วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
456 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
QR Code วัดไร่ดอน
รหัสวัด :
02760108003
ชื่อวัด :
วัดไร่ดอน
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม ปี 2528
วันรับวิสุงคามสีมา :
วันที่ 02 เดือน พฤษภาคม ปี 2545
ที่อยู่ :
ม.1
เลขที่ :
307
หมู่ที่ :
1
ซอย :
-
ถนน :
เพชรเกษม
แขวง / ตำบล :
ไร่ส้ม
เขต / อำเภอ :
เมืองเพชรบุรี
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76000
เนื้อที่ :
12 ไร่
- งาน
- ตารางวา
Line :
manavo1983
มือถือ :
0866361044
โทรศัพท์ :
0810930973
อีเมล์ :
pmmanop0973@hotmail.com
คุณสมบัติวัด :
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
จำนวนเข้าดู :
2289
ปรับปรุงล่าสุด :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 
ประวัติวัดไร่ดอน (เขากิ่ว)
วัดไร่ดอน (เขากิ่ว) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีประวัติความเป็นมาเริ่มต้นจากปี พ.ศ.๒๕๐๘ ณ สถานที่แห่งนี้ได้ใช้เป็นที่พักสงฆ์มาก่อน พร้อมทั้งมีการสอนกัมมัฏฐานโดย พระอาจารย์ธนศักดิ์ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ พระครูภาวนานุศาสก์ (ธมฺมธโร ภิกฺขุ พระอาจารย์แป้น ชาวเวียง) ผู้เป็นอาจารย์ใหญ่สอนพระกัมมัฏฐาน ณ วัดท้าวโคตร (ปัจจุบันคือวัดชายนา) เมืองนครศรีธรรมราช ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ พระอาจารย์ธนศักดิ์ ได้ลาสิกขา พระอาจารย์ธัมมธโร จึงได้มอบหมายให้ พระอาจารย์ภัททะ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านอีกรูปหนึ่ง ให้เป็นผู้รับผิดชอบอยู่ดูแลสอนพระกัมมัฏฐานสืบแทน
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ พระอาจารย์ธัมมธโร ได้มาอยู่จำพรรษา  ณ ที่พักสงฆ์แห่งนี้ และได้ซื้อที่ของศึกษาเริ่ม จิตต์การุณย์ เพื่อจะดำเนินการสร้างเป็นวัด ในปีต่อมา วัดท้าวโคตรที่ท่านจากมา ขาดผู้ดูแลรับผิดชอบ ท่านจึงจำเป็นต้องกลับไปอยู่ที่วัดท้าวโคตรดังเดิม จึงได้ให้ พระครูญาณวิวัฒน์ (ญาณวโร ภิกฺขุ ต่อม ชูมณี)  ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่าน ให้ไปสอนพระกัมมัฏฐาน ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี หลังจากเสร็จสิ้นการร่วมเดินธุดงค์หมู่ครั้งใหญ่ ในปี พ.ศ.๒๕๐๘ มาอยู่สอนพระกัมมัฏฐานสืบมา
ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๑๑ เป็นต้นมา พระครูญาณวิวัฒน์ ได้พัฒนาสำนักสงฆ์แห่งนี้ อย่างต่อเนื่อง และทำการซื้อที่ดินใกล้เคียงเพิ่มเติมจนสามารถตั้งเป็นวัดได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ๒๕๒๘ และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙ ได้เริ่มสร้างอุโบสถแก้ว ๒ ชั้น จนแล้วเสร็จ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตไปเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖
ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ พระครูญาณวิวัฒน์ ได้ถึงแก่มรณภาพ พระครูศรีธรรมรัตน์ (พระมหาชำนาญ รตนธมฺโม)  ตระกูลชั้นแก้ว ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสสืบแทน
ประวัติพระครูศรีธรรมรัตน์ แต่เดิมบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดท้าวโคตร เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๗ เป็นลูกศิษย์ของ พระอาจารย์ธัมมธโร ภิกขุ ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๐๙ ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดไร่ดอนแห่งนี้ (ขณะนั้นยังเป็นที่พักสงฆ์) ปี พ.ศ.๒๕๑๐ ได้ไปศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่กับพระครูญาณวิวัฒน์ สมัยสอนพระกัมมัฏฐานอยู่ที่วัดใหญ่สุวรรณาราม หลังจากญัตติบวชเป็นพระ ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร ในปี พ.ศ.๒๕๑๗ และในปี พ.ศ.๒๕๒๐ ก็กลับมาอยู่ช่วยงานหลวงพ่อ พระครูญาณวิวัฒน์           
ในปี พ.ศ.๒๕๒๑ พระครูศรีธรรมรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระครูญาณวิวัฒน์ซึ่งอาพาธ ในปีถัดมา คือ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลไร่ส้ม และปี พ.ศ.๒๕๕๗ ก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์ต่อมา ภารกิจอันเป็นประวัติที่สำคัญของท่าน คือ การระดมทุน เพื่อสร้างอุโบสถ พร้อมกับออกแบบและควบคุมงานการก่อสร้าง อุโบสถแก้ว ๒ ชั้น จนสำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลพระ