
ที่อยู่ :
-
เลขที่ :
88
หมู่ที่ :
-
ซอย :
-
ถนน :
พงษ์สุริยา
แขวง / ตำบล :
ท่าราบ
เขต / อำเภอ :
เมืองเพชรบุรี
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76000
เนื้อที่ :
21 ไร่
- งาน
87 ตารางวา
มือถือ :
089-239-9973/089-205-0935
คุณสมบัติวัด :
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
จำนวนเข้าดู :
1932
ปรับปรุงล่าสุด :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 
วัดใหญ่สุวรรณาราม ตั้งอยู่เลขที่  88  ถนนพงษ์สุริยา  ตำบลท่าราบ  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  21  ไร่  1  งาน  87  ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่  30027  อาณาเขต  ทิศเหนือจดถนนพงษ์สุริยา  ทิศใต้จดที่ดินวัดไผ่ล้อม  ทิศตะวันออกจดทางสาธารณะ  ทิศตะวันตกจดที่ธรณีสงฆ์  มีธรณีสงฆ์  จำนวน  3  แปลง  เนื้อที่  26  ไร่  2  งาน  โฉนดที่ดินเลขที่  21071  5543  และ  21088  อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย  อุโบสถ  กว้าง  15.20  เมตร  ยาว  23.70  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย  ฐานชุกชีทรงเรือสำเภา  ผนังโบสถ์มีภาพจิตรกรรม  ศาลาการเปรียญ  กว้าง  10  เมตร  ยาว  30  เมตร  เป็นอาคารไม้ทรงไทย  หอสวดมนต์  กว้าง  8  เมตร  ยาว  14  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.2452  เป็นอาคารไม้ทรงไทย  กุฏิสงฆ์  จำนวน  30  ห้อง  เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ทรงไทย  ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง  8  เมตร  ยาว  20  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.2505  เป็นอาคารไม้    สร้างด้วยไม้  เมื่อ พ.ศ.2505  นอกจากนี้มี  หอพระไตรปิฎก  2  หลัง  สร้างด้วยไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ.2470  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  2  หลัง  เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  ศาลาลาย  2  หลัง  สร้างด้วยไม้

ปูชนียวัตถุ
มีพระประธานประจำอุโบสถ  1  องค์  พระพุทธรูปพระบาท ๖ นิ้ว ๑ องค์ พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน  1  องค์  พระคันธาราษฎร์  1  องค์  รูปหล่อสมเด็จพระสังฆราชแตงโม  1  องค์  รูปหล่อพระครูมหาวิหาราภิรักษ์    รอยพระพุทธบาทจำลอง  1  องค์  บุษบก  2  หลัง  ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำ หอพระไตรปิฎก ๒ หลัง

วัดใหญ่สุวรรณาราม  ตั้งเมื่อ พ.ศ.2240  เป็นอารามหลวงชั้นตรี  ชนิดวรวิหาร  เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ตามหลักฐานที่ค้นพบกล่าวว่า  สมเด็จพระสังฆราชแตงโม  (ทอง)  ได้เคยเป็นเด็กวัดอยู่ที่วัดใหญ่สุวรรณาราม  ต่อมาได้บรรพชาเป็นสามเณรและอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้จำพรรษาอยู่ที่กรุงศรีอยุธยา  เป็นพระอาจารย์สอนพระบรมวงศานุวงษ์  สมเด็จพระสังฆราชแตงโมได้บูรณะวัดใหญ่  ก่อสร้างพระอุโบสถและศาลาการเปรียญ  เมื่อ พ.ศ.2308  พม่าได้ทำลายพระอุโบสถจนเสียหาย  จึงได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่  พระครูมหาวิหาราภักษ์และขุนศรีวังยศได้สร้างพระระเบียงล้อมพระอุโบสถ  เรียกระเบียงคด  และได้บูรณะเสนาสนะ  ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน   วัดใหญ่สุวรรณารามเป็นแหล่งความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม  ปฏิมากรรมและจิตรกรรม  วัดได้รับการพัฒนาและบูรณะมาโดยตลอด  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2250  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  15  เมตร  ยาว  23  เมตร  การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส  เท่าที่ทราบนาม  คือ  รูปที่  1  พระโศก  รูปที่  2  พระฉิม  รูปที่  3  พระเลียบ  พ.ศ.2409 – 2411  รูปที่  4  พระครูมหาวิหาราภิรักษ์  (พุก)  พ.ศ.2411 – 2454  รูปที่  5  พระครูสาครญาณ  (มุ่ย)  พ.ศ.2454 – 2460  รูปที่  6  พระครูญาณวิมล  (แดะ)  พ.ศ.2460 – 2474  รูปที่  7  พระครูมหาวิหาราภิรักษ์  (นาค)  พ.ศ.2474 – 2490  รูปที่  8  พระครูสุวรรณศิลปาคม  (สม  มหาโว)  พ.ศ.2499 – 2542  รูปที่  9  พระครูญาณวิมล  พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน  การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2538  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2543