วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
412 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
455 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
จ. ลำปาง
วันที่ 15-11-2566
QR Code วัดหาดเจ้าสำราญ
รหัสวัด :
02760117002
ชื่อวัด :
วัดหาดเจ้าสำราญ
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม ปี 2505
วันรับวิสุงคามสีมา :
ปี 2510
ที่อยู่ :
ม.2
เลขที่ :
80
หมู่ที่ :
-
ซอย :
เทศบาลหาดเจ้าสำราญ 1
ถนน :
เพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ
แขวง / ตำบล :
หาดเจ้าสำราญ
เขต / อำเภอ :
เมืองเพชรบุรี
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76100
เนื้อที่ :
6 ไร่
- งาน
- ตารางวา
ที่ดินให้เช่า
9 ไร่ - งาน - ตารางวา
Line :
luangtakai5555
Facebook :
มือถือ :
0817580839
โทรศัพท์ :
032478077
Fax :
032441043
คุณสมบัติวัด :
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จำนวนเข้าดู :
4231
ปรับปรุงล่าสุด :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 
วัดหาดเจ้าสำราญ  ตั้งอยู้่เลขที่  ๘๐  หมู่ที่  ๒  เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์  ๗๖๑๐๐
สร้างเมื่อ  พ.ศ.๒๔๙๗  โดยพระครูวชิรสุขารมย์ (ย้ง  ชนิโนรโส)  และมีนายเอิบ-นางเยื่อ  คชพันธ์  บริจาคที่ดิน  ๒  ไร่  ๓  งาน  ๕๕  ไร  นายบุตร  คล้อยดี  บริจาคที่ดินสร้างอุโบสถ ๔  ไร่  ๗  ตารางวา  นายเส็ง  สุขเสงี่ยม  และนางสาย  คล้อยดี  บริจาคที่ดินประมาณ  ๒  ไร่เศษ  นายเอิบ-นางเยื่อ คชพันธ์  บริจาคที่ธรณีสงฆ์อีกจำนวน  ๒๑  ไร่เศษ
 วัดหาดเจ้าสำราญ  เป็นวัดราษฎร์เกิดจากศรัทธาของประชาชน  และพระครูวชิรสุขารมย์ (ย้ง  ชิโนรโส)  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง  มีประชาชนบริจาคที่ดิน  และต้นไม้ให้สร้างวัด  โดยพระครูวชิรสุขารมย์  เป็นผู้ก่อสร้างและออกแบบด้วยตนเอง  มีพระลูกวัดและประชาชนเป็นลูกมือช่างและมีโอกาสได้ผลิตช่างไม้ (ทรงไทย) หลายคนด้วยกัน  และได้นับพระราชทานวิสุงคามสีมา  พ.ศ.๒๕๑๐  และเป็นที่รักษาโรคแพทย์แผนไทยอีกด้วย