วัด
พระอารามหลวง
7 วัด
วัดราษฎร์
337 วัด
สำนักสงฆ์
4 วัด
ที่พักสงฆ์
12 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
362 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
240 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
284 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
202 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ขอนแก่น
วันที่ 26-06-2563
จ. ศรีสะเกษ
วันที่ 26-06-2563
จ. ปราจีนบุรี
วันที่ 26-06-2563
จ. นครพนม
วันที่ 22-06-2563
จ. ชุมพร
วันที่ 21-06-2563
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 19-06-2563
จ. ขอนแก่น
วันที่ 19-06-2563
จ. ลพบุรี
วันที่ 18-06-2563
จ. ขอนแก่น
วันที่ 11-06-2563
จ. อ่างทอง
วันที่ 11-06-2563
QR Code วัดไม้รวกสุขาราม
รหัสวัด :
02760601005
ชื่อวัด :
วัดไม้รวกสุขาราม
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
-
วันรับวิสุงคามสีมา :
วันที่ 03 เดือน กรกฎาคม
ที่อยู่ :
ม.1
เลขที่ :
95
หมู่ที่ :
1
ซอย :
-
ถนน :
ถ.วัดไม้รวก
แขวง / ตำบล :
บ้านลาด
เขต / อำเภอ :
บ้านลาด
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76150
เนื้อที่ :
๒๓ ไร่
- งาน
๖๖ ตารางวา
Line :
-
Facebook :
มือถือ :
0852931527
โทรศัพท์ :
-
Fax :
-
คุณสมบัติวัด :
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นมูลนิธิ
จำนวนเข้าดู :
1085
ปรับปรุงล่าสุด :
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 11:35:53
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 
วัดไม้รวกสุขาราม  ตั้งอยู่ที่ ๙๕ หมู่๑ ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพฃรบุรี
มีเนื้อที่ ๒๓ไร่ ๖๖ ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ ๓ แปลง ดังนี้
๑.   โฉนดเลขที่  ๑๐๕๕๙  เลขที่  ๑๓๗   ต.บ้านหม้อ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี   มีเนื้อที่ ๔ ไร่   ๘ ตารางวา
๒.   โฉนดเลขที่   ๑๙๓๔   เลขที่  ๒๑  ต. บ้านลาด  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. ๒๓๓๖ 
พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้เริ่มสร้างอุโบสถหลังใหม่่  และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาหลังใหม่่  เมื่อ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓
     รายนามเจ้าอาวาส ที่พอสืบทราบมีดังนี้
๑.   พระอธิการวัตร     ๒. พระอธิการโต๊ะ   ๓.  พระอธิการวรรณ   ๔.  พระปลัดพัชรธรรม(ยุ้ย  ถามิโก)
๕. พระอธิการละม้าย  สทฺธมฺมรงฺสี    ๖. พระอธิการเพลิน  โชติปุญโญ   ๗. พระอธิการช่วง  วิสุทฺโธ  และ ๘. พระอธิการสุทิน  อคฺคธมฺโม  องค์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลพระ